5. sınıf basamak testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 8 950 641 sayısının yüz binler basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru Onbinler basamağında 5 olan hangisidir? A) 57 950 B) 516 354 C) 5 435 000 D) 57 541 366 Soruyu cevapla

3. soru Soldan 3. rakamı yüz binler basamağında olan bir doğal sayı kaç basamaklıdır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru 42 355 555 sayısının on binler ve on milyonlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru 305 789 004 sayısının yüzler ve yüz binler basamaklarındaki rakamların çarpımı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ve 5 rakamlarının tamamı kullanılarak yazılabilecek en küçük altı basamaklı sayı kaçtır? A) 543 210 B) 102 345 C) 555 555 D) 100 000 Soruyu cevapla

7. soru 3 , 5 , 0 , 7 , 1 , 4 rakamlarının hepsi kullanılarak yazılabilecek altı basamaklı en büyük tek sayı nedir? A) 754 310 B) 754 301 C) 754 013 D) 111 111 Soruyu cevapla

8. soru 3 , 5 , 0 , 7 , 1 , 4 rakamlarının hepsi kullanılarak yazılabilecek altı basamaklı en küçük çift sayı nedir? A) 100 000 B) 103 754 C) 103 574 D) 103 457 Soruyu cevapla

9. soru Bir sayıdaki rakamların sayı değeri bulunduğu basamağa göre değişmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

10. soru 257 694 250 sayısının milyonlar basamağındaki rakamının sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru 654 789 250 sayısının yüz milyonlar basamağındaki rakamının sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru 7A3 sayısının rakamlarının basamak değerleri ile sayı değerleri toplamı 757 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 6 , 8 , 1 ve 7 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük yedi basamaklı sayı hangisidir? A) 1 111 687 B) 1 111 678 C) 11 111 678 D) 11 111 687 Soruyu cevapla

14. soru 963 258 741 sayısının milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

15. soru 842 953 617 sayısının binler basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Soruyu cevapla

16. soru En soldaki rakamı yüz milyonlar basamağında olan bir doğal sayı kaç basamaklıdır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

17. soru On milyonlar basamağında 3 olan hangisidir? A) 130 000 000 B) 250 300 000 C) 350 000 000 D) 753 000 000 Soruyu cevapla

18. soru En soldaki rakamı milyonlar basamağında olan bir doğal sayı kaç basamaklıdır? Soruyu cevapla

19. soru Soldan 2. rakamı on milyonlar basamağında olan bir doğal sayı kaç basamaklıdır? Soruyu cevapla

20. soru 305 789 004 sayısının yüz milyonlar ve binler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

21. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 2 , 1 ve 6 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük yedi basamaklı sayının milyonlar ve onlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

22. soru 785 356 439 sayısının yüz milyonlar ve binler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları