5. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayıyı 10 a böldüğümüzde kalanın olabileceği en büyük doğal sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 88 421 + 7016 işleminin sonucu kaçtır? A) 95 237 B) 95 337 C) 95 437 D) 95 537 Cevabını kontrol et

Bu soruya 10 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 28 kg ağırlığındaki yağ 5 aileye eşit miktarda dağıtılacaktır.Bir ailenin payına kaç kg yağ düşer? A) 515 B) 514 C) 535 D) 534 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 100 ÷ 10 - 5 = A ,
100 ÷ ( 10 - 5 ) = B
olduğuna göre A ? B arasındaki soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 74 258 48 457
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?
A) 102 715 B) 112 715 C) 122 715 D) 132 715 Cevabını kontrol et

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 92 769 56 978
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
A) 32 791 B) 33 791 C) 34 791 D) 35 791 Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 6aba 2bab
a+b=11 olduğuna göre yukarıdaki dört basamaklı sayılarla yapılan toplama işleminin sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 45 + 22 = ( 45 + 20 ) + 2 = 65 + 2 = 67
Yukarıdaki toplama işlemi hangi zihinden toplama stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Sayıları 10 u referans alarak parçalama B) Onluk ve birlikleri ayırarak ekleme C) Üzerine sayma D) Kolay toplananlardan başlama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 58 - 26 = 58 - 10 - 10 - 6 = 48 - 10 - 6 = 38 - 6 = 32
Yukarıdaki toplama işlemi hangi zihinden toplama stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Onar onar eksiltme B) Onluk ve birlikleri ayırarak çıkarma Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 7489 - 3592 işleminin tahmini sonucunu sayıları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 74 218 48 457
Yukarıdaki işlemin tahmini sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayıp aşağıya yazınız.
A) 25 600 B) 25 700 C) 25 700 D) 25 800 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 794 x 346 işleminin sonucu kaçtır? A) 274 424 B) 274 524 C) 274 624 D) 274 724 Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 4562 58
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölüm kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru B 92 23 K
Doğal sayılarla yapılan yukarıdaki bölme işleminde B en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 8 ise kalanın olabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 256 x 33 çarpma işleminin tahmini sonucunu çarpanları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

17. soru 416 ÷ 16 bölme işleminin tahmini sonucunu bölünen ve böleni en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir doğal sayıyı 1000 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna üç tane sıfır eklenir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru cevap verilmiştir.

19. soru Bir doğal sayıyı 9 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna sıfır eklenir ve bundan sayı çıkarılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Bir tavuk çiftliğinde bugün yumurtlanan 5000 yumurta her biri 30 yumurta alan kartona koyulacaktır.Bunun için en az kaç karton gereklidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Elif'in her telefon konuşmasında başlangıçta 8 kontör alınmakta ve başka kontör alınmadan görüşme bitmektedir.Telefonunda 110 kontörü olan Elif en fazla kaç konuşma yapabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 194 kg şeker dokuz çuvalın her birine 21ab kg olacak şekilde doldurulduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

23. soru 21 öğrenci ikişerli gruplara ayrılıp satranç oynayacaktır.Bunun için en az kaç stranç tahtası gereklidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 2750 öğrencisi olan bir okul bir gezi hazırlamıştır.56 otobüse eşit miktarda en fazla öğrenci bindirildiğine göre kaç öğrenci okul gezisine katılamamıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 9500 gram fındık her bir kişiye 85 gram olacak şekilde dağıtılacaktır.Buna göre kaç kişiye 85 er gram fındık dağıtılabilinir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru cevap verilmiştir.

26. soru 19 tane elma altı kişiye paylaştırılınca her birine 3ab elma düştüğüne göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bir bölme işleminde verilmeyen bölüneni bulmak için bölüm bölene bölünür kalan varsa eklenir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru ? x 49 = 4263 çarpma işleminde verilmeyen çarpan kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru ? ÷ 352 = 265 bölme işleminde verilmeyen bölünen kaçtır? A) 90 280 B) 91 280 C) 92 280 D) 93 280 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 7458 ? 96 66
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölen kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

31. soru 12 I II 228 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

32. soru . . . 57 4088 . . . . . . . . .
Yukarıda bir kısmı gösterilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A) 33 088 B) 33 188 C) 33 288 D) 33 388 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 2a5 59 b205 1225
Yukarıdaki çarpma işlemine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Üslü ifade bir sayının kendisi ile çarpımının kısa yoldan gösterilmiş şeklidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

35. soru
Yukarıdaki model hangi üslü ifadenin modellenmesidir?
A) 52 B) 252 C) 53 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

36. soru 21a = 9261 olduğuna göre a kaçtır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

37. soru 82 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 53 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru A x A x A = 443
79 x 79 = 79B
Yukarıdaki işlemlere göre A+B kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 13 ün karesi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

41. soru 16 nın küpü kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Bir arabada 20 koli , her kolide 20 kutu ve her kutuda da 20 kalem vardır.Buna göre arabadaki kolilerde kaç kalem vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

43. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 80 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 80 katı balon olmaktadır.
Program 2.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon olduğunu gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 802 B) 803 C) 2 x 80 D) 80.(80+80) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

44. soru 11 x ( 8 + 4 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

45. soru 84 ÷ ( 3 + 4 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

46. soru A x ( 5 + 7 ) = 156 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 161 ÷ ( A - 5 ) = 23 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

48. soru 23 Nisan törenine katılan 100 öğrencinin her birine ikişer tane bayrak verildi.Geriye 3 tane bayrak kaldığına göre tüm bayraklarının sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 100.2+3 B) 100.(2+3) C) 100+2.3 D) (100+2).3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

49. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde onikişer tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından beş daha fazla kalem vardır.Bu kırttasiyede 25 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru Ahmet 2018 yılında 290 günde her gün 13 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise 2018 yılında Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından 1196 daha az sayfa okumuştur.İsa 2018 de sadece 99 gün hergün eşit sayıda olmak üzere mmeal okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru 🏃
Zekeriya 2018 de 150 gün koşmuş ve koştuğu her günde 4 km mesafe koşmutur.Davut ise 2018 de Zekeriya'dan 90 km daha az koşmuştur.Davut 2018 de koştuğu günlerde her gün 3 km koştuğuna göre 2018 de kaç gün koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru 5 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 13 kitap vardır.Diğer dört rafın herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 4 daha az kitap vardır.
Buna göre kitaplıkta toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru 36 x 22 işleminin sonucuna en yakın olan hangisidir? A) 41 x 19 B) 21 x 38 C) 34 x 23 D) 56 x 14 Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru Kütlesi 100 kg olan şeker her biri 2 , 3 ve 5 kg olacak şekilde paketlenecektir.Bunun için en fazla kaç paket gereklidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru İlyas Mart ayında 138 İngilizce sorusu , İngilizce sorularının 4 katından 72 eksik Türkçe sorusu ve Türkçe sorularından 59 daha fazla matematik sorusu çözmüştür.
Buna göre İlyas Mart ayında kaç tane matematik sorusu çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru Bir kırtasiyede 7135 tane tükenmez kalem vardır.Tükenmez kalem sayısından 276 daha az kurşun kalem 19 kolidedir.Kolilerin herbirinde 19 kutu vardır ve bu kutuların herbirinde eşit sayı kalem olduğuna göre kırttasiyedeki bir kalem kutusunda kaç kalem vadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

57. soru 234 yolcu İstanbul boğazında Avrupa yakasından Asya yakasına tekne ile götürülecektir.
En fazla 80 yolcu alabilen tekne en az kaç taşıma yaparak tüm yolcuları Asya yakasına taşıyabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

58. soru Bir kuruyemişçi 9850 gram karışık kuruyemişi en fazla 90 gram alan paketlere koyacaktır.Kuruyemişçi eşit kütlerde yaptığı en az sayıdaki paketlerin bir tanesini 250 kuruşa satmıştır.Hazırladığı tüm paketleri satan kuruyemişçi satıştan ne kadar para almıştır? A) 26 750 B) 27 000 C) 27 250 D) 27 500 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.