5. sınıf doğal sayılarla işlemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 4264 ÷ 26 işleminde bölüm kaçtır? Cevabını kontrol et

2. soru 93 768 - 69 541 işlemin sonucu kaçtır? A) 22 227 B) 23 227 C) 24 227 D) 25 227 Cevabını kontrol et

3. soru 10 tane köfte 4 kişiye eşit miktarda paylaştırılacaktır.Bir kişiye düşecek köfte miktarı ne kadardır? A) 214 B) 212 C) 2 D) 112 Cevabını kontrol et

4. soru 22 x 5 + 4 = A ,
22 x ( 5 + 4 ) = B
olduğuna göre A ? B arasındaki soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 76 598 87 296
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?
A) 153 894 B) 163 894 C) 173 894 D) 183 894 Cevabını kontrol et

6. soru 74 859 69 927
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

7. soru 2aba 4bab
a+b=13 olduğuna göre toplama işleminin sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru 38 + 23 = 38 + 10 + 10 + 3 = 48 + 10 + 3 = 58 + 3 = 61
Yukarıdaki toplama işlemi hangi zihinden toplama stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Sayıları 10'u referans alarak parçalama B) Onluk ve birlikleri ayırarak ekleme C) Üzerine sayma D) Kolay toplananlardan başlama Cevabını kontrol et

9. soru 38 - 23 = 38 - 10 - 10 - 3 = 28 - 10 - 3 = 18 - 3 = 15
Yukarıdaki toplama işlemi hangi zihinden toplama stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Onar onar eksiltme B) Onluk ve birlikleri ayırarak çıkarma Cevabını kontrol et

10. soru 2753 + 1876 işleminin tahmini sonucunu sayıları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

11. soru 87 296 78 549
Yukarıdaki işlemin tahmini sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayıp aşağıya yazınız.
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru 573 x 195 işleminin sonucu kaçtır? A) 111 735 B) 111 835 C) 111 935 D) 112 035 Cevabını kontrol et

13. soru 6518 92
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölüm kaçtır?
Cevabını kontrol et

14. soru B 86 34 K
Doğal sayılarla yapılan yukarıdaki bölme işleminde B en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

15. soru Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 5 ise kalanın olabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru 364 x 23 çarpma işleminin tahmini sonucunu çarpanları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

17. soru 342 ÷ 18 bölme işleminin tahmini sonucunu bölünen ve böleni en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

18. soru 1000 in bir katı olan bir doğal sayıyı 1000 e zihinden bölmek için sayının sonundan üç tane sıfır silinir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru Bir doğal sayıyı 8 ile zihinden çarpmak için sayının üç kez iki katı alınır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

20. soru Bir tavuk çiftliğinde bugün yumurtlanan 4000 yumurta her biri 30 yumurta alan kartona koyulacaktır.Bunun için en az kaç karton gereklidir? Cevabını kontrol et

21. soru Elif'in her telefon konuşmasında başlangıçta 8 kontör alınmakta ve başka kontör alınmadan görüşmesi bitmektedir.Telefonunda 90 kontörü olan Elif en fazla kaç konuşma yapabilir? Cevabını kontrol et

22. soru 119 kg şeker altı çuvalın her birine 19ab kg olacak şekilde doldurulduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru 19 öğrenci ikişerli gruplara ayrılıp satranç oynayacaktır.Bunun için en az kaç stranç tahtası gereklidir? Cevabını kontrol et

24. soru 9750 gram fındık her bir kişiye 85 gram olacak şekilde dağıtılacaktır.Buna göre kaç kişiye 85'er gram fındık dağıtılabilinir? Cevabını kontrol et

25. soru 19 tane elma beş kişiye paylaştırılınca her birine 3ab elma düştüğüne göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

26. soru 2800 öğrencisi olan bir okul bir gezi hazırlamıştır.58 otobüse eşit miktarda en fazla öğrenci bindirildiğine göre kaç öğrenci okul gezisine katılamamıştır? Cevabını kontrol et

27. soru Bir bölme işleminde verilmeyen bölüneni bulmak için bölüm bölen ile çarpılır kalan varsa çarpıma eklenir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

28. soru ? x 38 = 3572 çarpma işleminde verilmeyen çarpan kaçtır? Cevabını kontrol et

29. soru ? ÷ 369 = 216 bölme işleminde verilmeyen bölünen kaçtır? A) 77 704 B) 78 704 C) 79 704 D) 80 704 Cevabını kontrol et

30. soru 6148 ? 64 68
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölen kaçtır?
Cevabını kontrol et

31. soru 14 I II 252 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

32. soru . . . 48 6096 . . . . . . . . .
Yukarıda bir kısmı gösterilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A) 36 376 B) 36 476 C) 36 576 D) 36 676 Cevabını kontrol et

33. soru 4a7 67 b402 2916
Yukarıdaki toplama işlemine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

34. soru Bir sayının kendisi ile çarpımı o sayının karesi şeklinde ifade edilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

35. soru
Yukarıdaki model hangi üslü ifadenin modellenmesidir?
A) 42 B) 162 C) 43 Cevabını kontrol et

36. soru Aşağıdakilerden hangisi 25 in karesidir? A) 252 B) 253 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

37. soru 72 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

38. soru 63 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

39. soru A x A x A = 383
18 x 18 = 18B
Yukarıdaki işlemlere göre A+B kaçtır?
Cevabını kontrol et

40. soru 14'ün karesi kaçtır? Cevabını kontrol et

41. soru 15'in küpü kaçtır? Cevabını kontrol et

42. soru Bir arabada 19 koli , her kolide 19 kutu ve her kutuda da 19 kalem vardır.Buna göre arabadaki kolilerde kaç kalem vardır? Cevabını kontrol et

43. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 90 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 90 katı balon olmaktadır.
Program 1.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon olduğunu gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 902 B) 903 C) 2 x 90 D) 90.(90+90) Cevabını kontrol et

44. soru 33 x ( 8 + 28 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

45. soru 121 ÷ ( 7 + 4 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

46. soru 126 ÷ ( A + 6 ) = 9 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

47. soru ( A + 42 ) ÷ 17 = 7 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

48. soru Bir market 8 kg şeker alanlara 4 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 9 müşteri yararlanmıştır.Bu 9 müşterinin aldığı toplam şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 8.4+9 B) 8.(4+9) C) (8+4).9 D) 8+4.9 Cevabını kontrol et

49. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde onüçer tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından dört daha fazla kalem vardır.Bu kırttasiyede 24 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

50. soru Ahmet 2018 yılında 280 günde her gün 10 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise 2018 yılında Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından 900 daha az sayfa okumuştur.İsa 2018'de 95 günde hergün eşit sayıda Kuranı Kerim meali okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur? Cevabını kontrol et

51. soru 🏃
Zekeriya 2018'de 130 gün koşmuş ve koştuğu her günde 4 km mesafe koşmutur.Davut ise 2018'de Zekeriya'dan 160 km daha az koşmuştur.Davut 2018'de koştuğu günlerde her gün 3 km koştuğuna göre 2018'de kaç gün koşmuştur?
Cevabını kontrol et

52. soru 6 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 12 kitap vardır.Diğer beş rafın herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 3 daha az kitap vardır.
Buna göre kitaplıkta toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et

53. soru 37 x 24 işleminin sonucuna en yakın olan hangisidir? A) 46 x 19 B) 24 x 38 C) 34 x 26 D) 63 x 14 Cevabını kontrol et

54. soru Kütlesi 100 kg olan şeker her biri 2,3 ve 5 kg olacak şekilde paketlenecektir.Bunun için en az kaç paket gereklidir? Cevabını kontrol et

55. soru Okulun basket takımındaki Yakup her maçta aynı sayı olmak üzere 13 maçta toplam 234 sayı atmıştır.
Yahya ise her maçta aynı sayı olmak üzere 16 maçta 352 sayı atmıştır.
Buna göre son maçta ikiside oynayan Yakup ile Davut toplam kaç sayı atmıştır?
Cevabını kontrol et

56. soru Bir kırtasiyede 8400 tane tükenmez kalem vardır.Tükenmez kalem sayısında 400 daha az kurşun kalem 20 kolidedir.Kolilerin herbirinde 20 kutu vardır ve bu kutuların herbirinde eşit sayı kalem olduğuna göre kırttasiyedeki bir kalem kutusunda kaç kalem vadır? Cevabını kontrol et

57. soru 329 yolcu İstanbul boğazında Avrupa yakasından Asya yakasına tekne ile götürülecektir.
En fazla 70 yolcu alabilen tekne en az kaç taşıma yaparak tüm yolcuları Asya yakasına taşıyabilir?
Cevabını kontrol et

58. soru Bir kuruyemişçi 9267 gram karışık kuruyemişi en fazla 95 gram alan paketlere koyacaktır.Kuruyemişçi eşit kütlerde yaptığı en az sayıdaki paketlerin bir tanesini 250 kuruşa satmıştır.Hazırladığı tüm paketleri satan kuruyemişçi satıştan ne kadar para almıştır? A) 24 250 B) 24 500 C) 24 750 D) 25 000 Cevabını kontrol et

59. soru 55a=3025 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.