5. sınıf eşkenar dörtgen testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Eşkenar dörtgenin karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Eşkenar dörtgenin köşegenlerinin uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

4. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

5. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

6. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) F ve Ç B) F ve D C) G ve Ç D) G ve D Cevabını kontrol et

7. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir kare yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) Ç ve F B) C ve F C) D ve E D) D ve F Cevabını kontrol et

8. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir. |EA|=50 cm olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

9. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) [AC]⏊[BD] B) [AB]⏊[DC] C) [AB]⏊[CB] Cevabını kontrol et

10. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) m(ABE)=m(CBE) B) m(BAD)=m(BCD) C) m(ABC)=m(ADC) D) m(BAD)=m(CDA) Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.