5. sınıf eşkenar dörtgen testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Eşkenar dörtgenin karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 69 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Eşkenar dörtgenin köşegenlerinin uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) F ve Ç B) F ve D C) G ve Ç D) G ve D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) Ç ve F B) C ve F C) D ve E D) D ve F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir. |EA|=50 cm olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) [AC]⏊[BD] B) [AB]⏊[DC] C) [AB]⏊[CB] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) m(ABE)=m(CBE) B) m(BAD)=m(BCD) C) m(ABC)=m(ADC) D) m(BAD)=m(CDA) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.