5. sınıf kesirler soruları 5

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 56 B) 82 C) 23 D) 75 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru 8 + 38 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 118 B) 838 Soruyu cevapla

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 304 B) 7 Soruyu cevapla

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 6 B) 529 Soruyu cevapla

5. soru 14 23 1723
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Soruyu cevapla

6. soru 5 8 38
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Soruyu cevapla

7. soru 19 30 23
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Soruyu cevapla

8. soru 90 dakikanın 915 u kaç dakikadır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru Su deposunun 1521'i 300 litredir.Bu su deposu kaç litreliktir? Soruyu cevapla

10. soru 0 1
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

11. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Soruyu cevapla

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Soruyu cevapla

13. soru Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirirken payda değişmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

14. soru 6 + 1 3 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Soruyu cevapla

15. soru 3 1 5 = a 5 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

16. soru 19 3 = a b 4 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

17. soru Her doğal sayı paydası 1 olan kesir şeklinde ifade edilemez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

18. soru 57 7 ? 8 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

19. soru 35 6 < a olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru 2 < a < 3 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 84 B) 94 C) 104 D) 114 Soruyu cevapla

21. soru 12 16 kesiri kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

22. soru Kesirleri sadeleştirmede pay ve payda hangi işlemle sadeleştirilir? A) Toplama B) Çıkarma C) Çarpma D) Bölme Soruyu cevapla

23. soru 1 3 2 6
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

24. soru 7 9 kesri hangi doğal sayı ile genişletilirse 5672 kesiri elde edilir? Soruyu cevapla

25. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 53 B) 54 Soruyu cevapla

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 56 B) 3442 Soruyu cevapla

27. soru 4 9 ? 16 36 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

28. soru a 9 < 25 36 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

29. soru 21 16 , 3 2 , 11 8 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca son yazılacak kesir hangisi olur? A) 32 B) 118 C) 2116 Soruyu cevapla

30. soru 17 15 < a 3 < 73 15 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

31. soru Ahmet 2017 yılında toplam 2150 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında 2017'de toplam okunan sayfanın 325'si kadar sayfa okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayında kaç sayfa meal okumuştur?
Soruyu cevapla

32. soru 🏃
Yusuf bugün 6840 m koştu.Yusuf'un koştuğu mesafe , Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadardır.
Buna göre Yunus bugün kaç m koşmuştur?
Soruyu cevapla

33. soru Mağazadaki bir cep telefonunun fiyatı 1264 TL dir.Bir tabletin fiyatı ise cep telefonun fiyatının 1316'ü kadar fiyattadır.Buna göre tabletin fiyatı kaç TL dir? Soruyu cevapla

34. soru Bir üniversitede 3318 erkek öğrenci vardır.Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrenci sayısının 2123'i kadardır.Buna göre okulda kaç kız öğrenci vardır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları