5. sınıf kesirler soruları 5

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 56 B) 82 C) 23 D) 75 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru 8 + 38 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 118 B) 838 Cevabını kontrol et

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 304 B) 7 Cevabını kontrol et

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 6 B) 529 Cevabını kontrol et

5. soru 14 23 1723
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et

6. soru 5 8 38
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et

7. soru 19 30 23
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Cevabını kontrol et

8. soru 90 dakikanın 915 u kaç dakikadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Su deposunun 1521'i 300 litredir.Bu su deposu kaç litreliktir? Cevabını kontrol et

10. soru 0 1
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

11. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

13. soru Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirirken payda değişmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

14. soru 6 + 1 3 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et

15. soru 3 1 5 = a 5 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

16. soru 19 3 = a b 4 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru Her doğal sayı paydası 1 olan kesir şeklinde ifade edilemez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru 57 7 ? 8 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

19. soru 35 6 < a olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru 2 < a < 3 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 84 B) 94 C) 104 D) 114 Cevabını kontrol et

21. soru 12 16 kesiri kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

22. soru Kesirleri sadeleştirmede pay ve payda hangi işlemle sadeleştirilir? A) Toplama B) Çıkarma C) Çarpma D) Bölme Cevabını kontrol et

23. soru 1 3 2 6
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

24. soru 7 9 kesri hangi doğal sayı ile genişletilirse 5672 kesiri elde edilir? Cevabını kontrol et

25. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 53 B) 54 Cevabını kontrol et

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 56 B) 3442 Cevabını kontrol et

27. soru 4 9 ? 16 36 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

28. soru a 9 < 25 36 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

29. soru 21 16 , 3 2 , 11 8 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca son yazılacak kesir hangisi olur? A) 32 B) 118 C) 2116 Cevabını kontrol et

30. soru 17 15 < a 3 < 73 15 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

31. soru Ahmet 2017 yılında toplam 2150 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında 2017'de toplam okunan sayfanın 325'si kadar sayfa okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayında kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et

32. soru 🏃
Yusuf bugün 6840 m koştu.Yusuf'un koştuğu mesafe , Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadardır.
Buna göre Yunus bugün kaç m koşmuştur?
Cevabını kontrol et

33. soru Mağazadaki bir cep telefonunun fiyatı 1264 TL dir.Bir tabletin fiyatı ise cep telefonun fiyatının 1316'ü kadar fiyattadır.Buna göre tabletin fiyatı kaç TL dir? Cevabını kontrol et

34. soru Bir üniversitede 3318 erkek öğrenci vardır.Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrenci sayısının 2123'i kadardır.Buna göre okulda kaç kız öğrenci vardır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.