5. sınıf kesirler soruları 5

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 56 B) 82 C) 23 D) 75 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 8 + 38 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 118 B) 838 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 304 B) 7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 6 B) 529 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 14 23 1723
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 5 8 38
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 19 30 23
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 90 dakikanın 915 u kaç dakikadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Su deposunun 1521 i 300 litredir.Bu su deposu kaç litreliktir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 0 1
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirirken payda değişmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 6 + 1 3 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 3 1 5 = a 5 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 19 3 = a b 4 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Her doğal sayı paydası 1 olan kesir şeklinde ifade edilemez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 57 7 ? 8 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 35 6 < a olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 2 < a < 3 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 84 B) 94 C) 104 D) 114 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 12 16 kesiri kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Kesirleri sadeleştirmede pay ve payda hangi işlemle sadeleştirilir? A) Toplama B) Çıkarma C) Çarpma D) Bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 1 3 2 6
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 7 9 kesri hangi doğal sayı ile genişletilirse 5672 kesiri elde edilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 53 B) 54 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 56 B) 3442 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 4 9 ? 16 36 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru a 9 < 27 36 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 21 16 , 3 2 , 11 8 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca son yazılacak kesir hangisi olur? A) 32 B) 118 C) 2116 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru cevap verilmiştir.

30. soru 17 15 < a 3 < 73 15 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Ahmet 2017 yılında toplam 2150 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında 2017 de toplam okunan sayfanın 325 si kadar sayfa okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayında kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 🏃
Yusuf bugün 6840 m koştu.Yusuf'un koştuğu mesafe , Yunus'un koştuğu mesafenin 1217 si kadardır.
Buna göre Yunus bugün kaç m koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Mağazadaki bir cep telefonunun fiyatı 1264 TL dir.Bir tabletin fiyatı ise cep telefonun fiyatının 1316 ü kadar fiyattadır.Buna göre tabletin fiyatı kaç TL dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Bir üniversitede 3318 erkek öğrenci vardır.Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrenci sayısının 2123 i kadardır.Buna göre okulda kaç kız öğrenci vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.