5. sınıf kesirler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 3 B) 86 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 7 B) 506 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 5 B) 509 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 118 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 4 B) 5013 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 2 B) 4024 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 160 TL nin 58 i kaç TL dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 84 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 11 28 34
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 81 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Kömürlükteki kömürün 2125 i 1050 kg dır.Buna göre kömürlükte kaç kg kömür vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 0 1
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 12 B) 23 C) 34 D) 45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 84 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirirken pay paydaya bölünür ve bölüm tam kısma yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 3 + 2 5 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 2 2 3 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 7 3 = a b 3 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 7 doğal sayısı 71 şeklinde kesir olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 71 6 ? 12 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru a > 152 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 3 < a < 4 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 124 B) 134 C) 144 D) 154 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir kesrin en sade hali pay ve paydayı 1 dışında ortak bölen sayının olmadığı haldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir kesrin pay ve paydasını 0 hariç aynı sayı ile çarpmaya kesri sadeleştirme denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 8 24 kesrini 2 ile sadeleştirince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 83 B) 84 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 23 B) 59 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 4 9 ? 15 36 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru a 6 > 16 18 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 9 6 , 5 3 , 15 12 kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınca son yazılacak kesir hangisi olur? A) 53 B) 96 C) 1512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 7 12 < a 3 < 53 12 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir çokluğun basit kesir kadarını hesaplarken çokluk miktarı paydaya bölünür ve bölüm pay ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 31 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Ahmet 2017 Ocak ayında 252 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında okunan sayfa sayısı 2017 de toplam okunan sayfanın 325 ü kadar olduğuna göre Ahmet 2017 de toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 🏃
Yunus bugün 6970 m koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1217 si kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf bugün kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 5.sınıfa giden Yakup 2016 yılında harçlıklarından 1260 TL para biriktirmiştir.
Yakup'un 2016 yılında biriktirdiği para 2017 yılında biriktirdiği paranın 79 si kadardır.
Buna göre Yakup 2017 de ne kadar para biriktirmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Bir kamyonda 4320 kg kütlesinde meyve vardır.Meyvelerin kütlesi sebzelerin kütlesinin 915 u kadardır.
Buna göre kamyondaki sebzelerin kütlesi kaç kilogramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.