5. sınıf kesirler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 3 B) 86 Soruyu cevapla

2. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 7 B) 506 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 5 B) 509 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 4 B) 5013 Soruyu cevapla

5. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 2 B) 4024 Soruyu cevapla

6. soru 160 TL nin 58 i kaç TL dir? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru 11 28 34
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru Kömürlükteki kömürün 2125 i 1050 kg dır.Buna göre kömürlükte kaç kg kömür vardır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru 0 1
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

10. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 12 B) 23 C) 34 D) 45 Soruyu cevapla

11. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Soruyu cevapla

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Soruyu cevapla

13. soru Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirirken pay paydaya bölünür ve bölüm tam kısma yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

14. soru 3 + 2 5 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Soruyu cevapla

15. soru 2 2 3 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

16. soru 7 3 = a b 3 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

17. soru 7 doğal sayısı 71 şeklinde kesir olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

18. soru 71 6 ? 12 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

19. soru a > 152 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

20. soru 3 < a < 4 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 124 B) 134 C) 144 D) 154 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

21. soru Bir kesrin en sade hali pay ve paydayı 1 dışında ortak bölen sayının olmadığı haldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

22. soru Bir kesrin pay ve paydasını 0 hariç aynı sayı ile çarpmaya kesri sadeleştirme denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

23. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

24. soru 8 24 kesrini 2 ile sadeleştirince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

25. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 83 B) 84 Soruyu cevapla

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 23 B) 59 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

27. soru 4 9 ? 15 36 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

28. soru a 6 > 16 18 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

29. soru 9 6 , 5 3 , 15 12 kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınca son yazılacak kesir hangisi olur? A) 53 B) 96 C) 1512 Soruyu cevapla

30. soru 7 12 < a 3 < 53 12 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

31. soru Bir çokluğun basit kesir kadarını hesaplarken çokluk paydaya bölünür ve bölüm pay ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

32. soru Ahmet 2017 Ocak ayında 252 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında okunan sayfa sayısı 2017'de toplam okunan sayfanın 325'ü kadar olduğuna göre Ahmet 2017'de toplam kaç sayfa meal okumuştur? Soruyu cevapla

33. soru 🏃
Yunus bugün 6970 m koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf bugün kaç km koşmuştur?
Soruyu cevapla

34. soru 5.sınıfa giden Yakup 2016 yılında harçlıklarından 1260 TL para biriktirmiştir.
Yakup'un 2016 yılında biriktirdiği para 2017 yılında biriktirdiği paranın 79 si kadardır.
Buna göre Yakup 2017 de ne kadar para biriktirmiştir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

35. soru Bir kamyonda 4320 kg kütlesinde meyve vardır.Meyvelerin kütlesi sebzelerin kütlesinin 915 u kadardır.
Buna göre kamyondaki sebzelerin kütlesi kaç kilogramdır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları