5. sınıf kesirler testi 3

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 0 1 2 3 4
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir kaçtır?
A) 14 B) 4 C) 3 D) 13 Soruyu cevapla

2. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 25 B) 47 C) 43 D) 79 Soruyu cevapla

3. soru 7 3 8 tam sayılı kesrinin bileşik kesire dönüşmüş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 108 B) 598 C) 298 D) 318 Soruyu cevapla

4. soru 19 3 bileşik kesrinin tam sayılı kesire dönüşmüş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 613 B) 623 C) 313 D) 323 Soruyu cevapla

5. soru 9 12 kesrinin 3 ile genişletilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 2736 B) 34 Soruyu cevapla

6. soru 3 5 620
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Soruyu cevapla

7. soru 17 25 35
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Soruyu cevapla

8. soru 3450 km nin 56 i kaç kilometredir? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru Bir arabanın deposunun 911'u doludur.Bu arabada 36 litre benzin olduğuna göre bu arabanın deposu kaç litreliktir? Soruyu cevapla

10. soru 1 3 2 6
Yukarıdaki modellemede soldaki kesirden sağdaki kesiri elde etmek için yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genişletme B) Sadeleştirme Soruyu cevapla

11. soru 5.sınıfa giden Yakup 2017 yılında harçlıklarından 1296 TL para biriktirmiştir.Yakup 2016 yılında ise 2017 yılında birktirdiği paranın 59'i kadar para biriktirmiştir.Buna göre Yakup 2016'da ne kadar para biriktirmiştir? Soruyu cevapla

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Soruyu cevapla

13. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Soruyu cevapla

14. soru Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirirken payda paya bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

15. soru 3 + 1 3 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Soruyu cevapla

16. soru 2 1 3 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

17. soru 8 5 = a b 5 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

18. soru Her doğal sayı paydası 1 olan kesir şeklinde ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

19. soru 9 ? 445 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

20. soru a 2 < 7 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

21. soru 6 < a < 7 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 244 B) 254 C) 264 D) 274 Soruyu cevapla

22. soru a b kesirinde a ve b birer çift sayıdır.Bu yüzden bu kesir kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

23. soru Bir kesrin pay ve paydasını 0 hariç aynı sayı ile çarpmaya kesri genişletme denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

24. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

25. soru 2 3 kesrini 2 ile genişletince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 72 B) 73 Soruyu cevapla

27. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 37 B) 1128 Soruyu cevapla

28. soru 8 21 ? 3 7 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

29. soru 3 8 > a 56 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

30. soru 5 3 , 9 6 , 21 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ilk yazılacak kesir hangisi olur? A) 53 B) 96 C) 2112 Soruyu cevapla

31. soru 11 10 < a 5 < 142 10 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

32. soru Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını hesaplarken çokluk paya bölünür ve bölüm payda ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

33. soru Ahmet 2017 Ocak ayında 240 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında okunan sayfa sayısı 2017'de toplam okunan sayfanın 325'ü kadar olduğuna göre Ahmet 2017'de toplam kaç sayfa meal okumuştur? Soruyu cevapla

34. soru 🏃
Yunus bugün 7140 m koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf bugün kaç km koşmuştur?
Soruyu cevapla

35. soru Bir kamyonda 6525 kg kütlesinde meyve vardır.Kamyondaki sebzelerin kütlesi meyvelerin kütlesinin 915'u kadardır.Buna göre kamyondaki sebzelerin kütlesi kaç kilogramdır? Soruyu cevapla

36. soru Büyük bir çiftlikte 1080 tane hindi vardır.Çiftlikteki hindilerin sayısı tavukların sayısının 418 ü kadardır.Buna göre çiftlikte kaç tavuk vardır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları