5. sınıf kesirler testi 3

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 0 1 2 3 4
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir kaçtır?
A) 14 B) 4 C) 3 D) 13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 25 B) 47 C) 43 D) 79 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 7 3 8 tam sayılı kesrinin bileşik kesire dönüşmüş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 108 B) 598 C) 298 D) 318 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 19 3 bileşik kesrinin tam sayılı kesire dönüşmüş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 613 B) 623 C) 313 D) 323 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 9 12 kesrinin 3 ile genişletilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 2736 B) 34 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 3 5 620
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 17 25 35
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 3450 km nin 56 i kaç kilometredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir arabanın deposunun 911 u doludur.Bu arabada 36 litre benzin olduğuna göre bu arabanın deposu kaç litreliktir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 1 3 2 6
Yukarıdaki modellemede soldaki kesirden sağdaki kesiri elde etmek için yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genişletme B) Sadeleştirme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 5.sınıfa giden Yakup 2017 yılında harçlıklarından 1296 TL para biriktirmiştir.Yakup 2016 yılında ise 2017 yılında birktirdiği paranın 59 i kadar para biriktirmiştir.Buna göre Yakup 2016 da ne kadar para biriktirmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirirken payda paya bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 3 + 1 3 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 2 1 3 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 8 5 = a b 5 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Her doğal sayı paydası 1 olan kesir şeklinde ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 9 ? 445 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru a 2 < 7 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 6 < a < 7 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 244 B) 254 C) 264 D) 274 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru a b kesirinde a ve b birer çift sayıdır.Bu yüzden bu kesir kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir kesrin pay ve paydasını 0 hariç aynı sayı ile çarpmaya kesri genişletme denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 17 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 2 3 kesrini 2 ile genişletince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 72 B) 73 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 37 B) 1128 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 8 21 ? 3 7 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 3 8 > a 56 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 5 3 , 9 6 , 21 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ilk yazılacak kesir hangisi olur? A) 53 B) 96 C) 2112 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 11 10 < a 5 < 142 10 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını hesaplarken çokluk miktarı paya bölünür ve bölüm payda ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 10 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Ahmet 2017 Ocak ayında 240 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında okunan sayfa sayısı 2017 de toplam okunan sayfanın 325 ü kadar olduğuna göre Ahmet 2017 de toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 🏃
Yunus bugün 7140 m koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1217 si kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf bugün kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Bir kamyonda 6525 kg kütlesinde meyve vardır.Kamyondaki sebzelerin kütlesi meyvelerin kütlesinin 915 u kadardır.Buna göre kamyondaki sebzelerin kütlesi kaç kilogramdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Büyük bir çiftlikte 1080 tane hindi vardır.Çiftlikteki hindilerin sayısı tavukların sayısının 418 ü kadardır.Buna göre çiftlikte kaç tavuk vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.