5. sınıf kesirler testi 4

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Edirne Hakkari arası mesafenin 56 i 1705 kilometredir.Buna göre Edirne Hakkari arası kaç kilometredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 0 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir kaçtır?
A) 15 B) 12 C) 5 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 715 B) 811 C) 312 D) 7010 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5 2 5 tam sayılı kesrinin bileşik kesire dönüşmüş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 75 B) 257 C) 275 D) 155 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 28 6 bileşik kesrinin tam sayılı kesire dönüşmüş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 616 B) 446 C) 346 D) 416 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 8 12 kesrini 4 ile sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 3248 B) 23 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2 3 26
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 2 6 818
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Kömürlükteki 875 kg kömürün 2125 i kaç kilodur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Cebimdeki paranın 325 ü 90 TL ise cebimde kaç TL vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 5 + 26 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 526 B) 78 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru cevap verilmiştir.

14. soru Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirirken pay paydaya bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 4 + 2 7 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 1 3 5 = a 5 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 19 7 = a b 7 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 5 doğal sayısı 51 şeklinde kesir olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 6 ? 193 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru a > 274 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 3 < a < 4 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 257 B) 267 C) 277 D) 287 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 4 6 kesiri kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir kesir genişletilirse denk kesir elde edilmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 3 5 kesrini 4 ile genişletince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 17 B) 16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru cevap verilmiştir.

27. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 74 B) 3420 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru cevap verilmiştir.

28. soru 7 8 ? 28 32 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru a 7 > 34 63 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 21 16 , 3 2 , 11 8 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ortada yazılacak kesir hangisi olur? A) 32 B) 118 C) 2116 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 11 10 < a 5 < 142 10 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Ahmet 2017 yılında toplam 2250 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında 2017 de toplam okunan sayfanın 425 si kadar sayfa okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayında kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 🏃
Yusuf bugün 6240 m koştu.Yusuf'un koştuğu mesafe , Yunus'un koştuğu mesafenin 1217 si kadardır.
Buna göre Yunus bugün kaç m koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Büyük bir çiftlikte 4878 tane tavuk vardır.Bu çiftlikteki hindilerin sayısı tavukların sayısının 518 si kadardır.Buna göre çiftlikte kaç hindi vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Davut bir depo benzinle 714 km yol gittiğinden eski arabasını değiştirdi.Eski arabanın bir depo benzinle gittiği mesafe yeni arabanın bir depo benzinle gittiği mesafenin 1720 si kadardır.
Buna göre Davut'un eski arabası bir depo ile kaç km yol gidebiliyordu?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.