5. sınıf kesirler testi 5

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 0 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir kaçtır?
A) 14 B) 12 C) 4 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en büyüktür? A) 916 B) 1127 C) 614 D) 412 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 428 B) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 9 12 kesrinin 3 ile sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 34 B) 2736 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2 10 1 5
Yukarıdaki modellemede soldaki kesirden sağdaki kesiri elde etmek için yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadeleştirme B) Genişletme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 3 8 1024
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 44 litrelik deposu olan bir arabanın deposunun 911 u doludur.Buna göre arabanın deposunda kaç litre benzin vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir ayakkabının fiyatının 58 i 120 TL ise bu ayakkabının fiyatı ne kadardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 3 7 57
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 3 + 57 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 357 B) 87 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirirken tam sayı ile pay çarpılır ve çarpım payda ile toplanırsa bileşik kesrin payı bulunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 1 + 4 7 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 5 2 3 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 17 3 = a b 3 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 8 doğal sayısı 81 şeklinde kesir olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 7 ? 203 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 9 > a4 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 2 < a < 3 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 125 B) 135 C) 145 D) 155 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 12 18 kesiri kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir kesir sadeleştirilirse denk kesir elde edilmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 15 25 kesri hangi doğal sayı ile sadeleştirilirse 35 kesiri elde edilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 45 B) 46 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 23 B) 1524 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 4 9 ? 17 36 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 2 3 > a 21 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 9 6 , 5 3 , 15 12 kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınca ilk yazılacak kesir hangisi olur? A) 53 B) 96 C) 1512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 23 8 > a 16 > 5 8 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Ahmet 2017 Ocak ayında 243 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında okunan sayfa sayısı 2017 de toplam okunan sayfanın 325 ü kadar olduğuna göre Ahmet 2017 de toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 🏃
Yunus bugün 7480 m koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1217 si kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf bugün kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Davut fazla yakıt yaktığından eski arabasını değiştirdi.Yeni arabası bir depo benzinle 960 km yol gidebilmektedir.Eski arabası ise aynı miktardaki benzinle yeni arabasının gittiği yolun 1720 si kadar yol gidebilmektedir.
Buna göre Davut'un eski arabası bir depo ile kaç km yol gidebiliyordu?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Fabrikanın aşçısı yapacağı yemek için 3525 TL tutarında sebze almıştır.Alınan sebzenin tutarı aldığı etin tutarının 35 ü kadardır.
Buna göre aşçı kaç TL tutarında et almıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.