5. sınıf kesirler testi 5

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 0 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir kaçtır?
A) 14 B) 12 C) 4 D) 2 Soruyu cevapla

2. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en büyüktür? A) 916 B) 1127 C) 614 D) 412 Soruyu cevapla

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 428 B) 6 Soruyu cevapla

4. soru 9 12 kesrinin 3 ile sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 34 B) 2736 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru 2 10 1 5
Yukarıdaki modellemede soldaki kesirden sağdaki kesiri elde etmek için yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadeleştirme B) Genişletme Soruyu cevapla

6. soru 3 8 1024
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru 44 litrelik deposu olan bir arabanın deposunun 911'u doludur.Buna göre arabanın deposunda kaç litre benzin vardır? Soruyu cevapla

8. soru Bir ayakkabının fiyatının 58 i 120 TL ise bu ayakkabının fiyatı ne kadardır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru 3 7 57
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

10. soru 3 + 57 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 357 B) 87 Soruyu cevapla

11. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Soruyu cevapla

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Soruyu cevapla

13. soru Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirirken tam sayı ile pay çarpılır ve çarpım payda ile toplanırsa bileşik kesrin payı bulunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

14. soru 1 + 4 7 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Soruyu cevapla

15. soru 5 2 3 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

16. soru 17 3 = a b 3 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

17. soru 8 doğal sayısı 81 şeklinde kesir olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

18. soru 7 ? 203 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

19. soru 9 > a4 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru 2 < a < 3 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 125 B) 135 C) 145 D) 155 Soruyu cevapla

21. soru 12 18 kesiri kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

22. soru Bir kesir sadeleştirilirse denk kesir elde edilmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

23. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

24. soru 15 25 kesri hangi doğal sayı ile sadeleştirilirse 35 kesiri elde edilir? Soruyu cevapla

25. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 45 B) 46 Soruyu cevapla

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 23 B) 1524 Soruyu cevapla

27. soru 4 9 ? 17 36 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

28. soru 2 3 > a 21 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

29. soru 9 6 , 5 3 , 15 12 kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınca ilk yazılacak kesir hangisi olur? A) 53 B) 96 C) 1512 Soruyu cevapla

30. soru 23 8 > a 16 > 5 8 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

31. soru Ahmet 2017 Ocak ayında 243 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında okunan sayfa sayısı 2017'de toplam okunan sayfanın 325'ü kadar olduğuna göre Ahmet 2017'de toplam kaç sayfa meal okumuştur? Soruyu cevapla

32. soru 🏃
Yunus bugün 7480 m koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf bugün kaç km koşmuştur?
Soruyu cevapla

33. soru Davut fazla yakıt yaktığından eski arabasını değiştirdi.Yeni arabası bir depo benzinle 960 km yol gidebilmektedir.Eski arabası ise aynı miktardaki benzinle yeni arabasının gittiği yolun 1720'si kadar yol gidebilmektedir.
Buna göre Davut'un eski arabası bir depo ile kaç km yol gidebiliyordu?
Soruyu cevapla

34. soru Fabrikanın aşçısı yapacağı yemek için 3525 TL tutarında sebze almıştır.Alınan sebzenin tutarı aldığı etin tutarının 35'ü kadardır.
Buna göre aşçı kaç TL tutarında et almıştır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları