5. sınıf kesirlerle toplama çıkarma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 1 4 + 2 12
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 512 B) 316 C) 312 D) 516 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 14 5 - 2 10
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1210 B) 2610 C) 125 D) 265 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 4 + 2 6
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 66 B) 266 C) 206 D) 146 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 7 - 5 2
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 92 B) 22 C) 112 D) 102 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2 5 + 3 10
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 515 B) 510 C) 715 D) 710 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 28 12 - 3 4
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1912 B) 258 C) 2212 D) 254 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 8 + 7 5
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 335 B) 155 C) 455 D) 475 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Boyacı 5 kutu boyanın 83 ini kullanmıştır.Boyacının ne kadar boyası kalmıştır? A) 33 B) 13 C) 73 D) 63 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 3 6 + 1 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 23 4 - 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 1 3 + 4 6 = a 6 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 5 2 - 2 4 = a 4 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 11 10 + 6 5 = a 10 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 9 6 - 1 2 = a 6 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 9 2 + a 4 = 21 4 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru a 6 - 7 3 = 5 6 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 6 21 nın a7 fazlası 1821 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 13 16 un a2 eksiği 516 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru a 18 nın 79 eksiği 818 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Firdevs Ekim ayında Kuranı Kerim mealinin ( Türkçesi ) 310 ü kadarını okumuştur.Ebrar'ın Firdevs'ten daha az okuduğu kısım Kuranı Kerim'in 120 i kadarıdır.
Ebrar'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim'in a20 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 🏃
Maratona katılan İbrahim bir saatte koşulacak mesafenin 915 u kadar kısmını koştu.İlk yarım saatte koştuğu mesafe koşulacak mesafenin 25 si kadardır.
İbrahim'in ikinci yarım saatte koştuğu mesafe koşulacak mesafenin a15 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir şişe ayranın 16 ini Fatma , 13 ini Ayşe içmiştir.
Şişede ayranın a6 sı kadarı kaldığına göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir hayvanat bahçesinde hayvanların 37 ü kadarı maymun , 321 ü kadarı ise atlardan oluşmaktadır.
Maymunların atlardan fazla olan kısmı hayvanat bahçesindeki hayvanların a21 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Nuh ödevinin 14 ini Pazartesi , 38 ini Salı ve 316 ini ise Çarşamba günü yapmıştır.
Üç günde yapılan ödev miktarı ödevin ab sı kadar olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.