5. sınıf matematik

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

5. sınıf doğal sayılar , Sayı şekil örüntüleri , Zihinden işlem stratejileri , 5. sınıf doğal sayılarla işlemler , 5. sınıf kesirler , 5. sınıf kesirlerle işlemler , 5. sınıf ondalık gösterim , 5. sınıf yüzdeler , Geometrik kavramlar çizimler , 5. sınıf geometrik şekiller , Çevre hesaplama , 5. sınıf uzunluk ölçme , 5. sınıf alan ölçme , 5. sınıf geometrik cisimler , 5. sınıf veri işleme ,

- TEST SAYFA ADLARI

Doğal Sayılar 5. sınıf doğal sayılar testi , 5. sınıf sayı okuma yazma , 5. sınıf bölük testi , 5. sınıf basamak testi , 5. sınıf basamak değeri testi , 5. sınıf sayı örüntüsü testi , 5. sınıf örüntü soruları

Doğal Sayılarla İşlemler Doğal sayılarla işlemler soruları , 5. sınıf doğal sayılarla işlemler testi , Doğal sayılarla işlem gerektiren problemler , 5. sınıf işlem önceliği testi , Parantezli ifadeler soruları , Üslü ifade testi , Çarpma bölmede verilmeyen öğeyi bulma soruları , Çarpma bölme testi , Çarpma bölme işlemlerinde tahmin soruları , Parantezli işlemler testi , 5. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları 3

Kesirler 5. sınıf kesirler testi , Birim kesir soruları , Tam sayılı kesir soruları , Sadeleştirme genişletme soruları , Kesir karşılaştırma testi , 5. sınıf kesirler soruları , 5. sınıf kesirler testi 2

Kesirlerle İşlemler 5. sınıf kesirlerle işlemler testi , 5. sınıf kesirlerle toplama çıkarma testi , 5. sınıf kesirlerle işlem gerektiren problemler

Ondalık Gösterim Ondalık gösterim soruları , 5. sınıf ondalık gösterim soruları , Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama çıkarma problemleri

Yüzdeler 5. sınıf yüzdeler testi , Kesir ondalık yüzdelik gösterimleri dönüştürme soruları , Kesir ondalık yüzdelik gösterim karşılaştırma testi

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler 5. sınıf açı testi , Temel geometrik kavramlar çizimler soruları , Doğru doğru parçası ışın soruları , İki doğrunun birbirine göre durumu testi , Bir noktanın diğer noktaya göre konumu soruları , Doğruya üzerindeki dışındaki noktadan dikme çizme testi , Eşit uzunlukta doğru parçaları soruları , Temel geometrik kavramlar ve çizimler testi , Temel geometrik kavramlar ve çizimler soruları

Üçgen ve Dörtgenler Üçgenler dörtgenler soruları , Üçgen dörtgen iç açı soruları , Kare soruları , Dikdörtgen soruları , 5. sınıf yamuk testi , Eşkenar dörtgen soruları , 5. sınıf paralelkenar soruları , 5. sınıf çokgenler soruları , Açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları , 5. sınıf dörtgenler soruları

Uzunluk ve Zaman Ölçme Uzunluk ölçme birim dönüştürme soruları , Zaman ölçme birim dönüştürme soruları , Zaman ölçme birimi ile ilgili problemler , 5. sınıf uzunluk ölçme soruları , Üçgen dörtgen çevre testi

Alan Ölçme 5. sınıf alan ölçme testi , 5. sınıf alan ölçme soruları , Dikdörtgen alanı hesaplamayı gerektiren problemler , Alan ölçme soruları , Dikdörtgen alanı soruları

Geometrik Cisimler 5. sınıf geometrik cisimler soruları , 5. sınıf dikdörtgenler prizması soruları , Dikdörtgenler prizması yüzey alanı hesaplama soruları , 5. sınıf geometrik cisimler testi

Veri Toplama ve Değerlendirme 5. sınıf veri işleme soruları , 5. sınıf sütun grafiği soruları , 5. sınıf sıklık tablosu soruları , 5. sınıf veri analizi soruları , Yanlış yorumlara yol açan sütun grafik soruları , 5. sınıf veri işleme soruları 2

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.