5. sınıf matematik

- KONU ANLATIMLARI

5. sınıf doğal sayılar , Sayı şekil örüntüleri , Zihinden işlem stratejileri , 5. sınıf doğal sayılarla işlemler , 5. sınıf kesirler , 5. sınıf kesirlerle işlemler , 5. sınıf ondalık gösterim , 5. sınıf yüzdeler , Geometrik kavramlar çizimler , 5. sınıf geometrik şekiller , Çevre hesaplama , 5. sınıf uzunluk ölçme , 5. sınıf alan ölçme , 5. sınıf geometrik cisimler , 5. sınıf veri işleme ,

- TESTLER

Doğal Sayılar : 5. sınıf doğal sayılar testi , 5. sınıf doğal sayılar soruları , 5. sınıf sayı okuma yazma , 5. sınıf bölük testi , 5. sınıf bölük soruları , 5. sınıf basamak testi , 5. sınıf basamak soruları , 5. sınıf basamak değeri testi , 5. sınıf basamak değeri soruları , 5. sınıf sayı örüntüsü soruları , 5. sınıf sayı örüntüsü testi , 5. sınıf örüntü soruları

Doğal Sayılarla İşlemler : Doğal sayılarla işlemler testi , Doğal sayılarla işlemler soruları , 5. sınıf doğal sayılarla işlemler testi , 5. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları , Doğal sayılarla işlem gerektiren problemler , En çok üç işlemli dört işlem içeren problemler , 5. sınıf doğal sayılarla işlem gerektiren problemler , 5. sınıf işlem önceliği testi , Parantezli ifadeler soruları , Parantezli ifadeler testi , Üslü ifade testi , Üslü ifade soruları , Çarpma bölmede verilmeyen öğeyi bulma testi , Çarpma bölmede verilmeyen öğeyi bulma soruları , Çarpma bölme testi , Çarpma bölme işlemlerinde tahmin soruları , Karesini küpünü alma testi , Parantezli işlemler testi , 5. sınıf doğal sayılarla işlem gerektiren problemler 2 , 5. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları 2 , 5. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları 3

Kesirler : 5. sınıf kesirler testi , 5. sınıf kesirler testi 3 , 5. sınıf kesirler testi 4 , 5. sınıf kesirler testi 5 , 5. sınıf kesirler soruları 3 , 5. sınıf kesirler soruları 4 , 5. sınıf kesirler soruları 5 , Birim kesir soruları , Tam sayılı kesir soruları , Sadeleştirme genişletme soruları , Sadeleştirme genişletme testi , Çokluğun basit kesir kadarı testi , Çokluğun basit kesir kadarı soruları , Kesir karşılaştırma testi , Kesir karşılaştırma soruları , 5. sınıf kesirler soruları , 5. sınıf kesirler soruları 2 , 5. sınıf kesirler testi 2

Kesirlerle İşlemler : 5. sınıf kesirlerle işlemler soruları , 5. sınıf kesirlerle işlemler testi , 5. sınıf kesirlerle toplama çıkarma testi , 5. sınıf kesirlerle toplama çıkarma soruları , Kesirlerle işlem gerektiren problemler , 5. sınıf kesirlerle işlem gerektiren problemler , Kesirlerle toplama çıkarma testi

Ondalık Gösterim : Ondalık gösterim testi , Ondalık gösterim soruları , 5. sınıf ondalık gösterim testi , 5. sınıf ondalık gösterim soruları , Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama çıkarma problemleri , Ondalık gösterimli sayıları karşılaştırma soruları , Ondalık gösterimli sayıları karşılaştırma testi , Ondalık gösterimle toplama çıkarma testi , Ondalık gösterimle toplama çıkarma soruları , Ondalık gösterim soruları 3 , 5. sınıf ondalık gösterim soruları 3 , 5. sınıf ondalık gösterim soruları 2

Yüzdeler : 5. sınıf yüzdeler soruları , 5. sınıf yüzdeler testi , Kesir ondalık yüzdelik gösterimleri karşılaştırma testi , Kesir ondalık yüzdelik gösterimleri karşılaştırma soruları , Kesir ondalık yüzdelik gösterimleri dönüştürme testi , Kesir ondalık yüzdelik gösterimleri dönüştürme soruları , Çokluğun belirtilen yüzdesini bulma testi , Çokluğun belirtilen yüzdesini bulma soruları , 5. sınıf yüzdeler soruları 2 , Kesir ondalık yüzdelik gösterim karşılaştırma testi

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler : 5. sınıf açı testi , 5. sınıf açı soruları , Temel geometrik kavramlar çizimler soruları , Temel geometrik kavramlar çizimler testi , Doğru doğru parçası ışın testi , Doğru doğru parçası ışın soruları , İki doğrunun birbirine göre durumu testi , İki doğrunun birbirine göre durumu soruları , Bir noktanın diğer noktaya göre konumu testi , Bir noktanın diğer noktaya göre konumu soruları , Doğruya üzerindeki dışındaki noktadan dikme çizme soruları , Doğruya üzerindeki dışındaki noktadan dikme çizme testi , Eşit uzunlukta doğru parçaları testi , Eşit uzunlukta doğru parçaları soruları , Temel geometrik kavramlar ve çizimler testi , Temel geometrik kavramlar ve çizimler soruları , Temel geometrik kavramlar ve çizimler soruları 2

Üçgen ve Dörtgenler : Üçgenler dörtgenler testi , Üçgenler dörtgenler soruları , Üçgen dörtgen iç açı testi , Üçgen dörtgen iç açı soruları , Üçgen testi , Üçgen soruları , Kare testi , Kare soruları , Dikdörtgen testi , Dikdörtgen soruları , Yamuk soruları , 5. sınıf yamuk testi , Eşkenar dörtgen soruları , 5. sınıf eşkenar dörtgen testi , 5. sınıf paralelkenar testi , 5. sınıf paralelkenar soruları , 5. sınıf çokgenler testi , 5. sınıf çokgenler soruları , Açılarına kenarlarına göre üçgenler testi , Açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları , 5. sınıf dörtgenler soruları , Çokgen üçgen testi , Üçgen dörtgen testi

Uzunluk ve Zaman Ölçme : Uzunluk zaman ölçme testi , Uzunluk zaman ölçme soruları , Uzunluk ölçme birim dönüştürme testi , Uzunluk ölçme birim dönüştürme soruları , Uzunluk ölçme birim ile ilgili problemler , Çokgen çevre uzunluğu soruları , Çokgen çevre uzunluğu testi , Zaman ölçme birim dönüştürme testi , Zaman ölçme birim dönüştürme soruları , Zaman ölçme birimi ile ilgili problemler , 5. sınıf uzunluk ölçme soruları , Üçgen dörtgen çevre testi , Zaman ölçme soruları

Alan Ölçme : 5. sınıf alan ölçme testi , 5. sınıf alan ölçme soruları , Dikdörtgen alanı hesaplamayı gerektiren problemler , Alan ölçme soruları , Dikdörtgen alanı soruları

Geometrik Cisimler : Dikdörtgenler prizması testi , Dikdörtgenler prizması soruları , 5. sınıf geometrik cisimler soruları , 5. sınıf dikdörtgenler prizması testi , 5. sınıf dikdörtgenler prizması soruları , Dikdörtgenler prizması yüzey alanı hesaplama soruları , Dikdörtgenler prizması yüzey alanı hesaplama testi , Dikdörtgenler prizması yüzey açınımı testi , Dikdörtgenler prizması yüzey açınımı soruları , 5. sınıf geometrik cisimler testi

Veri Toplama ve Değerlendirme : 5. sınıf veri işleme soruları , 5. sınıf veri işleme testi , 5. sınıf sütun grafiği soruları , 5. sınıf sütun grafiği testi , 5. sınıf sıklık tablosu testi , 5. sınıf sıklık tablosu soruları , 5. sınıf veri analizi testi , 5. sınıf veri analizi soruları , Yanlış yorumlara yol açan sütun grafik soruları , Yanlış yorumlara yol açan sütun grafik testi , Araştırma sorusu testi , Araştırma sorusu soruları , 5. sınıf veri işleme testi 2 , 5. sınıf veri işleme soruları 2

Muhtelif konular : 5. sınıf testi , 5. sınıf soruları , 5. sınıf soruları 2 , 5. sınıf soruları 3 , 5. sınıf soruları 4 , 5. sınıf soruları 5 , 5. sınıf soruları 6 , 5. sınıf soruları 7 , 5. sınıf soruları 8