5. sınıf ondalık gösterim testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,028 B) 1,028 C) 1,28 D) 2,8 Cevabını kontrol et

2. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,17 B) 1,017 C) 1,17 D) 1,7 Cevabını kontrol et

3. soru 1 1 10 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,01 B) 1,1 C) 0,1 D) 1,001 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 3 49 100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3,4 B) 0,49 C) 3,049 D) 3,49 Cevabını kontrol et

5. soru 8,7 , 8,69 , 8,07 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 8,07 > 8,69 > 8,7 B) 8,07 < 8,69 < 8,7 C) 8,7 < 8,69 < 8,07 D) 8,69 > 8,7 > 8,07 Cevabını kontrol et

6. soru 5,09 ❓ 5,009 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et

7. soru 7,12 ❓ 8,99 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et

8. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
9,4 < 9,abc ifadesini sağlayan en küçük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et

9. soru Okunuşu "elli beş tam binde doksan altı" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 559,600 B) 5596 C) 55,096 D) 55,960 Cevabını kontrol et

10. soru 6,009 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) altı tam onda dokuz B) altı tam yüzde dokuz C) altı tam binde dokuz Cevabını kontrol et

11. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 1,5 B) 0,5 C) 1,05 D) 1,005 Cevabını kontrol et

12. soru 2 1000 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,002 B) 0,02 C) 0,2 D) 2 Cevabını kontrol et

13. soru 33,333 sayısının tam kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A) 333 B) 33 Cevabını kontrol et

14. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
8,137 > 8,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et

15. soru 1 8 100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,8 B) 1,008 C) 0,8 D) 1,08 Cevabını kontrol et

16. soru Ondalık gösterimde virgülün sağındaki rakamlar sayının ondalık kısmıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

17. soru 4,78 - 2,61 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 2,17 B) 2,07 C) 2,27 D) 2,37 Cevabını kontrol et

18. soru 34,76 +   8,9 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 42,85 B) 42,66 C) 43,66 D) 43,85 Cevabını kontrol et

19. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 1,08 B) 1,8 C) 1,9 D) 1,7 Cevabını kontrol et

20. soru 394,61 sayısının yüzde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 0,01 C) 300 D) 0,03 Cevabını kontrol et

21. soru 0,84 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et

22. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 5,21 B) 5,27 Cevabını kontrol et

23. soru 309,146 sayısının binde birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et

24. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 7,524 B) 7,529 Cevabını kontrol et

25. soru 18 200 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,9 B) 0,009 C) 9 D) 0,09 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru 723,456 sayısının yüzler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et

27. soru 64,201 sayısının onlar basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 60 C) 2 D) 0,2 Cevabını kontrol et

28. soru 4 5 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,08 B) 0,8 C) 0,08 D) 8 Cevabını kontrol et

29. soru 3 4 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,075 B) 7,5 C) 0,75 D) 75 Cevabını kontrol et

30. soru Ondalık gösterimde virgülün sağındaki ilk rakam onda birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

31. soru 73,684 sayısının onda birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et

32. soru 176,923 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et

33. soru 10,21 + 12,15 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 22,37 B) 22,35 C) 22,38 D) 22,36 Cevabını kontrol et

34. soru 2 2 5 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,04 B) 2,4 C) 2,004 D) 24 Cevabını kontrol et

35. soru 1 16 40 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,4 B) 1,04 C) 1,004 D) 14 Cevabını kontrol et

36. soru 378,419 sayısının binde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,001 B) 0,009 C) 0,01 D) 0,09 Cevabını kontrol et

37. soru 21,34 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et

38. soru 7,02 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et

39. soru 39 kuruş kaç liradır? A) 0,039 B) 0,39 C) 3,9 D) 390 Cevabını kontrol et

40. soru İsa bugün 19,5 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa ise İsa'nın okuduğu süreden 1,75 dakika daha az okumuştur.
Buna göre İsa'nın Kuranı Kerim okuduğu sürenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et

41. soru 🏃
Zekeriya iki günde toplam 19,25 km mesafe koşmuştur.İlk günde 9,8 km koştuğuna göre ikinci günde koştuğu mesafenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et

42. soru Davut deposunda 38,9 L benzin olan arabası ile yol almıştır.Hiç benzin almayan Davut'un arabasının deposunda 33,03 L benzin kalmıştır.
Tüketilen benzinin miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et

43. soru Firdevs bugün kumbarasına 7,6 lira atmış ve kumbarasındaki para 58,27 lira olmuştur.Buna göre bugün para atılmadan önce kumbaradaki para miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

44. soru Salih kitapçıdan 19,4 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 13,45 lira daha fazla olan Türkçe kitap almıştır.Salih'in aldığı kitapların tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

45. soru 1,73 I II 2,5 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.