5. sınıf ondalık gösterim testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,028 B) 1,028 C) 1,28 D) 2,8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,17 B) 1,017 C) 1,17 D) 1,7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 1 1 10 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,01 B) 1,1 C) 0,1 D) 1,001 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 3 49 100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3,4 B) 0,49 C) 3,049 D) 3,49 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 8,7 , 8,69 , 8,07 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 8,07 > 8,69 > 8,7 B) 8,07 < 8,69 < 8,7 C) 8,7 < 8,69 < 8,07 D) 8,69 > 8,7 > 8,07 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 5,09 ❓ 5,009 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 7,12 ❓ 8,99 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
9,4 < 9,abc ifadesini sağlayan en küçük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Okunuşu "elli beş tam binde doksan altı" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 559,600 B) 5596 C) 55,096 D) 55,960 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 6,009 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) altı tam onda dokuz B) altı tam yüzde dokuz C) altı tam binde dokuz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 1,5 B) 0,5 C) 1,05 D) 1,005 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 2 1000 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,002 B) 0,02 C) 0,2 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 33,333 sayısının tam kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A) 333 B) 33 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
8,137 > 8,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 1 8 100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,8 B) 1,008 C) 0,8 D) 1,08 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Ondalık gösterimde virgülün sağındaki rakamlar sayının ondalık kısmıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 4,78 - 2,61 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 2,17 B) 2,07 C) 2,27 D) 2,37 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 34,76 +   8,9 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 42,85 B) 42,66 C) 43,66 D) 43,85 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 1,08 B) 1,8 C) 1,9 D) 1,7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 394,61 sayısının yüzde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 0,01 C) 300 D) 0,03 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 0,84 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et

Bu soruya 10 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 5,21 B) 5,27 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 309,146 sayısının binde birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 7,524 B) 7,529 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru cevap verilmiştir.

25. soru 18 200 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,9 B) 0,009 C) 9 D) 0,09 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 723,456 sayısının yüzler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 64,201 sayısının onlar basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 60 C) 2 D) 0,2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 4 5 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,08 B) 0,8 C) 0,08 D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 3 4 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,075 B) 7,5 C) 0,75 D) 75 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Ondalık gösterimde virgülün sağındaki ilk rakam onda birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 73,684 sayısının onda birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 176,923 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 10,21 + 12,15 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 22,37 B) 22,35 C) 22,38 D) 22,36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 2 2 5 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,04 B) 2,4 C) 2,004 D) 24 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 1 16 40 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,4 B) 1,04 C) 1,004 D) 14 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 378,419 sayısının binde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,001 B) 0,009 C) 0,01 D) 0,09 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 21,34 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 7,02 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 39 kuruş kaç liradır? A) 0,039 B) 0,39 C) 3,9 D) 390 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru İsa bugün 19,5 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa ise İsa'nın okuduğu süreden 1,75 dakika daha az okumuştur.
Buna göre Musa'nın Kuranı Kerim okuduğu sürenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 🏃
Zekeriya iki günde toplam 19,25 km mesafe koşmuştur.İlk günde 9,8 km koştuğuna göre ikinci günde koştuğu mesafenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Davut deposunda 38,9 L benzin olan arabası ile yol almıştır.Hiç benzin almayan Davut'un arabasının deposunda 33,03 L benzin kalmıştır.
Tüketilen benzinin miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Firdevs bugün kumbarasına 7,6 lira atmış ve kumbarasındaki para 58,27 lira olmuştur.Buna göre bugün para atılmadan önce kumbaradaki para miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Salih kitapçıdan 19,4 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 13,45 lira daha fazla olan Türkçe kitap almıştır.Salih'in aldığı kitapların tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 1,73 I II 2,5 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.