5. sınıf veri analizi testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 Yıl Miktar (ton) 2015 2016 2017 2018 Grafik:Yıllık altın üretimi
Yukarıdaki sütun grafiğindeki mavi renkli ışınlar sütun grafiğinin eksenleridir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 8 doğru cevap verilmiştir.

2. soru Tablo:Derslere göre notlar
DersNot
Matematik58
Türkçe70
Fen40
Sosyal90
İngilizce49

50 nin altındaki notların başarız olduğu bir okulda Elif'in notları yukarıdaki sıklık tablosundaki gibidir.
Buna göre Elif kaç dersten başarısızdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru cevap verilmiştir.

3. soru 0 50 150 250 350 450 Ay Adet Nisan Mayıs Haziran Temmuz
Bir ders kitabı satıcısının aylık sattığı kitap miktarı yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre en fazla kitap satılan aydaki satış miktarı , en az kitap satılan aydaki satış miktarından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 0 10 20 30 40 50 60 Gider (bin TL) Yıl Grafik:Yıllık giderler 2015 2016 2017 2018
Bir şirketin son dört yıllık giderleri yukarıdaki dikey sütun grafiğindeki gibidir.
Yukarıdaki tablodaki veriler büyükten küçüğe sıralandığında ilk iki sıradakiler arasında ne kadar gider farkı vardır?
A) 10 B) 10 000 C) 20 D) 20 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Tablo:Boy uzunlukları
KişiBoyu (cm)
Şuayb192
Eyüp201
İlyas185
İsa197

Bir basket takımındaki dört basketçinin boy uzunlukları yukarıdaki sıklık tablosundaki gibidir.
Bu tabloya göre en uzun basketçi ile en kısa basketçi arasında kaç cm fark vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Miktar (L) Gün Grafik:Günlük üretim Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe
Bir meyve suyu fabrikasının son 4 gündeki günlük meyve suyu üretim miktarları yukarıdaki dikey sütun grafiğindeki gibidir.
Grafikdeki miktarlar küçükten büyüğe sıralandığında ilk iki sıradaki miktarlar arasında kaç litre fark vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Tablo:Aylık biriktirilen paralar
AyMiktar (TL)
Eylül125
Ekim145
Kasım185
Aralık115

5. sınıfa giden Meryem'in aldığı harçlıklardan aylık olarak biriktirdiği paralar yukarıdaki sıklık tablosundaki gibidir.
Bu tabloya göre Meryem'in en fazla para biriktirdiği ayda biriktirdiği para en az para biriktirdiği ayda biriktirdiği paradan kaç TL fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru 0 4 8 12 16 20 24 Namaz> Süre (dakika)Grafik:Yıllık giderler Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
Mümin'in beş vakit namazı kılma süreleri yukarıdaki dikey sütun grafiğindeki gibidir.
Sütun grafiğinden bir doğal sayı olan akşam namazını kılma süresi tam olarak anlaşılmamaktadır.
Akşam namazı süresi en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

9. soru Tablo:Atletlerin koştuğu mesafeler
AtletMesafe (km)
Davut
Musa11
Nuh9
İsa18

Bir atletizm takımındaki dört atletin bugün koştuğu mesafeleri yukarıdaki sıklık tablosundaki gibidir.
Davut Musa'dan fazla İsa'dan az koşmuştur ve koştuğu mesafe bir doğal sayı kadardır.
Buna göre Davut en fazla kaç kilometre koşmuş olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

10. soru 🏃 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Atlet Mesafe (km) İsa Nuh Musa Davut Grafik:A takımındaki atletlerin koştuğu mesafeler 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Atlet Mesafe (km) İsa Nuh Musa Davut Grafik:B takımındaki atletlerin koştuğu mesafeler
İki atletizm takımındaki aynı isimli dört atletin bugün koştuğu mesafeleri yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.Bu grafikler yanlış yorumlamalara yol açar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 3 6 9 12 10 18 21 Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Sayfa sayısı Ay
Ahmet'in son dört günde okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Ahmet'in en fazla meal okuduğu günde okuduğu sayfa sayısı , en az meal okuduğu günde okuduğu sayfa sayısından kaç sayfa fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

12. soru Hacer Elif Zeynep Ayşe 6 12 18 24 30 36 42 48 54 Öğrenci Soru sayısı
Dört arkadaşın bugün çözdüğü sorulara ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre en fazla soru çözenin çözdüğü soru sayısı en az soru çözenin çözdüğü soru sayısından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

13. soru Eylül Ekim Kasım Aralık 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ay Atılan para (TL)
5.sınıfa giden Firdevs'in kumbarasına aylık attığı paraya ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe gör Firdevs'in en fazla para attığı ayda attığı para miktarı en az para attığı ayda attığı para miktarından kaç TL daha fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

14. soru 4 8 12 16 20 24 28 Ders Hikaye Şiir Bilim Kitap adeti Kitap
Kitaplığındaki kitapları sayan ve onları türlerine göre gruplayan Davut elde ettiği verilerle yukarıdaki dikey sütun grafiğini yapmıştır.
Bu sütun grafiğine göre kitaplıktaki en fazla olan kitap türünün adeti en az olan kitap türünün adetinden kaç adet fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

15. soru 35 70 105 140 175 210 245 İlyas Musa İsa Nuh Kullanılan mesafe (km) Kişi
Dört arkadaş bir araba ile yolculuğa çıktılar.Herbirinin araba kullandığı mesafelerle yukarıdaki dikey sütun grafiği yapılmıştır.
Bu grafiğe göre en fazla araba kullanan kişinin kullandığı mesafe en az araba kullanan kişinin kullandığı mesafeden kaç kilometre daha fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.