5. sınıf yüzdeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıda modellenen % 10 yüzdelik ifadesinin kesir gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,1 B) 0,01 C) 110 D) 1100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
Yukarıda modellenen 14 kesrinin yüzdelik ifade şeklindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 1 B) % 4 C) % 25 D) % 10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Yukarıda modellenen 0,5 ondalık gösteriminin yüzdelik ifade şeklindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 50 B) % 5 C) % 15 D) % 55 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru % 2 yüzdelik ifadesinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,02 B) 0,2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 0,6 ondalık gösteriminin yüzdelik ifade şeklindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) % 6 B) % 60 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru % 80 yüzdelik ifadesinin kesir gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 8010 B) 45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 👨 👦👱
Babaları Osman ve Ali'ye hafta başında aynı miktarda harçlık vermiştir.Osman harçlığının % 75 i , Ali ise 1520 i kadarını harcamıştır.
İkisinin harcamalarını karşılaştırınca aşağıdaki hangi sonuca ulaşabiliriz?
A) Osman daha fazla harcamıştır. B) Ali daha fazla harcamıştır. C) İkisi eşit miktarda harcamıştır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Matematik sınavında Hacer'in doğru cevaplarının sayısı sınavdaki soruların % 81 i , Fatma'nın ise 810 i kadardır.
Buna göre Hacer ile Fatma'nın doğru sayısını karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Hacer'in doğru sayısı fazladır. B) Fatma'nın doğru sayısı fazladır C) Doğru sayıları eşittir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir şişe ile tencere eşit miktarda su almaktadır.
Şişenin % 6 sı , tencerenin ise 0,21 i kadarında su bulunmaktadır.
Su miktarını karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Şişede daha fazla su vardır. B) Tencerede daha fazla su vardır. C) İkisinde aynı miktarda su vardır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 🚑 🚒
Sabah bir ambulans ve itfaiye arabasına aynı miktarda benzin konulmuştur.Akşamleyin ambulansın benzinin % 70 i , itfaiye arabasının ise 1225 si kadarını tükettiği tespit edilmiştir.
Buna göre tüketilen benzinleri karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Ambulans daha fazla tüketmiştir. B) İtfaiye arabası daha fazla tüketmiştir. C) İkisi eşit miktarda tüketmiştir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Öğretmenleri Firdevs ile Belkıs'a aynı sorulardan oluşan ödev verdi.Firdevs soruların % 8 i , Belkıs ise 0,7 si kadarını çözmüşlerdir.
İkisinin yaptıkları ödevi karşılaştırınca aşağıdaki hangi sonuca ulaşabiliriz?
A) Firdevs daha fazla soru çözmüştür. B) Belkıs daha fazla soru çözmüştür. C) İkisi eşit sayıda soru çözmüştür. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 🏀
Son maçta atılan basketlerin % 40 ını Osman , 410 ünü ise Bekir atmıştır.
İkisinin attığı basketleri karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Osman daha fazla atmıştır B) Bekir daha fazla atmıştır C) İkisi aynı miktarda atmıştır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Güler ile Filiz aynı miktarda maaş almaktadırlar.Güler maaşının % 5 ini , Filiz ise 0,3 kadarını tasarruf etmektedir.
Buna göre tasarruf edilen miktarları karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Güler daha fazla tasarruf etmiştir. B) Filiz daha fazla tasarruf etmiştir. C) İkisi eşit miktarda tasarruf etmiştir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 🚗
Bekir ile Ömer iki ayrı araba ile aynı yerden Ankara'ya hareket ettiler.Beş saat sonra Bekir gidilecek yolun % 55 i , Ömer ise 510 i kadar yol gitmişlerdir.
İkisinin gittikleri yolu karşılaştırınca bunların gittikleri yol hakkında ne söylenebilir?
A) Bekir daha fazla gitmiştir. B) Ömer daha fazla gitmiştir. C) İkisinin gittikleri yol eşittir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 📘
Merve ile Buse aynı kitabı aldılar.Merve kitabın % 19 u , Buse ise 0,24 ü kadarını okumuştur.
Buna göre okunan sayfa sayılarını karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Merve daha fazla okumuştur. B) Buse daha fazla okumuştur. C) İkisi aynı miktarda okumuştur. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 👶 🍼
Bebek 500 mL süt olan biberondaki sütün % 60 ını içmiştir.
Bebek kaç mililitre süt içmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 😮😯
Tolga ile Nevzat deneme sınavına girmişlerdir.Tolga verilen sürenin % 96 sı , Nevzat ise 4850 si kadarı bir sürede sınavı bitirmiştir.
Buna göre sınavı bitirme sürelerini karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Tolga daha çabuk bitirmiştir. B) Nevzat daha çabuk bitirmiştir. C) İkisi aynı sürede bitirmiştir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Mahalledeki yetim için 3000 TL gereklidir.Mahalleli yardım kampanyası yaparak bir günde gereken paranın % 40 ını toplamıştır.
Mahalleli bir günde ne kadar para toplamıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 2500 TL maaş alan Ayhan maaşının % 30 unu kiraya vermektedir.
Ayhan'ın oturduğu evin kirası kaç TL dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 🏃
6000 m koşucak olan Enver yarım saatte koşucağı mesafenin % 70 i kadarını koşmuştur.
Enver yarım saatte kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 😲
2800 TL maaş alan Adem maaşının % 20 ini tasarruf etmektedir.
Adem ayda kaç TL tasarruf etmektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 1000 L su olan havuza içindeki su miktarının % 30 u kadar su doldurulmuştur.
Havuza kaç litre su doldurulmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Nihal 350 sayfalık bir kitabın % 70 ini okumuştur.
Nihal kaç sayfa okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Yavuz telefonuna kontür yüklemiş ve 1800 dakika konuşma hakkı kazanmıştır.Yavuz üç günde yüklenen dakikaların % 45 ini harcamıştır.
Buna göre Yavuz kaç dakika harcamıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 2000 TL maaşı olan Hasan yılbaşında % 15 zam almıştır.
Buna göre Hasan'ın maaşı ne kadar artmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Bir mağaza kartı olan müşterilerine % 13 indirim yapmaktadır.Kartı olan Ayşe normal satış fiyatı 2800 TL olan bir koltuk almıştır.
Buna göre mağaza Ayşe'ye ne kadar indirim yapmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Ahmet Ekim ayında 900 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Ekim ayının ilk haftasında Ekim ayında okuduğunun % 35 i kadarını okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayının ilk haftasında kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 5000 I II III IV
Yukarıdaki bir kutudaki sayının % 40 ı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.