5. sınıf yüzdeler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıda modellenen % 20 yüzdelik ifadesinin kesir gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,2 B) 0,02 C) 2100 D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 134 doğru , 201 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
Yukarıda modellenen 12 kesrinin yüzdelik ifade şeklindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 1 B) % 10 C) % 50 D) % 100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 222 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Yukarıda modellenen 0,4 ondalık gösteriminin yüzdelik ifade şeklindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 4 B) % 14 C) % 40 D) % 44 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 188 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru % 4 yüzdelik ifadesinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,04 B) 0,4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 193 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 0,7 ondalık gösteriminin yüzdelik ifade şeklindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) % 70 B) % 7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 173 doğru , 89 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru % 60 yüzdelik ifadesinin kesir gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 6010 B) 35 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 177 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Matematik sınavında Hacer'in doğru cevaplarının sayısı sınavdaki soruların % 88 i , Fatma'nın ise 0,8 i kadardır.
Buna göre Hacer ile Fatma'nın doğru sayısını karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Hacer'in doğru sayısı fazladır. B) Fatma'nın doğru sayısı fazladır C) Doğru sayıları eşittir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 👨 👦👱
Babaları Osman ve Ali'ye hafta başında aynı miktarda harçlık vermiştir.Osman harçlığının % 85 i , Ali ise 34 ü kadarını harcamıştır.
İkisinin harcamalarını karşılaştırınca aşağıdaki hangi sonuca ulaşabiliriz?
A) Osman daha fazla harcamıştır. B) Ali daha fazla harcamıştır. C) İkisi eşit miktarda harcamıştır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🏀
Son maçta atılan basketlerin % 35 ini Osman , 820 ini ise Bekir atmıştır.
İkisinin attığı basketleri karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Bekir daha fazla atmıştır B) Osman daha fazla atmıştır C) İkisi aynı miktarda atmıştır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 138 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 🚗
Bekir ile Ömer iki ayrı araba ile aynı yerden Ankara'ya hareket ettiler.Beş saat sonra Bekir gidilecek yolun % 75 i , Ömer ise 240300 ı kadar yol gitmişlerdir.
İkisinin gittikleri yolu karşılaştırınca bunların gittikleri yol hakkında ne söylenebilir?
A) Bekir daha fazla gitmiştir. B) Ömer daha fazla gitmiştir. C) İkisinin gittikleri yol eşittir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 118 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 📘
Merve ile Buse aynı kitabı aldılar.Merve kitabın % 7 si , Buse ise 0,25 i kadarını okumuştur.
Buna göre okunan sayfa sayılarını karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Merve daha fazla okumuştur. B) Buse daha fazla okumuştur. C) İkisi aynı miktarda okumuştur. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 💸
Güler ile Filiz aynı miktarda maaş almaktadırlar.Güler maaşının % 16 sını , Filiz ise 950 u kadarını tasarruf etmektedir.
Buna göre tasarruf edilen miktarları karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Güler daha fazla tasarruf etmiştir. B) Filiz daha fazla tasarruf etmiştir. C) İkisi eşit miktarda tasarruf etmiştir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Öğretmenleri Firdevs ile Belkıs'a aynı sorulardan oluşan ödev verdi.Firdevs soruların % 80 ı , Belkıs ise 2025 si kadarı soru çözmüştür.
İkisinin yaptıkları ödevi karşılaştırınca aşağıdaki hangi sonuca ulaşabiliriz?
A) Firdevs daha fazla soru çözmüştür. B) Belkıs daha fazla soru çözmüştür. C) İkisi eşit sayıda soru çözmüştür. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Mahalledeki yetim için 5000 TL gereklidir.Mahalleli yardım kampanyası yaparak bir günde gereken paranın % 70 ini toplamıştır.
Mahalleli bir günde ne kadar para toplamıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 81 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 📱
Yavuz telefonuna kontür yüklemiş ve 1000 dakika konuşma hakkı kazanmıştır.Yavuz üç günde yüklenen dakikaların % 50 sini harcamıştır.
Buna göre Yavuz kaç dakika harcamıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 🚑 🚒
Sabah bir ambulans ve itfaiye arabasına aynı miktarda benzin konulmuştur.Akşamleyin ambulansın benzinin % 37 si , itfaiye arabası ise 0,48 i kadarını tükettiği tespit edilmiştir.
Buna göre tüketilen benzinleri karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Ambulans daha fazla tüketmiştir. B) İtfaiye arabası daha fazla tüketmiştir. C) İkisi eşit miktarda tüketmiştir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir şişe ile tencere eşit miktarda su almaktadır.Şişenin % 30 u , tencerenin ise 620 sı kadarında su bulunmaktadır.
Bu iki eşyanın içlerindeki su miktarını karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Şişede daha fazla su vardır. B) Tencerede daha fazla su vardır. C) İkisinde aynı miktarda su vardır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 🏃
7500 m koşucak olan Enver sekiz dakikada koşucağı mesafenin % 25 i kadarını koşmuştur.
Enver sekiz dakikada kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 😮😯
Tolga ile Nevzat deneme sınavına girmişlerdir.
Tolga verilen sürenin % 98 sı , Nevzat ise 0,8 kadarı bir sürede sınav bitirmiştir.
Buna göre sınavı bitirme sürelerini karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Tolga daha çabuk bitirmiştir. B) Nevzat daha çabuk bitirmiştir. C) İkisi aynı sürede bitirmiştir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 😵
2800 TL maaş alan Ayhan maaşının % 45 ini kiraya vermektedir.
Ayhan'ın oturduğu evinin kirası kaç TL dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 😲
2700 TL maaş alan Adem maaşının % 25 ini tasarruf etmektedir.
Adem ayda kaç TL tasarruf etmektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 👶 🍼
Bebek 600 mL süt olan biberondaki sütün % 20 sini içmiştir.
Bebek kaç mililitre süt içmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 10 000 L su olan havuza içindeki su miktarının % 25 i kadar su doldurulmuştur.
Havuza kaç litre su doldurulmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 📗
Nihal 300 sayfalık bir kitabın % 30 unu okumuştur.
Nihal kaç sayfa okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 😄
2200 TL maaşı olan Hasan yılbaşında % 20 zam almıştır.
Buna göre Hasan'ın maaşı ne kadar artmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 💺
Bir mağaza kartı olan müşterilerine % 20 indirim yapmaktadır.Kartı olan Ayşe normal satış fiyatı 500 TL olan bir koltuk almıştır.
Buna göre mağaza Ayşe'ye ne kadar indirim yapmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Ahmet Ekim ayında 400 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Ekim ayının ilk haftasında Ekim ayında okuduğunun % 33 ü kadarını okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayının ilk haftasında kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 🏃
6000 m koşacak olan Enver yarım saatte koşacağı mesafenin % 60 kadarını koşmuştur.
Buna göre Enver yarım saatte kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.