6. sınıf çember testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Çember üzerindeki her noktanın merkeze olan uzaklığı farklıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Çap yarıçapın iki katıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 73 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Çemberin tam orta noktasına ne ad verilir? A) Yarıçap B) Merkez C) Pi D) Daire Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Çemberin merkezinden çember üzerindeki bir noktaya çizilen doğru parçasına ne denir? A) Yarıçap B) Çap C) Pi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Yukarıdaki çemberin içindeki kırmızı işaretli yerin adı nedir?
A) Yarıçap B) Çap C) Pi D) Merkez Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde çizili olan çemberin yarıçapı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru M A B C D E
Yukarıdaki M merkezli çember üzerindeki noktalardan çizilen dört doğru parçasından en uzunu hangisidir?
A) AE B) AD C) AB D) AC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 0 5 10 15 20 25 30
Yukarıdaki pergelin kolları 30 cm lik cetvele göre açılmıştır.
Buna göre bu pergelle çizilecek olan çemberin çapı kaç santimetre olur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bilezik ne modelidir? A) Çember B) Daire Cevabını kontrol et

Bu soruya 60 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Çevre uzunluğu 40 cm olan bir kare içine çizilebilecek en büyük çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A B C D E
Yukarıdaki kareli kağıda A merkezli bir çember çizilmiş ve dört noktadan üç tanesi bu çember üzerinde olmuştur.
Çember üzerinde olmayan nokta hangisidir?
A) B B) C C) D D) E Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Çember uzunluğunun çapına oranı pi () sayısıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru r yarıçap uzunluğu olmak üzere bir çemberin uzunluğu 2.r. ile hesaplanır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 34 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Uzunluğu 36 cm olan bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( 𝜋 = 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Yarıçapı 5 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir?( 𝜋 = 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 180 cm uzunluğundaki bir telden iki adet aynı büyüklükte çember yapıldı.
Buna göre bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 🏃
Çapının uzunluğu 250 metre olan daire şeklindeki bir pistte 4 tur koşan İsmail kaç metre koşmuştur? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Çevresinin uzunluğu 51 cm olan bir çember üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olabilir? ( 𝜋 = 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru A B C
A merkezli iki çemberden kırmızı renkli olanın uzunluğu 36 cm siyah renkli olanın ise 42 cm dir.
A , B ve C doğrusal olduğuna göre BC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Bir traktörün ön tekerleğinin yarıçapı 25 cm , arka tekerleğinin yarıçapı ise 90 cm dir.
Ön tekerlek 18 tur attığında arka tekerlek kaç tur atmış olur? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru A D B C E 24 cm 30 cm
Bir mermerci yukarıdaki gri şekildeki gibi bir mermer parça yapmıştır.
Bu parça ABCD dikdörtgeni ve E merkezli bir dairenin birleşmesi şeklindedir.
Buna göre mermercinin yaptığı gri parçanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru
Dikdörtgensel bölge şeklindeki kağıt bir para üzerine iki tane aynı dairesel para yukarıdaki şekildeki gibi konulmuştur.Demir paralar kağıt para kenarlarına ve birbirine bir noktada değmektedir.
Demir paraların ikisinin çevresinin uzunluğu 60 cm uzunluğundadır.
Buna göre kağıt paranın uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru
Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde çizili olan çemberin yarıçapı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Uzunluğu 88 cm olan bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( 𝜋 = 227 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.