6. sınıf üslü ifade soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir doğal sayının tüm birinci kuvvetleri doğal sayının kendisine eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 87 üslü ifadesi sekizin yedinci kuvveti veya sekiz üssü yedi şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru 6 tane 5 in tekrarlı çarpımını kısaca 65 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 = ab olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 28 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru 35 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 54 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru 65 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru İkinin dokuzuncu kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru A > 44 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 63 B) 73 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru A < 73 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 182 B) 192 Cevabını kontrol et

12. soru 125 üslü ifadesinin değeri kaçtır Cevabını kontrol et

13. soru Ahmet 8 sene boyunca , senede 8 ay ve her ayda 8 gün Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Meal okuduğu her günde 8 sayfa meal okuduğuna göre 8 senede toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et

14. soru 🏃
Ahmet 9 sene boyunca , senede 9 ay ve her ayda 9 gün koşmuştur.Koştuğu her günde 9 km koştuğuna göre Zekeriya 9 senede toplam kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et

15. soru Bir toptancının deposundaki 12 odanın herbirinde 12 palet , her palette 12 koli , her kolide 12 kutu ve her kutuda da 12 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 20 736 B) 20 836 C) 248 732 D) 248 832 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru Artvin'deki 17 tavuk çiftliğinde 17 kümes , her kümeste 17 tavuk vardır.Bu tavukların hepsi bugün 17 yumurta yumurtladılar.
Bu çiftliklerde başka tavuk olmadığına göre bunlarda bugün kaç yumurta yumurtlanmıştır?
A) 4913 B) 4813 C) 83 521 D) 83 621 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 21 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 21 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 9161 B) 9261 C) 194 381 D) 194 481 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.