6. sınıf üslü ifade soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir doğal sayının tüm birinci kuvvetleri doğal sayının kendisine eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 87 üslü ifadesi sekizin yedinci kuvveti veya sekiz üssü yedi şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 6 tane 5 in tekrarlı çarpımını kısaca 65 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 = ab olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 28 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 35 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 54 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 65 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru İkinin dokuzuncu kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A > 44 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 63 B) 73 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A < 73 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 182 B) 192 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 125 üslü ifadesinin değeri kaçtır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Ahmet 8 sene boyunca , senede 8 ay ve her ayda 8 gün Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Meal okuduğu her günde 8 sayfa meal okuduğuna göre 8 senede toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 🏃
Ahmet 9 sene boyunca , senede 9 ay ve her ayda 9 gün koşmuştur.Koştuğu her günde 9 km koştuğuna göre Zekeriya 9 senede toplam kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir toptancının deposundaki 12 odanın herbirinde 12 palet , her palette 12 koli , her kolide 12 kutu ve her kutuda da 12 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 20 736 B) 20 836 C) 248 732 D) 248 832 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Artvin'deki 17 tavuk çiftliğinde 17 kümes , her kümeste 17 tavuk vardır.Bu tavukların hepsi bugün 17 yumurta yumurtladılar.
Bu çiftliklerde başka tavuk olmadığına göre bunlarda bugün kaç yumurta yumurtlanmıştır?
A) 4913 B) 4813 C) 83 521 D) 83 621 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 21 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 21 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 9161 B) 9261 C) 194 381 D) 194 481 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.