6. sınıf üslü ifade testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir üslü ifadede yukarıya yazılan sayıya kuvvet denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1468 doğru , 294 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 87 üslü ifadesi yedinin sekizinci kuvveti veya yedi üssü sekiz şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1111 doğru , 442 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 6 tane 5 in tekrarlı çarpımını kısaca 56 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1063 doğru , 341 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 909 doğru , 534 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 29 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 547 doğru , 667 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 34 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 721 doğru , 308 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 55 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 473 doğru , 411 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 64 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 462 doğru , 296 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Dokuzun dördüncü kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 383 doğru , 350 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 34 > A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 43 B) 53 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 445 doğru , 420 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A < 63 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 142 B) 152 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 369 doğru , 345 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 8571 üslü ifadesinin değeri kaçtır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 553 doğru , 158 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Ahmet 7 sene boyunca , senede 7 ay ve her ayda 7 gün Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Meal okuduğu her günde 7 sayfa meal okuduğuna göre 7 senede toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 538 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 🏃
Ahmet 6 sene boyunca , senede 6 ay ve her ayda 6 gün koşmuştur.Koştuğu her günde 6 km koştuğuna göre Zekeriya 6 senede toplam kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 260 doğru , 481 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir toptancının deposundaki 13 odanın herbirinde 13 palet , her palette 13 koli , her kolide 13 kutu ve her kutuda da 13 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 2197 B) 28 561 C) 371 293 D) 371 393 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 242 doğru , 396 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Artvin'deki 18 tavuk çiftliğinde 18 kümes , her kümeste 18 tavuk vardır.Bu tavukların hepsi bugün 18 yumurta yumurtladılar.
Bu çiftliklerde başka tavuk olmadığına göre bunlarda bugün kaç yumurta yumurtlanmıştır?
A) 5732 B) 5832 C) 104 876 D) 104 976 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 237 doğru , 279 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 22 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 22 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 10 548 B) 10 648 C) 234 256 D) 234 356 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 351 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 7a=16 807 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 276 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.