6. sınıf üslü ifade testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir üslü ifadede yukarıya yazılan sayıya kuvvet denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 87 üslü ifadesi yedinin sekizinci kuvveti veya yedi üssü sekiz şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru 6 tane 5'in tekrarlı çarpımını kısaca 56 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru 29 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru 34 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 55 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru 64 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru Dokuzun dördüncü kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 34 > A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 43 B) 53 Cevabını kontrol et

11. soru A < 63 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 142 B) 152 Cevabını kontrol et

12. soru 8571 üslü ifadesinin değeri kaçtır Cevabını kontrol et

13. soru Ahmet 7 sene boyunca , senede 7 ay ve her ayda 7 gün Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Meal okuduğu her günde 7 sayfa meal okuduğuna göre 7 senede toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et

14. soru 🏃
Ahmet 6 sene boyunca , senede 6 ay ve her ayda 6 gün koşmuştur.Koştuğu her günde 6 km koştuğuna göre Zekeriya 6 senede toplam kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et

15. soru Bir toptancının deposundaki 13 odanın herbirinde 13 palet , her palette 13 koli , her kolide 13 kutu ve her kutuda da 13 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 2197 B) 28 561 C) 371 293 D) 371 393 Cevabını kontrol et

16. soru Artvin'deki 18 tavuk çiftliğinde 18 kümes , her kümeste 18 tavuk vardır.Bu tavukların hepsi bugün 18 yumurta yumurtladılar.
Bu çiftliklerde başka tavuk olmadığına göre bunlarda bugün kaç yumurta yumurtlanmıştır?
A) 5732 B) 5832 C) 104 876 D) 104 976 Cevabını kontrol et

17. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 22 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 22 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 10 548 B) 10 648 C) 234 456 D) 234 556 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.