6. sınıf cebirsel ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Değişken içermeyen terimlere sabit terim denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1486 doğru , 229 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru a 5 ifadesi bir cebirsel ifadedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1243 doğru , 339 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 2a + b - 3c + 1 cebirsel ifadesinde kaç değişken vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 947 doğru , 422 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2a + 3c + 5 cebirsel ifadesinde en büyük katsayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 349 doğru , 938 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru n 5 + m2 cebirsel ifadesinde sabit terim var mıdır? A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 803 doğru , 478 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 3a + 3b + b cebirsel ifadesinde benzer terim var mıdır? A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 980 doğru , 218 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Çözülen soru sayısının 6 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) s - 6 B) s + 6 C) 6s D) s6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 890 doğru , 216 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Kilosunun fiyatı bir miktar olan elmadan Ayşe 5 kilo almıştır.Elma için ödenen paranın cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) e + 5 B) e - 5 C) 5.e D) e5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 544 doğru , 476 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Gidilecek yolun dörtte birinin 2 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) g2 + 4 B) g4 + 2 C) 4g + 2 D) 2g + 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 753 doğru , 210 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Matematik kitabının sayfa sayısının çeyreğinden 8 eksik.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4s - 8 B) 8s - 4 C) s8 - 4 D) s4 - 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 687 doğru , 225 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Hatice'nin kumbarasından bir miktar para alması sonucunda kumbarasında ne kadar parası olduğunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) k - a B) k + a B) ka B) ka Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 651 doğru , 119 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir sayının 3 eksiğinin yarısı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) x2 - 3 B) (x - 3)2 C) x3 - 2 D) (x - 2)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 637 doğru , 226 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir sayının 4 fazlasının 3 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4.(x + 3) B) 4x + 3 C) 3.(x + 4) D) 3x + 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 579 doğru , 257 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 9m - 4 cebirsel ifadesinin m = 3 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 506 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 3x 2 + 1 cebirsel ifadesinin x = 4 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 445 doğru , 273 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru x + 9 5 cebirsel ifadesinin x = 6 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 526 doğru , 162 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru x = 4 ve y = 3 için 2x + 5 - 3y cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 355 doğru , 292 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 2.(x - 5) cebirsel ifadesinin x = 8 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 498 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 2x - 1 3 cebirsel ifadesinin x = 5 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 480 doğru , 139 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 6y = y + y + y + y + y + y eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 618 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru k - 2 7 = k7 - 27 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 551 doğru , 156 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru h + 2 2 = h2 + 1 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 269 doğru , 417 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru a ?
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) a + 1 B) a + 2 C) a + 3 D) a + a + a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 326 doğru , 327 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru x y ?
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) 3x + 2y B) 2x + 3y C) x + y D) x + y + 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 507 doğru , 128 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 19 cm x
Yukarıdaki sarı dikdörtgenin alanı kısa kenarı x uzun kenarı 19 cm olan büyük dikdörtgenin alanının yarısı kadardır.
Buna göre sarı dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 19.x2 B) 19 + x2 C) 192 + x D) x2 + 19 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 377 doğru , 287 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.