6. sınıf cebirsel ifadeler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İşlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 189 doğru , 237 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Benzer terimlerde değişkenin üsleri farklı olmalıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 223 doğru , 141 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru k - 5 ifadesi bir cebirsel ifadedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 282 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5x - 3x + 2 cebirsel ifadesinde kaç değişken vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 231 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 3x + 1 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 210 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 2x + x2 cebirsel ifadesinde benzer terim var mıdır? A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 144 doğru , 129 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Çözülen soru sayısının 6 eksiği.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) s + 6 B) s - 6 C) 6s D) s6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 210 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bakkal bugün 5 kg şeker almış ve bir miktar para vermiştir.Bakkalın aldığı şekerin bir kg nın fiyatının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ş + 5 B) ş - 5 C) D) ş5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 154 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Depodaki benzinin beş katının 3 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5b + 3 B) 3b + 5 C) b5 + 3 D) b3 + 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 166 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Matematik kitabının sayfa sayısının üç katının 8 eksiği.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3s - 8 B) 8s - 3 C) s8 - 3 D) s3 - 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 164 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Hatice'nin kumbarasına bir miktar para atması sonucunda kumbarasında ne kadar parası olduğunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) k + a B) k - a B) ka B) ka Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 222 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir sayının 2 fazlasının üçte biri ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x + 3)2 B) x2 + 3 C) (x + 2)3 D) x3 + 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir sayının 5 eksiğinin 2 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x - 5 B) 2.(x - 5) C) 5.(x - 2) D) 5x - 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 128 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 2x + 5 cebirsel ifadesinin x = 3 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 2x 4 + 5 cebirsel ifadesinin x = 2 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru x + 5 3 cebirsel ifadesinin x = 4 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 131 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru x = 3 ve y = 2 için 5x - 2y + 3 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 5.(x-2) cebirsel ifadesinin x = 3 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 3x - 2 4 cebirsel ifadesinin x = 6 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 123 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 3a = 3 + a eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru d - 3 2 = d - 32 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 89 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru a + 5 5 = a5 + 1 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 89 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru a ?
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) a B) a + 1 C) a + 2 D) 2a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 88 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru x y ?
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) x + x + x + y + y B) x + x + y + y + y C) x + y D) x + y + 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 18 x
Yukarıdaki sarı dikdörtgen kısa kenarı x uzun kenarı 18 cm olan büyük dikdörtgenin beşte biri kadardır.
Buna göre sarı dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 18.x5 B) 18 + x5 C) 185 + x D) x5 + 18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 81 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.