6. sınıf doğal sayılarla işlemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 5 x 3 işlemini 5.3 şeklinde gösterebiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 94 üslü ifadesinde taban hangi sayıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 84 üslü ifadesinin değer kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 10 + 27 ÷ 9 - 5 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 20 x ( 5 + 3 ) - 50 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir üslü ifadede aşağıya yazılan sayıya kuvvet denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 75 üslü ifadesi beşin yedinci kuvveti veya beş üssü yedi şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 4 tane 7 nin tekrarlı çarpımını kısaca 47 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 44 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru İkinin yedinci kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Üçün altıncı kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru A > 54 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 83 B) 93 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 148 üslü ifadesinin değeri kaçtır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 6a=46 656 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir toptancının deposundaki 14 odanın herbirinde 14 palet , her palette 14 koli , her kolide 14 kutu ve her kutuda da 14 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 537 524 B) 537 624 C) 537 724 D) 537 824 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 23 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 23 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 12 167 B) 12 267 C) 279 741 D) 279 841 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi sonra yapılır? A) Çarpma-bölme işlemi B) Toplama-çıkarma işlemi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Çıkarma ile çarpma aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru ( 326 - 179 ) . 34 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 23 . ( 26 - 19 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 5 . ( 5 + 7 ) - 35 ÷ ( 13 - 8 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru ( 34 + 69 ) ÷ 52 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 105 ÷ 7 . 3 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 3 + [4 . (1 + 5)] işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 98 ÷ 14 . A = 56 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru ( 27 - 19 ) . A = 48 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 2a . ( 3 + 5 ) = 256 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 16 + 108 ÷ A - 3 = 25 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir marketteki 9 kolinin herbirinde 8 kutu ve her kutuda 10 sarı , 2 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 115 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9.8.10 + 2 + 115 B) 9.8.10 + 2 - 115 C) 9.8.(10 + 2) - 115 D) 9.8.(10 + 2) + 115 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 12 ? 2 ? 3 ? 4 = 12 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi seçenekteki işaretler sırası ile yazılmalıdır? A) . , ÷ , - B) . , ÷ , + C) ÷ , - , . D) ÷ , + , . Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 30 - 2 . 9 + 3 ÷ 3 işleminin sonucun 22 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 30 - 2 B) 2 . 9 C) 9 + 3 D) 3 ÷ 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 8.9 - 8.6 işlemini ortak çarpan parantezine alma özelliğini kullanarak 8.( 9 - 6 ) olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 2 cm 4 cm 3 cm
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki yeşil dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgenin alanlarının toplamını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 3.2.4 B) 3.2 + 3.4 C) 3.(2 + 4) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki turuncu dikdörtgenin alanını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 6.10.3 B) 6.10 - 6.3 C) 6.(10 - 3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 35 . (2 + a) = 35 . 2 + 35 . 27 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 14 . (15 - a) = 14 . b - 14 . 9 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Aşağıdaki işlemlerden hangisi 25 . 99 işlemi ile aynı sonucu vermez? A) 25 . ( 100 - 1) B) 25 . ( 100 + 1 ) C) 25 . 100 - 25 . 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 35 sayısının sağına iki sıfır eklenip bu sayıya 70 eklenmiştir.Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucu ile aynı değildir? A) 35 . 102 B) 35 . 100 + 2 C) 35 . ( 100 + 2 ) D) 35 . 100 + 35 . 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Ahmet bu hafta hergün sabah 6 , öğlen 8 ve akşam 6 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise bu hafta Ahmetin bu hafta toplam okuduğundan 33 sayfa daha az okumuştur.Buna göre İsa bu hafta kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 🏃
Zekeriya Pazartesi günü 4400 metre mesafe koşmuştur.Perşembe gününe kadar her gün koşan Zekeriya hergün bir önceki günden 400 metre daha fazla koşmuştur.
Buna göre Zekeriya dört günde toplam kaç km mesafe koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Aynı yerden aynı yönde hareket eden iki araçtan bir tanesi her 10 dakikada 7 km , diğeri ise her 6 dakikada 7 km yol almıştır.Buna göre bir saat sonunda öndeki araç diğer araçtan kaç km ileride olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Yakup ile Yahya'nın toplam kütlesi 125 kg dır.Yahya'nın kütlesi Yakup'un kütlesinin 2 katından 5 kg fazla olduğuna göre Yahya kaç kilogarmdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Bir garajdaki otomobil ve motosikletlerde takılı lastiklerin hepsi 230 adettir.Garajda 19 motosiklet olduğuna göre kaç otomobil vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 50 soruluk bir deneme sınavında her doğru cevapta 5 puan alınır ve yanlış cevapta 2 puan silinmektedir.Bu sınavda 6 yanlış yapan ve 188 puan alan Davut kaç soruyu boş bırakmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru Bir kırtasiye tanesi 320 kuruş olan yaprak testlerden 600 tane almıştır.Bunların 40 tanesini bedava dağıtan kırtasiye tüm test satışından 180 TL kâr elde etmek istemektedir.Buna göre kırtasiye sahibi bir yaprak testi kaç kuruşa satmalıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.