6. sınıf doğal sayılarla işlemler testi 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 75 üslü ifadesinde taban hangi sayıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 63 üslü ifadesi başka nasıl yazılabilir? A) 6+3 B) 6.3 C) 6.6.6 D) 6+6+6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 10.( 9 + 7 ) = 10.9 + 10.7
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir doğal sayının tüm birinci kuvvetleri 1 e eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 94 üslü ifadesi dördün dokuzuncu kuvveti veya dört üssü dokuz şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 8 tane 9 un tekrarlı çarpımını kısaca 89 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 46 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 84 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru İkinin beşinci kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Üçün sekizinci kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 142 üslü ifadesinin değeri kaçtır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 8a=4096 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir toptancının deposunda 16 palet , her palette 16 koli , her kolide 16 kutu ve her kutuda da 16 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 65 436 B) 65 536 C) 65 636 D) 65 736 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 25 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 25 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 15 525 B) 15 625 C) 390 525 D) 390 625 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi sonra yapılır? A) Üslü ifadeler B) Parantezli ifadeler Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2 . 7 + 5 . 3 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 27 + 117 ÷ 9 - 6 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

19. soru 4 . ( 3 + 8 ) - 21 ÷ ( 8 - 5 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru ( 63 + 168 ) ÷ 27 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

21. soru 24 ÷ 3 . 2 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 9 . [6 . (4 + 5)] işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru A ÷ 7 . 5 = 100 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru ( 14 - A ) . 3 = 15 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 2a . ( 7 - 4 ) = 192 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 6 . 8 - A . 2 = 30 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 8 + A ÷ 5 - 3 = 11 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 8 ? 4 ? 5 ? 2 = 12 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi işaretler yazılabilir? A) . , + , ÷ B) - , . , ÷ C) ÷ , - , . D) ÷ , + , . Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 7 - 3 . 5 + 10 ÷ 2 işleminin sonucun 25 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 7 - 3 B) 3 . 5 C) 5 + 10 D) 10 ÷ 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 5.( 7 + 6 ) işlemini çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak 5.7 + 5.6 olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 5 doğru cevap verilmiştir.

31. soru 5 cm 7 cm 6 cm
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki yeşil dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgenin alanlarının toplamını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 6.5.7 B) 6.5 + 6.7 C) 6.(5 + 7) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru cevap verilmiştir.

32. soru 25 . (18 - a) = 25 . 18 - 25 . 10 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru cevap verilmiştir.

33. soru 18 . (a + 12) = 18 . 15 + 18 . b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Aşağıdaki işlemlerden hangisi 94 . 99 işlemi ile aynı sonucu vermez? A) 94 . ( 100 - 1) B) 94 . ( 100 + 1 ) C) 94 . 100 - 94 . 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 50 sayısının sağına iki sıfır eklenip 150 çıkarılmıştır.Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucu ile aynı değildir? A) 50 . 97 B) 50 . 100 - 3 C) 50 . ( 100 - 3 ) D) 50 . 100 - 50 . 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Ahmet bu hafta hergün sabah 6 , öğlen 8 ve akşam 6 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise bu hafta Ahmetin bu hafta toplam okuduğundan 17 sayfa daha fazla okumuştur.Buna göre İsa bu hafta kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 🏃
Zekeriya Pazartesi günü 4200 metre mesafe koşmuştur.Perşembe gününe kadar her gün koşan Zekeriya hergün bir önceki günden 300 metre daha fazla koşmuştur.
Buna göre Zekeriya dört günde toplam kaç metre mesafe koşmuştur?
A) 18 600 B) 19 600 C) 20 600 D) 21 600 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

38. soru Aynı yerden aynı yönde hareket eden iki araçtan bir tanesi her 10 dakikada 9 km , diğeri ise her 6 dakikada 8 km yol almıştır.Buna göre iki saat sonunda öndeki araç diğer araçtan kaç km ileride olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Yakup ile Yahya'nın toplam kütlesi 111 kg dır.Yahya'nın kütlesi Yakup'un kütlesinin 3 katından 5 kg eksik olduğuna göre Yahya kaç kilogarmdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Bir tarladaki 50 portakal ağacının herbirinden 68 portakal toplandı.Bu portakallar herbirinde 17 portakal olan kasalara konuldu.Bu kasaların herbirini 5 TL ye satan tarla sahibi topladığı tüm portakallardan ne kadar gelir elde etmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Bir otelin günlük fiyatı çocuklar için 53 TL , yetişkinler için 94 TL dir.Bugün bu otele birgün kalmak için gelenler toplam 5832 TL ödeme yapmışlardır.Bugün otele gelenlerin 32 tanesi çocuk olduğuna göre bugün otele kaç yetişkin gelmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

42. soru Bir kırtasiye tanesi 350 kuruş olan yaprak testlerden 600 tane almıştır.Bunların 50 tanesini bedava dağıtan kırtasiye tüm test satışından 375 TL kâr elde etmek istemektedir.Buna göre kırtasiye sahibi bir yaprak testi kaç kuruşa satmalıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Bir garajdaki otomobil ve motosikletlerde takılı lastiklerin hepsi 244 adettir.Garajda 18 motosiklet olduğuna göre kaç otomobil vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.