6. sınıf geometrik cisimler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının bir tabakasında kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı kare prizma yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birimküp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Her birinde 12 birimküp olan 6 tabakadan oluşan yapının toplam hacmi kaç birimküptür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Birimküplerle oluşturulmuş 75 br3 hacmindeki bir yapı her birinde 15 birimküp olan tabakalardan oluşmuştur.
Buna göre bu yapıda kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Birimküplerle oluşturulmuş 96 br3 hacmindeki bir yapı her biri eşit sayıda birimküpten oluşan 12 tabakadan oluşmuştur.
Buna göre bir tabakada kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru
Yeşil prizmanın hacmi Y , mavi prizmanın hacmi M br3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Y < M B) Y > M C) Y = M Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Küçük hacim ölçme biriminden bir sonraki büyük hacim ölçme birimine dönüşümde sayı 1000 ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 160 dm3 kaç cm3 tür? A) 0,16 B) 160 000 C) 160 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 370 000 cm3 kaç m3 tür? A) 0,37 B) 370 C) 370 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 1 4 m3 kaç dm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 270 m3 kaç cm3 tür? A) 0,27 B) 270 000 C) 270 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısı taban alanı x yükseklik şeklindedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Tabanın kısa kenarı 4 cm , uzun kenarı 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Tabanın bir kenarı 7 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir kare prizmanın hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir kenarı 5 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Hacmi 300 cm3 olan bir dikdörtgenler prizmasının yükseliği 6 cm , tabanının kısa kenarı 10 cm olduğuna göre tabanının uzun kenarı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 15 cm 7 cm 8 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 9 cm 4 cm 7 cm 7 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi ile kare prizmanın hacmi eşit olduğuna kare prizmanın taban ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bir camideki dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplığın yüksekliği 2,4 m , taban kısa kenarı 0,5 m ve uzun kenarı 1,4 m dir.
Bu kitaplığa her biri dikdörtgenler prizması şeklindeki 4000 cm3 hacmindeki Kuranı Kerim'lerden en fazla kaç tane konulabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 10 cm 10 cm 10 cm 20 cm 20 cm
Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cisimden , ayrıtları 10 cm ,20 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir parça kesilmiş ve yukarıdaki gibi bir cisim elde edilmiştir.
Buna göre yukarıdaki cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 4 m , taban kısa kenarı 1 m ve uzun kenarı 2 m olan bir koliye bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küplerden en fazla kaç tane konabilir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 20 80 40
Ayrıtlarının uzunlukları 20 cm, 80 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun 34 ü su ile doludur.
Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru
Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 15 dm , taban kısa kenarı 8 dm ve uzun kenarı 25 dm olan bir kap tamamen su ile doludur.
Bu kabın içine bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küp konulmuştur.
Kabın içindeki suyun hacmi kaç desimetreküp olmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 2,5 m , taban kısa kenarı 3 m ve uzun kenarı 8 m olan bir kamyonun kasasına her birinin hacmi 3000 dm3 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki yüklerden en fazla kaç tane yüklenebilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 60 cm olan küpün ortasından yüksekliği 40 cm , taban kısa kenarı 40 cm ve uzun kenarı 60 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir boşluk açılmıştır.
Ortasında boşluk olan cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.