6. sınıf geometrik cisimler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla

2. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla

3. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla

4. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında kaç tabaka vardır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının bir tabakasında kaç birimküp vardır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı dikdörtgenler prizması yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı kare prizma yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı kare prizma yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru Her birinde 16 birimküp olan 4 tabakadan oluşan yapının toplam hacmi kaç birimküptür? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

10. soru Birimküplerle oluşturulmuş 128 br3 hacmindeki bir yapı her birinde 16 birimküp olan tabakalardan oluşmuştur.
Buna göre bu yapıda kaç tabaka vardır?
Soruyu cevapla

11. soru Birimküplerle oluşturulmuş 90 br3 hacmindeki bir yapı her biri eşit sayıda birimküpten oluşan 15 tabakadan oluşmuştur.
Buna göre bir tabakada kaç birimküp vardır?
Soruyu cevapla

12. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

13. soru
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3'tür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

14. soru

Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapılardan
yeşil dikdörtgenler prizmasının hacmi=Y br3
mavi dikdörtgenler prizmasının hacmi=M br3

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Y < M B) Y > M C) Y = M Soruyu cevapla

15. soru Büyük hacim ölçme biriminden küçük hacim ölçme birimine dönüşümde sayı 1000 ile bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

16. soru 5,06 dm3 kaç cm3'tür? Soruyu cevapla

17. soru 0,01 m3 kaç cm3'tür? A) 100 000 B) 1000 C) 10 000 D) 100 000 Soruyu cevapla

18. soru 290 m3 kaç dm3'tür? A) 0,29 B) 290 000 C) 290 000 000 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

19. soru Kare prizmanın hacim bağıntısı Hacim = ( taban kenarı ) 2 . yükseklik şeklindedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

20. soru Tabanın kısa kenarı 5 cm , uzun kenarı 10 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3'tür? Soruyu cevapla

21. soru Tabanın bir kenarı 5 cm ve yüksekliği 8 cm olan bir kare prizmanın hacmi kaç cm3'tür? Soruyu cevapla

22. soru Bir kenarı 10 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3'tür? Soruyu cevapla

23. soru Hacmi 360 cm3 olan bir dikdörtgenler prizmasının yükseliği 9 cm , tabanının kısa kenarı 5 cm olduğuna göre tabanının uzun kenarı kaç santimetredir? Soruyu cevapla

24. soru 14 cm 6 cm 7 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?
Soruyu cevapla

25. soru Bir camideki dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplığın ayrıtlarının uzunluğu 0,4 m , 1,2 m ve 2,5 m'dir.
Bu kitaplığa her biri dikdörtgenler prizması şeklindeki 4000 cm3 hacmindeki Kuranı Kerim'lerden en fazla kaç tane konulabilir?
Soruyu cevapla

26. soru 6 cm 6 cm 6 cm 12 cm 12 cm
Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cisimden , ayrıtları 6 cm ,12 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir parça kesilmiş ve yukarıdaki gibi bir cisim elde edilmiştir.
Buna göre yukarıdaki cismin hacmi kaç santimetreküptür?
Soruyu cevapla

27. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde ve ayrıtlarının uzunlukları 1 m,2 m ve 3 m olan bir koliye bir ayrıtının uzunluğu 50 cm olan küplerden en fazla kaç tane konabilir. Soruyu cevapla

28. soru
Ayrıtlarının uzunlukları 12,5 cm, 40 cm ve 20 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun 45'ü su ile doludur.
Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi kaç desimetreküptür?
Soruyu cevapla

29. soru
Dikdörtgenler prizması şeklinde ve ayrıtlarının uzunlukları 5 dm,50 dm ve 30 dm olan bir kap tamamen su ile doludur.
Bu kabın içine bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küp konulmuştur.
Kabın içindeki suyun hacmi kaç desimetreküp olmuştur?
Soruyu cevapla

30. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde ve ayrıtlarının uzunlukları 4 m , 6 m ve 2,5 m olan bir kamyonun kasasına her birinin hacmi 2000 dm3 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki yüklerden en fazla kaç tane yüklenebilir? Soruyu cevapla

31. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 50 cm olan küpün ortasından ayrıtları 40 cm ,40 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir boşluk açılmıştır.
Ortasında boşluk olan cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Soruyu cevapla

32. soru Yüksekliği 5 m olan bir havuzun 34'ünde 37 500 m3 su vardır.
Bu havuzun tabanına bir tanesinin alanı 2 m2 olan karo döşenecektir.
Bunun için en az kaç tane tane karo gereklidir?
Soruyu cevapla

33. soru 1 125 m3 kaç cm3 tür? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları