6. sınıf geometrik cisimler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının bir tabakasında kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı dikdörtgenler prizması yapmak için en az kaç birimküp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı kare prizma yapmak için en az kaç birimküp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı kare prizma yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Her birinde 16 birimküp olan 4 tabakadan oluşan yapının toplam hacmi kaç birimküptür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Birimküplerle oluşturulmuş 128 br3 hacmindeki bir yapı her birinde 16 birimküp olan tabakalardan oluşmuştur.
Buna göre bu yapıda kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Birimküplerle oluşturulmuş 90 br3 hacmindeki bir yapı her biri eşit sayıda birimküpten oluşan 15 tabakadan oluşmuştur.
Buna göre bir tabakada kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru

Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapılardan
yeşil dikdörtgenler prizmasının hacmi=Y br3
mavi dikdörtgenler prizmasının hacmi=M br3

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Y < M B) Y > M C) Y = M Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Büyük hacim ölçme biriminden bir sonraki küçük hacim ölçme birimine dönüşümde sayı 1000 ile bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 5,06 dm3 kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 0,01 m3 kaç cm3 tür? A) 100 000 B) 1000 C) 10 000 D) 100 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 290 m3 kaç dm3 tür? A) 0,29 B) 290 000 C) 290 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Kare prizmanın hacim bağıntısı Hacim = ( taban kenarı uzunluğu ) 2 . yükseklik şeklindedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Tabanın kısa kenarı 5 cm , uzun kenarı 10 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Tabanın bir kenarı 5 cm ve yüksekliği 8 cm olan bir kare prizmanın hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir kenarı 10 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Hacmi 360 cm3 olan bir dikdörtgenler prizmasının yükseliği 9 cm , tabanının kısa kenarı 5 cm olduğuna göre tabanının uzun kenarı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 14 cm 6 cm 7 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir camideki dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplığın yüksekliği 2,5 m , taban kısa kenarı 0,4 m ve uzun kenarı 1,2 m dir.
Bu kitaplığa her biri dikdörtgenler prizması şeklindeki 4000 cm3 hacmindeki Kuranı Kerim'lerden en fazla kaç tane konulabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 6 cm 6 cm 6 cm 12 cm 12 cm
Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cisimden , ayrıtları 6 cm ,12 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir parça kesilmiş ve yukarıdaki gibi bir cisim elde edilmiştir.
Buna göre yukarıdaki cismin hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 3 m , taban kısa kenarı 1 m ve uzun kenarı 2 m olan bir koliye bir ayrıtının uzunluğu 50 cm olan küplerden en fazla kaç tane konabilir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 12,5 40 20
Ayrıtlarının uzunlukları 12,5 cm, 40 cm ve 20 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun 45 ü su ile doludur.
Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru
Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 30 dm , taban kısa kenarı 5 dm ve uzun kenarı 50 dm olan bir kap tamamen su ile doludur.
Bu kabın içine bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küp konulmuştur.
Kabın içindeki suyun hacmi kaç desimetreküp olmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 2,5 m , taban kısa kenarı 4 m ve uzun kenarı 6 m olan bir kamyonun kasasına her birinin hacmi 2000 dm3 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki yüklerden en fazla kaç tane yüklenebilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 50 cm olan küpün ortasından yüksekliği 40 cm , taban kısa kenarı 40 cm ve uzun kenarı 50 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir boşluk açılmıştır.
Ortasında boşluk olan cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Yüksekliği 5 m olan bir havuzun 34 ünde 37 500 m3 su vardır.
Bu havuzun tabanına bir tanesinin alanı 2 m2 olan karo döşenecektir.
Bunun için en az kaç tane tane karo gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 1 125 m3 kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.