6. sınıf işlem önceliği testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi önce yapılır? A) Parantezli ifadeler B) Toplama-çıkarma işlemi Soruyu cevapla

2. soru Bölme ile çarpma aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru Aynı önceliğe sahip işlemlerde işlem sağdan sola doğru yaplır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru 15 . ( 254 + 287 ) işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru 24 . ( 13 + 19 ) işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru 4 . 9 + 2 . 7 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru 8 + 28 ÷ 4 - 3 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru ( 45 - 576 ) ÷ 82 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru 7 . ( 5 + 3 ) - 72 ÷ ( 15 - 7 ) işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru 36 ÷ 3 . 4 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru [4 . (3 + 5)] - 7 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru 204 ÷ 3 . A = 136 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru ( 25 - A ) . 4 = 76 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru 3a . ( 2 + 5 ) = 1701 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

15. soru 8 . 3 - A . 3 = 18 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

16. soru 16 + 45 ÷ A - 4 = 21 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

17. soru Ahmet bu hafta hergün sekizer sayfa , İsa ise bu hafta hergün altışar sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
Ahmet'in bu hafta toplam okuduğu sayfanın İsa'nın bu hafta toplam okuduğu sayfadan fazla kısmını hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8 - 6 B) 7.8 - 6 C) 8 - 6.7 D) 7.8 - 7.6 Soruyu cevapla

18. soru 🏃
Zekeriya 5000 metrelik koşuda , her dakikada 200 metre olmak üzere 13 dakika koştu.
Zekeriya'nın koşması gereken mesafeyi hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5000 - 200 + 13 B) 5000 - 200.13 C) 5000 ÷ 200 + 13 D) 5000 ÷ 200.13 Soruyu cevapla

19. soru 19 Mayıs törenine 200 öğrenci katıldı.Katılanların yarısı erkektir.Hazırlanan bayraklar sadece erkek öğrencilerin her birine dörder tane olacak şekilde verilecekti ama son öğrenciye sadece 3 bayrak verilebildi.Diğer tüm erkek öğrencilere üçer tane verildi.
Buna göre hazırlanan tüm bayrakların sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200÷2.4 - 1 B) 200÷2.4 + 1 C) 200÷2.4 - 3 D) 200÷2.4 + 3 Soruyu cevapla

20. soru 300 kg şekeri olan bir market 10 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 8 müşteri yararlanmıştır.Başka şeker satışı yapmayan markette kalan şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (300 - 10 ) + 2.8 B) 300 - 2 + 10.8 C) 300 - (10 + 2).8 D) 300 - 10 + 2.8 Soruyu cevapla

21. soru Bir marketteki 9 kolinin herbirinde 7 kutu ve her kutuda 6 sarı , 2 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 130 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9.7.6 + 2 - 130 B) 9.7.6 + 2 + 130 C) 9.7.(6 + 2) + 130 D) 9.7.(6 + 2) - 130 Soruyu cevapla

22. soru 4 ? 3 ? 8 ? 2 = 8 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi işaretler yazılabilir? A) + , . , ÷ B) . , + , ÷ C) - , . , ÷ D) . , - , ÷ Soruyu cevapla

23. soru 40 - 4 . 5 + 8 ÷ 4 işleminin sonucun 27 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 40 - 4 B) 4 . 5 C) 5 + 8 D) 8 ÷ 4 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları