6. sınıf işlem önceliği testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi önce yapılır? A) Parantezli ifadeler B) Toplama-çıkarma işlemi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bölme ile çarpma aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aynı önceliğe sahip işlemlerde işlem sağdan sola doğru yaplır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 15 . ( 254 + 287 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 24 . ( 13 + 19 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 4 . 9 + 2 . 7 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 8 + 28 ÷ 4 - 3 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru ( 45 - 576 ) ÷ 82 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 7 . ( 5 + 3 ) - 72 ÷ ( 15 - 7 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 36 ÷ 3 . 4 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru [4 . (3 + 5)] - 7 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 204 ÷ 3 . A = 136 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru ( 25 - A ) . 4 = 76 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 3a . ( 2 + 5 ) = 1701 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 8 . 3 - A . 3 = 18 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 16 + 45 ÷ A - 4 = 21 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Ahmet bu hafta hergün sekizer sayfa , İsa ise bu hafta hergün altışar sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
Ahmet'in bu hafta toplam okuduğu sayfanın İsa'nın bu hafta toplam okuduğu sayfadan fazla kısmını hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8 - 6 B) 7.8 - 6 C) 8 - 6.7 D) 7.8 - 7.6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 🏃
Zekeriya 5000 metrelik koşuda , her dakikada 200 metre olmak üzere 13 dakika koştu.
Zekeriya'nın koşması gereken mesafeyi hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5000 - 200 + 13 B) 5000 - 200.13 C) 5000 ÷ 200 + 13 D) 5000 ÷ 200.13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 19 Mayıs törenine 200 öğrenci katıldı.Katılanların yarısı erkektir.Hazırlanan bayraklar sadece erkek öğrencilerin her birine dörder tane olacak şekilde verilecekti ama son öğrenciye sadece 3 bayrak verilebildi.Diğer tüm erkek öğrencilere dörder tane verildi.
Buna göre hazırlanan tüm bayrakların sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200÷2.4 - 1 B) 200÷2.4 + 1 C) 200÷2.4 - 3 D) 200÷2.4 + 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 300 kg şekeri olan bir market 10 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 8 müşteri yararlanmıştır.Başka şeker satışı yapmayan markette kalan şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (300 - 10 ) + 2.8 B) 300 - 2 + 10.8 C) 300 - (10 + 2).8 D) 300 - 10 + 2.8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir marketteki 9 kolinin herbirinde 7 kutu ve her kutuda 6 sarı , 2 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 130 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9.7.6 + 2 - 130 B) 9.7.6 + 2 + 130 C) 9.7.(6 + 2) + 130 D) 9.7.(6 + 2) - 130 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 4 ? 3 ? 8 ? 2 = 8 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi işaretler yazılabilir? A) + , . , ÷ B) . , + , ÷ C) - , . , ÷ D) . , - , ÷ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 40 - 4 . 5 + 8 ÷ 4 işleminin sonucun 27 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 40 - 4 B) 4 . 5 C) 5 + 8 D) 8 ÷ 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.