6. sınıf kümeler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 836 doğru , 155 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Birleşim kümesi tek kümeden olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 655 doğru , 239 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru ∉ bir kümeye ait olmamanın sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 710 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Küme parantezinde aynı eleman birden fazla yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 596 doğru , 201 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Birleşim kümesi sembolü aşağıdakilerden hangisidir? A) { } B) ∅ C) ⋃ D) ⋂ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 548 doğru , 270 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Boş küme sembolü aşağıdakilerden hangisidir? A) ∅ B) ⋃ C) ⋂ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 734 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Kaç çeşit küme gösterim şekli vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 461 doğru , 281 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Kümeler büyük harfle isimlendirilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 672 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A B 🐤
  1. A
  2. B
  3. A ∪ B
  4. A ∩ B
Yukarıdaki cicvcin ait olduğu küme veya kümeler hangileridir?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) I,II,III ve IV Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 496 doğru , 203 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B 🐦 🐇 🐈 🐢 🐟 🐝 🐟 🐦
Yukarıdaki şekilde A ∪ B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 327 doğru , 317 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru D = { Ankara , Adana , Adıyaman , Afyon }
E = { Edirne , Ekişehir , Elazığ }
Aşağıdakilerden hangisi A ⋃ B kümesidir?
A) { } B) { Ankara , Adana , Adıyaman , Afyon , Edirne , Ekişehir , Elazığ } Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 484 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru D = { Ankara , Adana , Adıyaman , Afyon }
E = { Edirne , Ekişehir , Elazığ }
D ⋂ E kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 321 doğru , 244 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru A = { armut , ayva , avakado }
B = { ayak , ayaz , ayva , ayla }
Aşağıdakilerden hangisi A ⋃ B kümesidir?
A) { ayva } B) { ayak , ayaz , ayva , ayla,armut , avakado } C) {ayak , ayaz , ayva , ayla,armut , ayva , avakado } Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 360 doğru , 199 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru A = { armut , ayva , avakado }
B = { ayak , ayaz , ayva , ayla }
A ⋂ B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 343 doğru , 181 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru A = { 7,5,11,9,13,15 }
B = { 4,5,6,7,8,9,10 }
Aşağıdakilerden hangisi A ⋃ B kümesidir?
A) { 4,5,6,7,8,9,10,7,5,11,9,13,15 } B) { 4,5,6,7,8,9,10,11,13,15 } C) { 5,7,9 } Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 366 doğru , 170 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru A = { 7 , 5 , 11 , 9 , 13 , 15 }
B = { 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }
A ∪ B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 253 doğru , 242 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru E = { RAMAZANDA ORUÇ kelimelerindeki harfler }
E kümesinin liste yöntemi ile gösteriminde eleman sayısı ( s(A) ) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 178 doğru , 293 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru T = { Alfabedeki ünlü harfler } , k ∈ T
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 392 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru E = { İlk dört asal sayı } , 2 ∉ E
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 380 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru F = { Türkiye'nin illeri } , Eminönü ∉ F
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 315 doğru , 185 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru B = { Uçamayan kuşlar } , tavuk ∈ B
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 421 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru B = { Ğ ile başlayan kelimeler } kümesi boş kümedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 403 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru B = { Türkiye'deki basketbol takımları } kümesi boş kümedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 412 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Zor sorular grubu bir küme belirtmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 408 doğru , 120 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Güzel kitaplar grubu bir küme belirtmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 420 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru İyi tanımlamış nesneler topluluğuna küme denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 450 doğru , 119 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

İlgilenebileceğiniz bazı sayfalar

Kümeler , 6. sınıf kümeler soruları , 6. sınıf kümeler ,

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.