6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1430 B) 1120 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 915 B) 1115 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 411 B) 25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2 15 15
Yukarıdaki ✾ işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 2930 B) 1110 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 11 6 + 5 8
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1614 B) 4224 C) 5124 D) 5924 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 34 B) 14 C) 32 D) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 1 2 3 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 246 B) 236 C) 346 D) 336 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 6 x 2 5
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 125 B) 325 C) 230 D) 85 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 8 9 x 12
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 12 den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 3 8 x 2 6
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 18 B) 548 C) 514 D) 68 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 8 6 ÷ 5 7
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5630 B) 3056 C) 4242 D) 4240 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 1120 ini çözmüştür.Zeynep'in çözmedeği soru miktarı kitaptaki soruların kaçta kaçıdır? A) 3120 B) 920 C) 1120 D) 120 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 🚙
Üç arkadaş araba ile yola çıktılar.Bunların her biri gidecekleri yolun 415 ü kadar mesafe araba kullandılar.
Buna göre gidecekleri yolun ne kadarı kadar yol alınmıştır?
A) 45 B) 35 C) 715 D) 915 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir tepsi böreğin 29 sini Mert , 311 ünü Yiğit yemiştir.
Yiğit'in Mert'ten fazla yediği börek miktarı tepsinin kaçta kaçıdır?
A) 599 B) 12 C) 520 D) 4999 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 4 5 6
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 173 B) 234 C) 285 D) 396 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 128 982 ? 128 972 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru a 6 < 13 11 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 6 4 , 13 9 , 19 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ortada yazılacak kesir hangisi olur? A) 64 B) 139 C) 1912 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 18 5 > a 10 > 9 15 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 8 5 - 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 23 5 + 7 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Çevresinin uzunluğu 16930 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 73,95,a2 cm dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir şişe sütün 12 ini Fatma , 13 ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir çuval şekerin 29 i sabah , 35 ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab sı kadarı olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

26. soru Yusuf parasının 25 sini karısına 16 ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 310 ünü okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmı Salı gününde okuduğu kısımdan kitabın 215 si kadar fazladır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın ab sı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 19 ini yanlış yapmıştır.
Ahmet'in doğru yaptıklarının yanlış yaptıklarından fazla olan kısmı sınavdaki soruların 35 i kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların a45 kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Bir doğal sayı birden büyük bir kesir ile çarpılırsa çarpım doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

30. soru 4 . 3 7 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 3 . 5 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 6986 . 918 927 = a b olduğuna göre ab ? 6986 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Bir tepsi börekten 7 misafirin herbirine tepsinin 215 si kadarı verilmiştir.
Misafirlere verilen börek yapılan tepsideki böreğin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Depodaki 266 L suyun 58 si olan a4 L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 2 5 nin 1 4 ü ile 1 4 ün 2 5 si aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 7 8 . 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 3 3 4 . 2 7 = a 14 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 37 ü kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 34 ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 34 ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 23 si kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a2 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Davut'un kitaplarının 45 ü ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 23 si ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Bir marketteki zeytinlerin 815 si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 13 i kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan büyük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

43. soru 5 ÷ 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru 3 ÷ 2 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 9865 ÷ 861 897 = a b olduğuna göre ab ? 9865 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru Fırındaki ekmeklerin 45 ünü 2 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin a5 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru Bir markette bugün 60 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 53 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.