6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 3

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1226 B) 1718 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 413 B) 313 Soruyu cevapla

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 310 B) 13 Soruyu cevapla

4. soru 3 12 ? 24
Yukarıdaki ? işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < C) = Soruyu cevapla

5. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 1718 B) 1110 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru 7 8 9 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 834 B) 734 Soruyu cevapla

7. soru 2 9 + 5 15
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 724 B) 745 C) 59 D) 7135 Soruyu cevapla

8. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 14 B) 84 C) 54 D) 94 Soruyu cevapla

9. soru 2 3 x 7
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 93 B) 173 C) 221 D) 143 Soruyu cevapla

10. soru 3 4 x 7
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 7'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Soruyu cevapla

11. soru 8 ÷ 71 69
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 8'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Soruyu cevapla

12. soru 3 5 ÷ 2 5
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1510 B) 1015 Soruyu cevapla

13. soru Musa ile İsa araba ile yola çıktılar.Musa gidecekleri yolun 37'ü , İsa ise 49'ü kadar mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre Musa ile İsa'nın gitmeleri gereken ne kadar yolları kalmıştır?
A) 163 B) 5563 C) 6863 D) 863 Soruyu cevapla

14. soru Bir tepsideki böreğin 29'sini Mert yemiştir.Yiğit'in Mert'ten fazla yediği böreğin miktarı tepsideki böreğin 599'i kadardır.
Buna göre Yiğit'in yediği miktar tepsideki böreğin ne kadardır?
A) 211 B) 390 C) 311 D) 1799 Soruyu cevapla

15. soru Bir matematik kitabındaki soruların 45'i dört konu ile alakalıdır.Bu dört konunun her birinin soru sayısı eşittir
Buna göre bu dört konudan birisinin soru miktarı kitaptaki sorunun kaçta kaçıdır?
A) 15 B) 820 C) 520 D) 85 Soruyu cevapla

16. soru 8 9 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Soruyu cevapla

17. soru 7 8 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

18. soru 426 950 ? 845 849 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Soruyu cevapla

19. soru a 10 < 15 6 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru 5 4 , 13 9 , 16 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ilk yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1612 Soruyu cevapla

21. soru 1 2 < a 4 < 15 6 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

22. soru 8 5 + 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

23. soru 5 2 - 3 7 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

24. soru Çevresinin uzunluğu 10512 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 94,72,a3 cm'dir.Buna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

25. soru Bir şişe sütün 15'ini Fatma , 13'ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab'sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

26. soru Bir çiftlikteki hayvanların 710'si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 14'i keçi ve a20'sı koyun olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

27. soru Yusuf parasının 15'sini karısına 16'ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

28. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 310'ünü okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmın Salı gününde okuduğu kısımdan daha az olan kısmı kitabın 215'si kadardır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın a6'sı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

29. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 45'ünü doğru yapmıştır.
Ahmet'in yanlış yaptıklarının doğru yaptıklarından az olan kısmı sınavdaki soruların 79'si kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

30. soru 4 tane 12'i toplamak ile 4'ün 12 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

31. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesir ile çarpılırsa çarpım doğal sayıdan büyük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

32. soru 6 . 5 7 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

33. soru 4963 . 763 759 = a b olduğuna göre ab ? 4963 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

34. soru Bir tepsi börekten 4 misafirin herbirine tepsinin 527'i kadarı verilmiştir.
Misafirlere verilen börek yapılan tepsideki böreğin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

35. soru Toptancı 400 kg şekerin 411'ü olan ab kg kadarını satmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

36. soru 1 2 . 2 5 = a 5 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

37. soru 3 2 . 2 1 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

38. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 27'si kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 23'ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

39. soru Davut'un kitaplarının 23'si ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 56'si ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının a9'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

40. soru Bir sınavdaki soruların 79'si matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 35'ü ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların a15'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

41. soru Bir marketteki zeytinlerin 815'si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 14'i kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin a15'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

42. soru Bir doğal sayı birden büyük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

43. soru 4 ÷ 5 6 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

44. soru 4 ÷ 2 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

45. soru 8237 ÷ 853 842 = a b olduğuna göre ab ? 8237 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

46. soru Fırındaki ekmeklerin 45'ünü 3 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

47. soru Bir pastanın 38'ü 5 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

48. soru 880 m2'lik bir arsa her biri 2011 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Soruyu cevapla

49. soru Bir depodaki 60 L süt her birinde 34 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Soruyu cevapla

50. soru Bir markette bugün 140 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 75 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Soruyu cevapla

51. soru 1 2 ÷ 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

52. soru 7 8 ÷ 1 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

53. soru Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin ederken kesirlerin sadece paydasına bakılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları