6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 3

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1226 B) 1718 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 413 B) 313 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 310 B) 13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 3 12 ? 24
Yukarıdaki ? işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 1718 B) 1110 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 7 8 9 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 724 B) 734 C) 824 D) 834 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2 9 + 5 15
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 724 B) 745 C) 59 D) 7135 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 14 B) 84 C) 54 D) 94 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 2 3 x 7
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 93 B) 173 C) 221 D) 143 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 3 4 x 7
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 7 den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 8 ÷ 71 69
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 8 den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir tepsideki böreğin 29 sini Mert yemiştir.Yiğit'in Mert'ten fazla yediği böreğin miktarı tepsideki böreğin 599 i kadardır.
Buna göre Yiğit'in yediği miktar tepsideki böreğin ne kadardır?
A) 211 B) 390 C) 311 D) 1799 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir matematik kitabındaki soruların 45 i dört konu ile alakalıdır.Bu dört konunun her birinin soru sayısı eşittir
Buna göre bu dört konudan birisinin soru miktarı kitaptaki sorunun kaçta kaçıdır?
A) 15 B) 820 C) 520 D) 85 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 7 8 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 426 950 ? 845 849 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru a 10 < 15 6 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 5 4 , 13 9 , 16 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ilk yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1612 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 1 2 < a 4 < 15 6 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 8 5 + 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 5 2 - 3 7 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Çevresinin uzunluğu 10512 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 94,72,a3 cm dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir şişe sütün 15 ini Fatma , 13 ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir çiftlikteki hayvanların 710 si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 14 i keçi ve a20 sı koyun olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

24. soru Yusuf parasının 15 sini karısına 16 ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

25. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 310 ünü okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmı Salı gününde okuduğu kısımdan kitabın 215 si kadar azdır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın a6 sı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 45 ünü doğru yapmıştır.
Ahmet'in yanlış yaptıklarının doğru yaptıklarından az olan kısmı sınavdaki soruların 79 si kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

27. soru 4 tane 12 i toplamak ile 4 ün 12 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesir ile çarpılırsa çarpım doğal sayıdan büyük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 6 . 5 7 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

30. soru 4963 . 763 759 = a b olduğuna göre ab ? 4963 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir tepsi börekten 4 misafirin herbirine tepsinin 527 i kadarı verilmiştir.
Misafirlere verilen börek yapılan tepsideki böreğin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

32. soru Toptancı 400 kg şekerin 411 ü olan ab kg kadarını satmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

33. soru 1 2 . 2 5 = a 5 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

34. soru 3 2 . 2 1 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 27 si kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 23 ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

36. soru Davut'un kitaplarının 23 si ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 56 si ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının a9 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

37. soru Bir sınavdaki soruların 79 si matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 35 ü ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların a15 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

38. soru Bir marketteki zeytinlerin 815 si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 14 i kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin a15 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

39. soru Bir doğal sayı birden büyük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 4 ÷ 5 6 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

41. soru 4 ÷ 2 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

42. soru 8237 ÷ 853 842 = a b olduğuna göre ab ? 8237 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.