6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 4

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 814 B) 1022 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 716 B) 816 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 8 14 37
Yukarıdaki ✮ işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 3 4 5 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 345 B) 335 C) 455 D) 435 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 3 4 + 7 10
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1014 B) 1020 C) 1010 D) 2920 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 54 B) 98 C) 94 D) 58 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 7 8 9 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 825 B) 824 C) 925 D) 924 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 10 ÷ 41 54
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 10 dan büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 5 9 x 3 11
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1599 B) 820 C) 1520 D) 899 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 4 9 ÷ 10
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 490 B) 904 C) 409 D) 940 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 6 ÷ 28 38
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 6 dan büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 4 ÷ 7 6
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 246 B) 286 C) 247 D) 287 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 🚙
Musa ile İsa araba ile yola çıktılar.Musa gidecekleri yolun 37 ü , İsa ise 49 ü kadar mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre Musa İsa'dan gideceklerin yolun ne kadarı kadar daha az araba kullanmıştır?
A) 12 B) 716 C) 163 D) 5563 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir matematik kitabındaki soruların 35 ü dört konu ile alakalıdır.Bu dört konunun her birinin soru sayısı eşittir
Buna göre bu dört konudan birisinin soru miktarı kitaptaki sorunun kaçta kaçıdır?
A) 1220 B) 720 C) 320 D) 75 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Mert ve Yiğit bir tepsi böreğin 4999 unu yemiştir.Mert tepsideki böreğin 29 sini yediğine göre Yiğit ne kadar yemiştir? A) 39 B) 4799 C) 4790 D) 311 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 536 970 ? 882 889 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru a 10 < 10 7 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 23 4 > a 16 > 5 8 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 1 3 < a 2 < 20 4 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 23 5 - 7 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 5 2 + 3 7 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Çevresinin uzunluğu 19930 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 73,95,a2 cm dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir çuval şekerin 18 i sabah , 56 i akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin a24 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir çiftlikteki hayvanların 712 si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 18 i keçi ve a24 sı koyun olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Yusuf parasının 34 ünü karısına 16 ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının a12 sı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 310 ünü okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmı Salı gününde okuduğu kısımdan kitabın 115 i kadar azdır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın ab sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 5 tane 25 yi toplamak ile 5 in 25 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Bir doğal sayı ile tam sayılı kesir çarpılırken sadece doğal sayı ile tam sayılı kesirin tam kısmı çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 2 . 1 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 4468 . 699 695 = a b olduğuna göre ab ? 4468 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 193 m2 lik bir bahçenin 35 ü ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Toptancı 400 kg şekerin 512 i olan a3 kg kadarını satmıştır.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 2 3 . 5 6 = a 9 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 5 2 . 3 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 35 ü kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 34 ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 34 ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 12 i kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

37. soru Bir sınavdaki soruların 58 i matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 37 ü ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Bir marketteki zeytinlerin 815 si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 34 ü kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin a5 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Bir doğal sayıyı tam sayılı kesire bölerken sadece doğal sayı tam sayılı kesirin tam kısmına bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 2 ÷ 3 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

41. soru 3 ÷ 2 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 6986 ÷ 918 927 = a b olduğuna göre ab ? 6986 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.