6. sınıf matematik

- KONU ANLATIMLARI

6. sınıf doğal sayılarla işlemler , Çarpanlar katlar , 6. sınıf kümeler , 6. sınıf tam sayılar , 6. sınıf kesirlerle işlemler , 6. sınıf ondalık gösterim , 6. sınıf oran , 6. sınıf cebirsel ifadeler , 6. sınıf açılar , 6. sınıf alan ölçme , 6. sınıf çember , 6. sınıf geometrik cisimler , 6. sınıf sıvı ölçme , 6. sınıf veri işleme , 6. sınıf veri analizi ,

- TESTLER

Doğal Sayılarla İşlemler : 6. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları , 6. sınıf doğal sayılarla işlemler testi , 6. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları 2 , 6. sınıf doğal sayılarla işlemler testi 2 , Dört işlem problemleri , Dört işlem yapmayı gerektiren problemler , Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemler , 6. sınıf doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemler , Doğal sayılarda ortak çarpan parantezi dağılma özelliği testi , Doğal sayılarda ortak çarpan parantezi dağılma özelliği soruları , 6. sınıf işlem önceliği testi , 6. sınıf işlem önceliği soruları , İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla işlem soruları , İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla işlem testi , 6. sınıf üslü ifade soruları , 6. sınıf üslü ifade testi , 6. sınıf üslü ifadeler testi 2 , Doğal sayılarla işlemler testi 4 , Doğal sayılarla işlemler testi 5 , Doğal sayılarla işlemler testi 6 , Doğal sayılarla işlemler testi 7 , Doğal sayılarla işlemler testi 8

Çarpanlar ve Katlar : Çarpanlar katlar soruları , Çarpanlar katlar testi , Ortak bölen ortak kat testi , Ortak bölen ortak kat soruları , Ortak bölen ortak kat problemleri , Asal çarpan testi , Asal çarpan soruları , Asal sayı testi , Asal sayı soruları , Kalansız bölünebilme testi , Kalansız bölünebilme soruları , Çarpan kat belirleme testi , Çarpan kat belirleme soruları , 6. sınıf çarpanlar katlar soruları , 6. sınıf çarpanlar katlar testi , 6. sınıf çarpanlar katlar testi 2 , 6. sınıf çarpanlar katlar testi 3 , 6. sınıf çarpanlar katlar testi 4

Kümeler : 6. sınıf kümeler testi , 6. sınıf kümeler soruları

Tam Sayılar : Tam sayılar soruları , 6. sınıf tam sayılar soruları , 6. sınıf tam sayılar testi , Mutlak değer testi , Mutlak değer soruları , Tam sayı karşılaştırma sıralama testi , Tam sayı karşılaştırma sıralama soruları , Tam sayılar testi

Kesirlerle İşlemler : 6. sınıf kesirlerle işlemler testi , 6. sınıf kesirlerle işlemler soruları , Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler , 6. sınıf kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler , Kesirlerle çarpma bölme soruları , Kesirlerle çarpma bölme testi , 6. sınıf kesir karşılaştırma sıralama testi , 6. sınıf kesir karşılaştırma sıralama soruları , 6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 2 , 6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 3 , 6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 4 , 6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 5 , 6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 6 , 6. sınıf kesirlerle işlemler testi 2 , 6. sınıf kesirlerle işlemler testi 3 , 6. sınıf kesirlerle işlemler testi 5 , 6. sınıf kesirlerle işlemler testi 6 , 6. sınıf kesirlerle işlemler testi 7 , 6. sınıf kesirlerle işlemler testi 8

Ondalık Gösterim : 6. sınıf ondalık gösterim testi , 6. sınıf ondalık gösterim testi 2 , 6. sınıf ondalık gösterim soruları , 6. sınıf ondalık gösterim soruları 2 , 6. sınıf ondalık ifadeli problemler , Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemler , Ondalık ifadeli problemler , Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma bölme testi , Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma bölme soruları , 6. sınıf ondalık gösterim soruları 3 , 6. sınıf ondalık gösterim testi 5 , 6. sınıf ondalık gösterim testi 6 , 6. sınıf ondalık gösterim testi 3 , 6. sınıf ondalık gösterim testi 4

Oran : 6. sınıf oran testi , 6. sınıf oran soruları , Bütünün parçalarının oranı testi , Bütünün parçalarının oranı soruları , Birimli birimsiz oran testi , Birimli birimsiz oran soruları , Oran soruları , Oran testi , Oran testi 2

Cebirsel İfadeler : 6. sınıf cebirsel ifadeler testi , 6. sınıf cebirsel ifadeler soruları , Cebirsel ifade değeri hesaplama testi , Cebirsel ifade değeri hesaplama soruları , Sözel durumdan cebirsel ifade testi , Sözel durumdan cebirsel ifade soruları , Cebirsel ifade anlamı modellemesi soruları , Cebirsel ifade anlamı modellemesi testi , Cebirsel ifade terim kavram testi , Cebirsel ifade terim kavram soruları , 6. sınıf cebirsel ifadeler soruları 3 , 6. sınıf cebirsel ifadeler testi 3 , 6. sınıf cebirsel ifadeler testi 2 , 6. sınıf cebirsel ifadeler soruları 2

Açılar : 6. sınıf açılar soruları , Komşu tümler bütünler ters açı soruları , Komşu tümler bütünler ters açı testi , Eş açı testi , Eş açı soruları , 6. sınıf açılar testi , 6. sınıf açılar testi 2 , 6. sınıf açılar testi 3

Alan Ölçme : Yükseklik testi , Yükseklik soruları , Paralelkenar testi , Paralelkenar soruları , Üçgen alanı testi , Üçgen alanı soruları , Alan arazi ölçme birim soruları , Alan ile ilgili problemler , 6. sınıf alan ölçme soruları , 6. sınıf alan ölçme testi , 6. sınıf alan ölçme testi 2 , 6. sınıf alan ölçme testi 3

Çember : 6. sınıf çember testi , 6. sınıf çember soruları , Çember uzunluğu testi , Çember uzunluğu soruları , Çember problemleri , Çember testi , Çember testi 2 , Çember testi 3 , Çember soruları

Geometrik Cisimler : 6. sınıf geometrik cisimler testi , 6. sınıf geometrik cisimler soruları , Hacim ile ilgili problemler , Hacim problemleri , Dikdörtgenler prizması hacmi soruları , Dikdörtgenler prizması hacmi testi , Birimküp sayarak hacim hesaplama testi , Birimküp sayarak hacim hesaplama soruları , Hacim ölçme birim dönüşüm testi , Hacim ölçme birim dönüşüm soruları , 6. sınıf geometrik cisimler soruları 1 , 6. sınıf geometrik cisimler testi 1 , 6. sınıf geometrik cisimler testi 2 , 6. sınıf geometrik cisimler testi 3

Sıvı Ölçme : 6. sınıf sıvı ölçme testi , 6. sınıf sıvı ölçme soruları , Sıvı ölçme birimiyle ilgili problemler , 6. sınıf sıvı ölçme problemleri , Sıvı ölçme birim dönüştürme testi , Sıvı ölçme birim dönüştürme soruları , 6. sınıf sıvı ölçme testi 2 , 6. sınıf sıvı ölçme soruları 2

Veri işleme : Veri işleme testi , Veri işleme soruları , Veri analizi testi , Veri analizi soruları , İkili sıklık tablosu testi , İkili sıklık tablosu soruları , İkili sütun grafiği testi , İkili sütun grafiği soruları , Veri grubu açıklık testi , Veri grubu açıklık soruları , Aritmetik ortalama testi , Aritmetik ortalama soruları , 6. sınıf araştırma sorusu testi , 6. sınıf araştırma sorusu soruları , 6. sınıf veri işleme testi , 6. sınıf veri işleme soruları , 6. sınıf veri analizi testi , 6. sınıf veri analizi soruları

Muhtelif konular : 6. sınıf testi , 6. sınıf testi 2 , 6. sınıf testi 3 , 6. sınıf testi 4 , 6. sınıf testi 5 , 6. sınıf testi 6 , 6. sınıf testi 7 , 6. sınıf testi 8 , 6. sınıf testi 9 , 6. sınıf testi 10 , 6. sınıf testi 11 , 6. sınıf testi 12 , 6. sınıf testi 13 , 6. sınıf testi 14 , 6. sınıf testi 15 , 6. sınıf testi 16 , 6. sınıf testi 17 , 6. sınıf testi 18 , 6. sınıf testi 19 , 6. sınıf soruları