6. sınıf oran testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdakilerden hangisi 5'in 6'ya oranı değildir? A) 5:6 B) 56 C) 5,6 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru a ve b iki farklı pozitif tam sayıdır.
ab = ba
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru Aşağıdakilerden hangisi 24 ün 36 ya oranına eşit değildir? A) 1218 B) 812 C) 4872 D) 34 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru Aşağıdakilerden hangisinde çözüm süresinin soru sayısına oranı en yüksektir? A) 5 dk. , 4 soru B) 10 dk. , 20 soru C) 15 dk. , 25 soru D) 20 dk. , 50 soru Soruyu cevapla

5. soru Aşağıdaki limonata karışımlarında sıkılan limon adedinin su miktarına oranı en yüksek ( yani en ekşi ) olan limonata hangisidir? A) 5 limon , 500 mL su B) 3 limon , 200 mL su C) 4 limon , 300 mL su D) 2 limon , 100 mL su Soruyu cevapla

6. soru
Sınıflar Futbol sevenler Sınıf mevcudu
7A 5 25
7B 10 20
7C 7 42
7D 20 30

Yukarıdaki tabloya göre futbolu sevenlerin sınıf mevcuduna oranı en düşük olan sınıf hangisidir?
A) 7A B) 7B C) 7C D) 7D Soruyu cevapla

7. soru Aşağıdakilerden hangi bardaktaki şekerin çaya oranı en yüksektir? A) 5 gram , 50 mL çay B) 6 gram , 30 mL çay C) 3 gram , 90 mL çay D) 4 gram , 10 mL çay Soruyu cevapla

8. soru Bir baloncu kırmızı ve mavi balon satmaktadır.Baloncudaki kırmızı balonların tüm balonlara oranı 58'dir.Mavi balonların kırmızı balonlara oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru Firdevs marketten sebze ve meyve aldı.Aldığı sebzelerin fiyatının meyvelerin fiyatına oranı 25'dir.Firdevs'in aldığı meyvelerin fiyatının tüm aldıklarına oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru Harun'un bahçesinde elma ve portakal ağaçları vardır.Elma ağaçlarının portakal ağaçlarına oranı 35'tür.Portakal ağacının bahçedeki ağaçlara oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

11. soru İdris'in kasasındaki para ve mücevherlerin toplam kıymeti 10 000 TL dir.Mücevherlerin , paralara oranı 14'dir.Buna göre kasadaki mücevherleri2 kıymeti ne kadardır? Soruyu cevapla

12. soru
  1. Sabit hızla koşan Süleyman'ın bugün 4 dakika , dün 11 dakika koşması durumunda kurulacak olan bugünkü koşu süresinin dünkü koşu süresine oranı
  2. Sabit hızla koşan Süleyman'ın 11 dakikada 4 km koşması durumunda kurulacak olan koşma mesafesinin koşu süresine oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Soruyu cevapla

13. soru Ömer 3 saatte 21 km yol yürümüştür.Ömer'in yürüdüğü yolun süreye oranın en sade halinde ab m/sn olduğuna göre a + b kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru
  1. Firdevs'in sabah 1 limon , akşam 9 limon sıkması durumunda sabah sıkılan limonun akşam sıkılan limona oranı
  2. Firdevs'in sıktığı 9 limona 1 L su koyması durumunda konulan suyun sıkılan limona oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Soruyu cevapla

15. soru Bekir 5 kg boya ile 75 m2 duvar boyamıştır.Bekir'in boyadığı duvarın alanının kullandığı boya kütlesine oranı nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Soruyu cevapla

16. soru Ahmet bugün 18 dakikada 13 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okudu.Okuduğu sayfanın okuma süresine oranı nasıl bir orandır? A) Birimli B) Birimsiz Soruyu cevapla

17. soru 🏃
Musa'nın bugün 7 km , Adem ise 2 km koşmuştur.Musa'nın koştuğu mesafenin Adem'in koştuğu mesafeye oranı nasıl bir orandır?
A) Birimli B) Birimsiz Soruyu cevapla

18. soru 54 km/sa. = A m/sn. olduğuna göre A doğal sayısı kaçtır? Soruyu cevapla

19. soru 25 m/sn. = A km/sa. olduğuna göre A doğal sayısı kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru
Yukarıda eş parçalara ayrılmış şekilde boyalı bölge alanın boyalı olmayan alanına oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları