6. sınıf tam sayılar

6.sınıf tam sayılar 1

Yukarıdaki sayı doğrusunda pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar gösterilmektedir.

Bir sayının önünde işaret yok veya + işareti varsa o sayı pozitiftir ve sayı doğrusunda sıfırın sağ tarafında yer alır.

Bir sayının önünde - işareti varsa o sayı negatiftir ve sayı doğrusunda sıfırın sol tarafında yer alır.

Pozitif tam sayılar ( Z+ ) ile negatif tam sayıların ( Z- ) 0 ile birleşim kümesine tam sayılar kümesi denir ve Z harfi ile gösterilir.

0 sayısının işareti yoktur.Ne negatiftir ne de pozitiftir.

Sıcaklık veya soğukluk , borç veya alacak , kâr veya zarar , deniz seviyesi altı ve üstü gibi durumlarda tam sayılar kullanılır.

Sıfırın üstü sıcaklıklar , kâr , gelir , alacak , deniz seviyesi üstü , zemin üstü + ile ifade edilir.

Sıfırın altı sıcaklıklar , zarar , gider , borç , deniz seviyesi altı , zemin altı - ile ifade edilir.

Tam sayı karşılaştırma , sıralama

6.sınıf tam sayılar 2

Yukarıdaki sayı doğrusundan da görüleceği gibi sağdaki sayı solundaki bir sayıdan devamlı daha büyüktür.

Pozitif tam sayılar 0 noktasından uzaklaştıkça büyür.Negatif tam sayılar ise 0 noktasından uzaklaştıkça küçülür.

Her pozitif sayısı 0 dan ve negatif tam sayıdan büyüktür.

0 , 2 , -4 , -1 sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı -4 < -1 < 0 < 2 şeklindedir.

-8 , 6 , -3 , 2 sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı ise 6 > 2 > -3 > -8 şeklindedir.

Mutlak değer

  • Bir sayının sayı doğrusundaki 0 noktasına olan uzaklığına mutlak değer denir.
  • Mutlak değer pozitifir.
  • Bir a sayısının mutlak değeri |a| şeklinde gösterilir.
6.sınıf tam sayılar 3

5 birim uzunluğundaki iki şekli 0 noktasının sol ve sağına yukarıdaki konulursa şeklin diğer ucu -5 veya 5 noktasında olur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.