7. sınıf çember daire soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir çemberde merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün iki katıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru m(ACB) sembolü ACB yayının ölçüsünün sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru O A B C
Yukarıdaki CAB açısı merkez açıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru O K Ç 92o
Yukarıdaki KOÇ açısı merkez açıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru O B C D
m(CDB) = 230o olduğuna göre m(BOC) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

6. soru O K Z C
m(OKZ) = 15o olduğuna göre m(ZCK) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

7. soru Çember parçasının uzunluk birimi santimetre olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

8. soru Çember uzunluğunu bulabilmek için pi sayısı ile çap çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

9. soru Çapı 9 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? ( yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et

10. soru Uzunluğu 24 cm olan çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et

11. soru Çapı 20 cm olan bir çemberin 120o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu kaç santimetredir? ( yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et

12. soru Bir çemberin 270o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu 90 santimetredir.
Buna göre bu çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

13. soru Uzunluğu 160 cm olan bir çemberin 80 cm uzunluğundaki yayının ( çember parçası ) ölçüsü kaç derecedir? Cevabını kontrol et

14. soru O C D 160o
Yukarıdaki turuncu renkli çember parçasının uzunluğu 100 cm olduğuna göre çemberin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

15. soru O R T
Yukarıdaki turuncu renkli çember parçasının uzunluğu 30 cm ve çemberin uzunluğu 72 cm olduğuna göre çember yayının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

16. soru O L M
Yukarıdaki şekilde O , L ve M noktaları doğrusal , iki çemberinde merkezi O noktasıdır.
|LM|=4 cm ise iki çemberin uzunluklarının farkı kaç santimetredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

17. soru Dairenin alanını bulabilmek için pi sayı dairenin çapın yarısı ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru Yarıçapı 6 cm olan dairenin alanı kaç santimetrekaredir? ( yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et

19. soru Alanı 243 cm2 olan dairenin yarıçapı kaç santimetredir? ( yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et

20. soru Yarıçapı 20 cm olan ve merkez açısı 60o olan bir daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru O F G
m(FOG) = 120o ve |OF|=7 cm olduğuna göre yukarıdaki O merkezli daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

22. soru O B C
m(BOC) = 135o ve daire diliminin alanı 450 cm2 olduğuna göre |OC| kaç santimetredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

23. soru O K T
Yukarıdaki O merkezli daire diliminin alanı 144 cm2 ve |OK|= 12 cm olduğuna göre m(TOK) kaç derecedir ?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

24. soru O D F 135o
Yukarıdaki daire diliminin alanı 288 cm2 olduğuna göre |DF| santimetredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

25. soru O
O merkezli daireden yine merkezi O ve yarıçapı 5 cm olan bir daire kesilmiştir.
Kalan kısmın alanı ( yukarıda görülen renkli kısım ) 225 cm2 olduğuna göre büyük dairenin yarıçapı kaç santimetredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

26. soru A B C D
Yukarıdaki şekilde ABCD bir kare ve beyaz kısım C merkezli çeyrek daire dilimidir.
|AB|= 20 cm olduğuna göre renkli kısmın alanı kaç santimetrekaredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.