7. sınıf çember daire testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir çemberde merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru m(ACB) sembolü ACB yayının ölçüsünün sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru O A B L
Yukarıdaki BAL açısı merkez açıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru O K L 110o
Yukarıdaki KOL açısı merkez açıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru O L M K
O merkezli çemberde m(MKL) = 195o olduğuna göre m(LOM) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru O T Z M
O merkezli çemberde m(OZT) = 30o olduğuna göre m(ZMT) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru Çember yayının ölçü birimi derece olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

8. soru Çember uzunluğunu 2..(yarıçap uzunluğu) işlemi ile bulabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

9. soru Yarıçapı 8 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (π yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Çapı 10 cm olan bir çemberin 288o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu kaç santimetredir? ( yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et

11. soru Uzunluğu 48 cm olan çemberin çapı kaç santimetredir? ( yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et

12. soru Bir çemberin 225o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu 75 santimetredir.
Buna göre bu çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

13. soru Uzunluğu 200 cm olan bir çemberin 150 cm uzunluğundaki yayının ( çember parçası ) ölçüsü kaç derecedir? Cevabını kontrol et

14. soru O C D 160o
Yukarıdaki çemberin uzunluğu 45 cm olduğuna göre turuncu renkli çember parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

15. soru O R T 150o
Yukarıdaki turuncu renkli çember parçasının uzunuluğu 20 cm olduğuna göre |OT| kaç santimetredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

16. soru O L M
Yukarıdaki şekilde O , L ve M noktaları doğrusal , iki çemberinde merkezi O noktasıdır.
|LM|= 7 cm ise iki çemberin uzunluklarının farkı kaç santimetredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

17. soru Daire diliminin alanının dairenin alanına oranı , daire diliminin merkez açısının 360'a oranına eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru Yarıçapı 5 cm olan dairenin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru Alanı 243 cm2 olan dairenin yarıçapı kaç santimetredir? (π yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru Yarıçapı 10 cm olan ve merkez açısı 30o olan bir daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru O F G
m(FOG) = 120o ve |OF|=6 cm olduğuna göre yukarıdaki O merkezli daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

22. soru O B C
m(BOC) = 135o ve daire diliminin alanı 162 cm2 olduğuna göre |OC| kaç santimetredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

23. soru O K T
Yukarıdaki O merkezli daire diliminin alanı 120 cm2 ve |OT|= 10 cm olduğuna göre m(TOK) kaç derecedir ?(π yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

24. soru O D F 135o
Yukarıdaki daire diliminin alanı 162 cm2 olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

25. soru O
O merkezli yarıçapı 16 cm olan daireden yine merkezi O ve yarıçapı 8 cm olan bir daire kesilmiştir.
Buna göre kalan kısmın alanı ( yukarıda görülen renkli kısım ) kaç santimetrekaredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

26. soru A B C D
Yukarıdaki şekilde ABCD bir kare ve beyaz kısım C merkezli çeyrek daire dilimidir.
|AB|= 18 cm olduğuna göre renkli kısmın alanı kaç santimetrekaredir?( yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.