7. sınıf çember daire testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir çemberde merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru m(ACB) sembolü ACB yayının ölçüsünün sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 12 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru O A B L
Yukarıdaki BAL açısı merkez açıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru O K L 110o
Yukarıdaki KOL açısı merkez açıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru O L M K
O merkezli çemberde m(MKL) = 195o olduğuna göre m(LOM) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru O T Z M
O merkezli çemberde m(OZT) = 30o olduğuna göre m(ZMT) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Çember yayının ölçü birimi derece olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 7 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Çember uzunluğunu 2..(yarıçap uzunluğu) işlemi ile bulabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Yarıçapı 8 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Çapı 10 cm olan bir çemberin 288o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Uzunluğu 48 cm olan çemberin çapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir çemberin 225o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu 75 santimetredir.
Buna göre bu çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Uzunluğu 200 cm olan bir çemberin 150 cm uzunluğundaki yayının ( çember parçası ) ölçüsü kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru O C D 160o
Yukarıdaki çemberin uzunluğu 45 cm olduğuna göre turuncu renkli çember parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru O R T 150o
Yukarıdaki turuncu renkli çember parçasının uzunuluğu 20 cm olduğuna göre |OT| kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru O L M
Yukarıdaki şekilde O , L ve M noktaları doğrusal , iki çemberinde merkezi O noktasıdır.
|LM|= 7 cm ise iki çemberin uzunluklarının farkı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Daire diliminin alanının dairenin alanına oranı , daire diliminin merkez açısının 360 a oranına eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

18. soru Yarıçapı 5 cm olan dairenin alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Alanı 27 cm2 olan dairenin yarıçapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru Yarıçapı 10 cm olan ve merkez açısı 30o olan bir daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru O F G
m(FOG) = 120o ve |OF|=6 cm olduğuna göre yukarıdaki O merkezli daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru O B C
m(BOC) = 135o ve daire diliminin alanı 162 cm2 olduğuna göre |OC| kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru O K T
Yukarıdaki O merkezli daire diliminin alanı 120 cm2 ve |OT|= 10 cm olduğuna göre m(TOK) kaç derecedir ?(𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru O D F 135o
Yukarıdaki daire diliminin alanı 162 cm2 olduğuna göre |DF| kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru O
O merkezli yarıçapı 16 cm olan daireden yine merkezi O ve yarıçapı 8 cm olan bir daire kesilmiştir.
Buna göre kalan kısmın alanı ( yukarıda görülen renkli kısım ) kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru A B C D
Yukarıdaki şekilde ABCD bir kare ve beyaz kısım C merkezli çeyrek daire dilimidir.
|AB|= 18 cm olduğuna göre renkli kısmın alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.