7. sınıf çokgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Düzgün çokgenlerin tüm iç açılarının ölçüleri eşit değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Çeşitkenar üçgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Eşkenar dörtgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Bir dikdörtgende bir tane köşegen vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru Çokgenlerin dış açıları toplamı 180o dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 1080o olduğuna göre bu çokgenin kaç tane kenarı vardır? Cevabını kontrol et

7. soru A B C D E F G H I J
Yukarıdaki ABCDEFGH düzgün sekizgen ve ABIJ bir karedir.
Buna göre HAJ ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

8. soru V Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Yukarıdaki DEVYZABC düzgün sekizgen ve GHIJKLMNOYV düzgün onikigendir.
Buna göre EVF ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

9. soru C D E F A B
Yukarıdaki ABCDEF düzgün altıgendir.
Buna göre DFB ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

10. soru A B C D E F G 129o 93o 138o 118o 117o
Yukarıdaki ABCDEF altıgeninin A köşesindeki dış açısı olan GAB'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları ve sadece karşılıklı açılarının ölçüleri eşitttir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru Karenin iki köşegenin kesiştiği noktada dört tane dik açı oluşur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru Dikdörtgenin iki köşegenin kesiştiği noktada dört tane dik açı oluşur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru R S T U D 33o
Yukarıdaki STUR dörtgeni bir dikdörtgendir.
Buna göre RDU nun ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir karedir.
Buna göre DEC'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

16. soru F G H I 50o
Yukarıdaki FGHI dörtgeni bir eşkenar dörtgendir.
m(GFH) = 50o göre HIF'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

17. soru A B C D
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.Bu yüzden m(ADC) + m(BCD) = 180o
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru A B C D 118o
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.
Buna göre BCD'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

19. soru Eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğu ile o kenara ait yükseklik uzunluğu çarpılırsa eşkenar dörtgenin alanı hesaplanmış olunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

20. soru D A B C
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve DB ⏊ CA
Eşkenar dörtgenin alanı 225 cm2 ve |CA|=30 cm olduğuna göre |DB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

21. soru B C D E F
Yukarıdaki BCDE dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve EF ⏊ BC
|EF|=89 cm |BC|=90 cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

22. soru E F G H L
GFEH dikdörtgen ve L noktası FE kenarı üzerindedir.
|GH|=21 cm , dikdörtgenin çevresi 70 cm olduğuna göre HLG üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

23. soru O P R S T U V Y
Yukarıdaki iki dikdörtgenin de alanları eşittir.
|PR|=6 cm , |SR|=1,5 cm ve |UT|=2 cm olduğuna |TY| kaç santimetredir?
A) 4 B) 4,5 C) 5 D) 5,5 Cevabını kontrol et

24. soru A B C D E
|AB|=6 cm , |AE|=9 cm ve |DC|= 18 cm olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

25. soru B C D E A
Yukarıdaki BCDE eşkenar dörtgeninin alanı 380 cm2 , |BE|=20 cm göre |AC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

26. soru A B C D E F G I
Yukarıdaki ABCD karesinin köşeleri EFGI karesinin kenarları üzerindedir.
|AB|=10 cm ve |FG|=15 cm olduğuna göre şekildeki görülen sarı üçgenlerin toplam alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

27. soru Y Z A B C D E F
Yukarıdaki iki dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir.
|YZ|=15 cm , |YB|=30 ve |FE|=20 cm olduğuna CDEF dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

28. soru O P R S T U
Yukarıdaki OTRU paralelkenarının köşeleri OPRS karesinin kenarları üzerindedir.
İki yeşil üçgenin toplam alanı 30 cm2 ve paralelkenarın alanı 70 cm2 olduğuna göre |PT| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

29. soru R S T U G H I J
Yukarıdaki GHIJ eşkenar dörtgenin köşeleri RSTU dikdörtgeni kenarlarının orta noktasındadır.
|RU|= 10 cm ve eşkenar dörtgenin alanı 100 cm2 olduğuna göre |RS| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

30. soru E F G H V Y Z A
Yukarıdaki VYZA karesinin iki köşesi EFGH dikdörtgen iki kenarının orta noktaları üzerindedir.
|EF|=28 cm ve VYZA karesinin alanı 98 cm2 olduğuna göre EFGH dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

31. soru A B C D E
Yukarıdaki şekilde ADCE paralelkenarı ile ECB üçgeni yanyana getirilmiş ve ADCB yamuğu oluşturulmuştur.
|DC|= 3 cm , |EB|=6 cm ve BEC üçgenin alanı 33 cm2 olduğuna göre ADCB yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

32. soru K L M N
Altı eş dikdörtgenden oluşturulan KLMN dikdörtgeninin çevresi 42 cm uzunluğundadır.
Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

33. soru Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 1800o olduğuna göre bu çokgenin kaç tane kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.