7. sınıf çokgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Düzgün çokgenlerin tüm iç açılarının ölçüleri eşit değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Çeşitkenar üçgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Eşkenar dörtgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir dikdörtgende bir tane köşegen vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Çokgenlerin dış açıları toplamı 180o dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 1080o olduğuna göre bu çokgenin kaç tane kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C D E F G H I J
Yukarıdaki ABCDEFGH düzgün sekizgen ve ABIJ bir karedir.
Buna göre HAJ ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru V Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Yukarıdaki DEVYZABC düzgün sekizgen ve GHIJKLMNOYV düzgün onikigendir.
Buna göre EVF ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru C D E F A B
Yukarıdaki ABCDEF düzgün altıgendir.
Buna göre DFB ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C D E F G 129o 93o 138o 118o 117o
Yukarıdaki ABCDEF altıgeninin A köşesindeki dış açısı olan GAB'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları ve sadece karşılıklı açılarının ölçüleri eşitttir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Karenin iki köşegenin kesiştiği noktada dört tane dik açı oluşur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Dikdörtgenin iki köşegenin kesiştiği noktada dört tane dik açı oluşur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru R S T U D 33o
Yukarıdaki STUR dörtgeni bir dikdörtgendir.
Buna göre RDU nun ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir karedir.
Buna göre DEC nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru F G H I 50o
Yukarıdaki FGHI dörtgeni bir eşkenar dörtgendir.
m(GFH) = 50o göre HIF nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru A B C D
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.Bu yüzden m(ADC) + m(BCD) = 180o
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru A B C D 118o
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.
Buna göre BCD nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğu ile o kenara ait yükseklik uzunluğu çarpılırsa eşkenar dörtgenin alanı hesaplanmış olunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 10 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru D A B C
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve DB ⏊ CA
Eşkenar dörtgenin alanı 225 cm2 ve |CA|=30 cm olduğuna göre |DB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru B C D E F
Yukarıdaki BCDE dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve EF ⏊ BC
|EF|=89 cm |BC|=90 cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru E F G H L
GFEH dikdörtgen ve L noktası FE kenarı üzerindedir.
|GH|=21 cm , dikdörtgenin çevresi 70 cm olduğuna göre HLG üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru O P R S T U V Y
Yukarıdaki iki dikdörtgenin de alanları eşittir.
|PR|=6 cm , |SR|=1,5 cm ve |UT|=2 cm olduğuna |TY| kaç santimetredir?
A) 4 B) 4,5 C) 5 D) 5,5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru A B C D E
|AB|=6 cm , |AE|=9 cm ve |DC|= 18 cm olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru B C D E A
Yukarıdaki BCDE eşkenar dörtgeninin alanı 380 cm2 , |BE|=20 cm göre |AC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru A B C D E F G I
Yukarıdaki ABCD karesinin köşeleri EFGI karesinin kenarları üzerindedir.
|AB|=10 cm ve |FG|=15 cm olduğuna göre şekildeki görülen sarı üçgenlerin toplam alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Y Z A B C D E F
Yukarıdaki iki dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir.
|YZ|=15 cm , |YB|=30 ve |FE|=20 cm olduğuna CDEF dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru O P R S T U
Yukarıdaki OTRU paralelkenarının köşeleri OPRS karesinin kenarları üzerindedir.
İki yeşil üçgenin toplam alanı 30 cm2 ve paralelkenarın alanı 70 cm2 olduğuna göre |PT| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru R S T U G H I J
Yukarıdaki GHIJ eşkenar dörtgenin köşeleri RSTU dikdörtgeni kenarlarının orta noktasındadır.
|RU|= 10 cm ve eşkenar dörtgenin alanı 100 cm2 olduğuna göre |RS| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru E F G H V Y Z A
Yukarıdaki VYZA karesinin iki köşesi EFGH dikdörtgen iki kenarının orta noktaları üzerindedir.
|EF|=28 cm ve VYZA karesinin alanı 98 cm2 olduğuna göre EFGH dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru A B C D E
Yukarıdaki şekilde ADCE paralelkenarı ile ECB üçgeni yanyana getirilmiş ve ADCB yamuğu oluşturulmuştur.
|DC|= 3 cm , |EB|=6 cm ve BEC üçgenin alanı 33 cm2 olduğuna göre ADCB yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru K L M N
Altı eş dikdörtgenden oluşturulan KLMN dikdörtgeninin çevresi 42 cm uzunluğundadır.
Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 1800o olduğuna göre bu çokgenin kaç tane kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.