7. sınıf doğrular açılar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru B C D E G I K
Yukarıdaki BDC nin açıortayı aşağıdaki ısınlardan hangisidir?
A) [DI B) [DG C) [DE D) [DK Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru A B D F H J L
Yukarıdaki LAB nin açıortayı aşağıdaki ısınlardan hangisidir?
A) [AJ B) [AH C) [AF D) [AD Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru M N S U Y
Yukarıdaki NMS nin açıortayı [MU ve SMU nun açıortayı ise [MY'dir.
m(UMY) =40o olduğuna göre m(NMS) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan açılarıdan paralel doğrular arasında olmayan açılar dış açılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre EHC ile HGA nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre AGF ile EHD nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C D E F G H
m(EGB) = 84o ve m(FHC) = 95o olduğuna göre BA ve CD doğrularının birbirine durumu nedir?
A) Paralel B) Kesişen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A B C D G H J K
Yukarıdaki şekilde BA // DC ve m(JKD) = 54o olduğuna göre AJK nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru G H I J K L M N
Yukarıdaki şekilde GH // IJ ve m(MNH) = 56o olduğuna göre JMK nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Y Z G H I J K L
Yukarıdaki şekilde m(ZKL) = m(GLK) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru N O P R S T U V
Yukarıdaki şekilde m(VUO) = m(UVP) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru M N O P T U
Yukarıdaki şekilde [MN // [TU // [OP ve [MT] NMO açısının açıortayıdır.
m(NMT) = 36o olduğuna göre MOP açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru A B C D E
Yukarıdaki şekilde [AB // [CD m(BAE) = 143o m(CEA) = 43oolduğuna göre ECD açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru T U V Y Z E F
Yukarıdaki şekilde [YZ // [EF m(YTE) = 73o m(TEF) = 166oolduğuna göre ZYT açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.