7. sınıf doğrular açılar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki BDC nin açıortayı aşağıdaki ısınlardan hangisidir?
A) [DI B) [DG C) [DE D) [DK Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 225 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki LAB nin açıortayı aşağıdaki ısınlardan hangisidir?
A) [AJ B) [AH C) [AF D) [AD Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 168 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki NMS nin açıortayı [MU ve SMU nun açıortayı ise [MY'dir.
m(UMY) =40o olduğuna göre m(NMS) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 143 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki BAD nin açıortayı [AF ve FAD nin açıortayı ise [AH'dır.
m(BAD) =100o olduğuna göre m(HAF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan açılardan paralel doğrular arasında olmayan açılar dış açılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan yöndeş açıların ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 103 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 5. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre EHC ile HGA nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 6. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre AGF ile EHD nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 16. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre FGA ile CHG nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 73 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 17. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre FHA ile DGE nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 81 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 18. sorusunun resmi
m(AGE) = 96o ve m(DHF) = 85o olduğuna göre AB ve DC doğrularının birbirine durumu nedir?
A) Paralel B) Kesişen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde BA // DC ve m(JKD) = 54o olduğuna göre AJK nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde GH // IJ ve m(MNH) = 56o olduğuna göre JMK nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(ZKL) = m(GLK) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(VUO) = m(UVP) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [MN // [TU // [OP ve [MT] NMO açısının açıortayıdır.
m(NMT) = 36o olduğuna göre MOP açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB // [CD m(BAE) = 143o m(CEA) = 43oolduğuna göre ECD açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 19. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB // [GH m(BAI) = 53o m(AIO) = 68oolduğuna göre HGI açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [YZ // [EF m(YTE) = 73o m(TEF) = 166oolduğuna göre ZYT açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 7 sınıf doğrular açılar testi 20. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde AB // [CD , [FC] DEC nin açıortayı ve m(AFC) = 150o olduğuna göre BEC açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.