7. sınıf doğrular açılar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru B C D E G I K
Yukarıdaki BDC'nin açıortayı aşağıdaki ısınlardan hangisidir?
A) [DI B) [DG C) [DE D) [DK Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru A B D F H J L
Yukarıdaki LAB'nin açıortayı aşağıdaki ısınlardan hangisidir?
A) [AJ B) [AH C) [AF D) [AD Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru M N S U Y
Yukarıdaki NMS'nin açıortayı [MU ve SMU'nun açıortayı ise [MY'dir.
m(UMY) =40o olduğuna göre m(NMS) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

4. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan açılarıdan paralel doğrular arasında olmayan açılar dış açılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre EHC ile HGA nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre AGF ile EHD nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru A B C D E F G H
m(EGB) = 84o ve m(FHC) = 95o olduğuna göre BA ve CD doğrularının birbirine durumu nedir?
A) Paralel B) Kesişen Cevabını kontrol et

8. soru A B C D G H J K
Yukarıdaki şekilde BA // DC ve m(JKD) = 54o olduğuna göre AJK'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru G H I J K L M N
Yukarıdaki şekilde GH // IJ ve m(MNH) = 56o olduğuna göre JMK'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Y Z G H I J K L
Yukarıdaki şekilde m(ZKL) = m(GLK) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

11. soru N O P R S T U V
Yukarıdaki şekilde m(VUO) = m(UVP) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

12. soru M N O P T U
Yukarıdaki şekilde [MN // [TU // [OP ve [MT] NMO açısının açıortayıdır.
m(NMT) = 36o olduğuna göre MOP açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

13. soru A B C D E
Yukarıdaki şekilde [AB // [CD m(BAE) = 143o m(CEA) = 43oolduğuna göre ECD açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

14. soru T U V Y Z E F
Yukarıdaki şekilde [YZ // [EF m(YTE) = 73o m(TEF) = 166oolduğuna göre ZYT açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.