7. sınıf eşitlik ve denklem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir eşitliğin iki tarafı aynı sayı ile çarpılırsa eşitlik bozulmaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 323 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 9 = - 7
Yukarıdaki eşitliğin korunarak yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 7 ile toplama B) 7 ile çıkarma C) 9 ile toplama D) 9 ile çıkarma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 5.? = 12
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 5 ile çarpma B) 5 ile bölme C) 12 ile çarpma D) 12 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 162 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 7 - ? = 23
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) 7 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma B) 7 ile toplama ve (-1) ile çarpma C) 23 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma D) 23 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru ? 20 = 4
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) ? ile bölme ve 4 ile çarpma B) ? ile bölme ve 20 ile çarpma C) ? ile çarpma ve 4 ile bölme D) ? ile çarpma ve 20 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 3 - (-2) = ? - 2
Yukarıdaki eşitliğin korunması için ? yerine yazılması gereken sayı kaçtır?
A) -3 B) -7 C) 7 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 19 = 3x + 1 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 5 = 2x + y denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 91 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Kitaptaki sorulardan 120 tanesinin çözülmesi sonucunda çözülmemiş 750 sorunun kalması durumunda kitaptaki soru miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+750=120 B) x-750=120 C) x+120=750 D) x-120=750 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir filmin 38 dakikası seyredilmiş ve filmin kalan süresinin 67 dakika olduğu görülmüştür.
Bu durumda filmin süresini bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+38=67 B) x-38=67 C) x+67=38 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 25 + x = 38 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 3x - 5 = 40 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 4.(x - 3) = 24 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 5x - 8 = 4x + 1 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 4x + 3 - 2x + 4 = 19 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 4.(x + 3) - 2.(x - 5) = 28 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru = bilinmeyen = 200 gr
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.