7. sınıf eşitlik ve denklem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir eşitliğin iki tarafı aynı sayı ile çarpılırsa eşitlik bozulmaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 9 = - 7
Yukarıdaki eşitliğin korunarak yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 7 ile toplama B) 7 ile çıkarma C) 9 ile toplama D) 9 ile çıkarma Cevabını kontrol et

3. soru 5.? = 12
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 5 ile çarpma B) 5 ile bölme C) 12 ile çarpma D) 12 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 7 - ? = 23
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) 7 ile çıkarma ve (-1)'e bölme B) 7 ile toplama ve (-1)'e bölme C) 23 ile çıkarma ve (-1)'e bölme D) 23 ile çıkarma ve (-1)'e bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru ? 20 = 4
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) ile bölme ve 4 ile çarpma B) ile bölme ve 20 ile çarpma C) ile çarpma ve 4 ile bölme D) ile çarpma ve 20 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru 3 - (-2) = ? - 2
Yukarıdaki eşitliğin korunması için ? yerine yazılması gereken sayı kaçtır?
A) -8 B) -7 C) 7 D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru 19 = 3x + 1 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

8. soru 5 = 2x + y denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

9. soru Kitaptaki sorulardan 120 tanesinin çözülmesi sonucunda çözülmemiş 750 sorunun kalması durumunda kitaptaki soru miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+750=120 B) x-750=120 C) x+120=750 D) x-120=750 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Bir filmin 38 dakikası seyredilmiş ve filmin kalan süresinin 67 dakika olduğu görülmüştür.
Bu durumda filmin süresini bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+38=67 B) x-38=67 C) x+67=38 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 25 + x = 38 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

12. soru 3x - 5 = 40 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

13. soru 4.(x-3)=24 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru 5x - 8 = 4x + 1 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru 4x + 3 - 2x + 4 = 19 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru 4.(x+3)-2.(x-5)=28 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru = bilinmeyen = 200 gr
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.