7. sınıf matematik

- KONU ANLATIMLARI

7. sınıf tam sayılarla işlemler , 7. sınıf rasyonel sayılar , 7. sınıf rasyonel sayılarla işlemler , Oran orantı , 7. sınıf yüzdeler , 7. sınıf cebirsel ifadeler , 7. sınıf eşitlik ve denklem , 7. sınıf doğrular ve açılar , 7. sınıf çokgenler , Çember daire , 7. sınıf cisimlerin farklı yönden görünümleri , 7. sınıf veri analizi , Çizgi grafiği , Daire grafiği ,

- TESTLER

Tam Sayılarla İşlemler : 7. sınıf tam sayılar testi , 7. sınıf tam sayılar soruları , Tam sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler , Tam sayılarla toplama çıkarma soruları 2 , Tam sayılarla toplama çıkarma testi 2 , Tam sayılarla toplama çıkarma soruları , Tam sayılarla toplama çıkarma testi , Tam sayılarla toplama çıkarma problemleri , Toplama işlemi özellikleri testi , Toplama işlemi özellikleri soruları , Tam sayılarla çarpma bölme testi , Tam sayılarla çarpma bölme soruları , Tam sayı üslü nicelik testi , Tam sayı üslü nicelik soruları , Çarpma işlemi özellikleri soruları , Çarpma işlemi özellikleri testi , Tam sayılarla işlemler soruları , Tam sayılarla işlemler testi , Tam sayılarla işlemler testi 2 , Tam sayılarla işlemler testi 3

Rasyonel Sayılar : 7. sınıf rasyonel sayılar testi , 7. sınıf rasyonel sayılar soruları , Rasyonel sayıları karşılaştırma soruları , Rasyonel sayıları karşılaştırma testi , Rasyonel sayılar testi , Rasyonel sayılar soruları

Rasyonel Sayılarla İşlemler : Rasyonel sayılarla işlemler soruları , 7. sınıf rasyonel sayılarla işlemler soruları , 7. sınıf rasyonel sayılarla işlemler testi , Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler , Çok adımlı işlemler testi , Çok adımlı işlemler soruları , Rasyonel sayılarla toplama çıkarma soruları , Rasyonel sayılarla toplama çıkarma testi , Rasyonel sayılarla çarpma bölme soruları , Rasyonel sayılarla çarpma bölme testi , Rasyonel sayı kare küp hesaplama soruları , Rasyonel sayı kare küp hesaplama testi , Rasyonel sayılarla işlemler testi , Rasyonel sayılarla işlemler testi 2 , Rasyonel sayılarla işlemler testi 3

Cebirsel İfadeler : 7. sınıf cebirsel ifadeler testi , 7. sınıf cebirsel ifadeler soruları , Cebirsel ifadelerle toplama çıkarma testi , Cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları , Doğal sayı cebirsel ifade çarpma testi , Doğal sayı cebirsel ifade çarpma soruları , Sayı örüntü kuralının harfle ifadesi testi , Sayı örüntü kuralının harfle ifadesi soruları , 7. sınıf cebirsel ifade modelleme testi , 7. sınıf cebirsel ifade modelleme soruları

Eşitlik ve Denklem : Eşitlik ve denklem testi , Eşitlik ve denklem soruları , 7. sınıf eşitlik ve denklem testi , 7. sınıf eşitlik ve denklem soruları , Eşitliğin korunumu ilkesi testi , Eşitliğin korunumu ilkesi soruları , Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem testi , Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem soruları , Eşitlik ve denklem testi 2 , Eşitlik ve denklem soruları 2 , Eşitlik ve denklem soruları 3

Oran ve Orantı : Oran orantı soruları , Oran ve orantı soruları , Orantı tespiti soruları , Orantı tespiti testi , Doğru orantı testi , Doğru orantı soruları , Ters orantı testi , Ters orantı soruları , Doğru ters orantı ile ilgili problemler , Tablolu orantı testi , Orandaki çokluklardan birinin bir olması testi , Orandaki çokluklardan birinin bir olması soruları , Oranlı çokluklardan verilmeyeni bulma testi , Oranlı çokluklardan verilmeyeni bulma soruları , Oran ve orantı testi , Oran orantı testi , Orantı testi , Orantı soruları

Yüzdeler : 7. sınıf yüzdeler testi , 7. sınıf yüzdeler soruları , Yüzde ile ilgili problemler , 7. sınıf yüzde ile ilgili problemler , Çokluk yüzde soruları , Çokluk yüzde testi , Bir çokluğu diğerinin yüzdesi olarak hesaplama soruları , Bir çokluğu diğerinin yüzdesi olarak hesaplama testi , Bir çokluğu yüzde arttırma azaltma testi , Bir çokluğu yüzde arttırma azaltma soruları , Yüzdeler testi , Yüzdeler testi 2 , Yüzdeler soruları

Doğrular ve Açılar : 7. sınıf doğrular açılar testi , 7. sınıf doğrular açılar soruları , Yöndeş iç ters dış ters açı testi , Yöndeş iç ters dış ters açı soruları , Açıortay testi , Açıortay soruları , Doğrular ve açılar testi , Doğrular ve açılar soruları , Açı soruları , Açı testi

Çokgenler : 7. sınıf çokgenler soruları , 7. sınıf çokgenler testi , Dikdörtgen paralelkenar testi , 7. sınıf yamuk testi , Yamuk alan testi , Eşkenar dörtgen alan testi , 7. sınıf eşkenar dörtgen testi , Bileşik şekillerin alanını bulma soruları , Bileşik şekillerin alanını bulma testi , Alan ile ilgili sorular , Düzgün çokgenler testi , Düzgün çokgenler soruları , Çokgen köşegen iç dış açı testi , Çokgen köşegen iç dış açı soruları , Eşkenar dörtgen testi , Yamuk testi , Çokgenler soruları , Çokgenler testi , Çokgenler testi 2 , Çokgenler testi 3 , Çokgenler testi 4

Çember ve Daire : 7. sınıf çember daire testi , 7. sınıf çember daire soruları , Çember ve çember parçası uzunluk soruları , Çember ve çember parçası uzunluk testi , 7. sınıf çember testi , 7. sınıf çember soruları , Daire testi , Daire soruları , Daire ve daire dilimi alanı soruları , Daire ve daire dilimi alanı testi , Çember ve daire testi , Çember ve daire soruları , Çember soruları 2 , Çember daire testi , Çember daire testi 2

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri : Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri soruları , 7. sınıf cisimlerin farklı yönlerden görünümleri soruları , 7. sınıf cisimlerin farklı yönlerden görünümleri testi , Cisimlerin farklı yönlerden görünümü soruları , Cisimlerin farklı yönlerden görünümü testi , Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri testi , Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri testi 2

Veri Analizi : 7. sınıf veri işleme soruları , 7. sınıf veri işleme testi , Çizgi grafiği soruları , 7. sınıf çizgi grafiği soruları , 7. sınıf çizgi grafiği testi , İki veri grublu çizgi grafiği soruları , İki veri grublu çizgi grafiği testi , Daire grafiği soruları , 7. sınıf daire grafiği soruları , 7. sınıf daire grafiği testi , 7. sınıf daire grafiği soruları 2 , 7. sınıf daire grafiği testi 2 , Aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları , Aritmetik ortalama ortanca tepe değeri testi , 7. sınıf aritmetik ortalama soruları , Tepe değeri soruları , Ortanca soruları , Daire grafiği testi , Çizgi grafiği testi , 7. sınıf veri işleme soruları 2 , 7. sınıf veri işleme testi 2

Muhtelif konular : 7. sınıf soruları , 7. sınıf testi , 7. sınıf testi 2 , 7. sınıf testi 3

- KAZANIMLAR

- SAYILAR VE İŞLEMLER

- Tam Sayılarla İşlemler

 1. Terimler veya kavramlar: etkisiz eleman, yutan eleman, ters eleman, dağılma özelliği
 2. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
  1. Çıkarma işleminin, eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.
  2. Tam sayıların kullanıldığı asansör, termometre gibi araçlar yatay, dikey sayı doğrusu gibi modellerle ilişkilendirilerek toplama ve çıkarma işlemlerine yer verilir.
 3. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
  1. Örneğin 5+7+(-5)= ? toplamında sırasıyla değişme, birleşme, ters eleman ve etkisiz eleman özellikleri kullanılarak işlem şu şekilde yapılır: 5+7+(-5) = 5+((-5)+7) = (5+(-5))+7=0+7
  2. Toplama işleminin değişme, birleşme, ters eleman ve etkisiz eleman özellikleri ele alınır.
 4. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  1. Tam sayılarla çarpma ve bölme işleminin anlamlandırılmasına yönelik uygun modellerle yapılacak çalışmalara yer verilir.
  2. Çarpma işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman, yutan ve ters eleman özellikleri ile çarpmanın,toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelikleri incelenir.
  3. Çarpma ve bölme işlemlerinde 0'ın, 1'in ve -1'in etkisi incelenir.
 5. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.Kuvvetin tek veya çift doğal sayı olması durumları incelenir.
 6. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

- Rasyonel Sayılar

 1. Terimler veya kavramlar: rasyonel sayılar, devirli ondalık gösterim Semboller: ℚ, ℚ+, ℚ-
 2. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.Her tam sayının paydası 1 olan bir rasyonel sayı olduğu vurgulanır. Ayrıca rasyonel sayılarla ilgili ab = -ab = a-b durumu incelenir.
 3. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimler üzerinde durulur.
 4. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.
 5. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.Rasyonel sayılar karşılaştırılırken kesirler için kullanılan stratejiler dikkate alınabilir.

- Rasyonel Sayılarla İşlemler

 1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.Rasyonel sayılarda toplama işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özellikleri incelenir.
 2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.incelenir. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin değişme, birleşme, yutan ve ters eleman özellikleri ile çarpmanın, toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri incelenir.
 3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
  1. Çok adımlı işlemlerde hangi işlemin daha önce yapılacağı ayraçlarla belirtilir.
  2. Kesir çizgisi kullanılarak verilen işlemlerde, işlem önceliğinin kesir çizgisine göre belirlendiği vurgulanır.
 4. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.
 5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

- Oran ve Orantı

 1. Terimler: orantı, doğru orantı, ters orantı Semboller: a:b, ab , a/b , ab=cd
 2. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.Örneğin 24 TL’ye 3 kg deterjan alınabiliyorsa 1 kg deterjanın 8 TL’ye alınması ( 243=24 ÷ 33 ÷ 3 =81 ), pilav tarifinde 2 bardak pirince 3 bardak su konuluyorsa 1 bardak pirince düşen su miktarının 3/2 bardak olması ( 32=3 ÷ 22 ÷ 2 =1,51) gibi durumlar incelenir.
 3. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.Günlük hayat durumlarına ilişkin örnekler üzerinde çalışmalar yapılır.
 4. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.
  1. İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.
  2. Doğru orantılı çokluklar ele alınır.
  3. a) Doğru orantı grafiklerine girilmez.
 5. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. • Doğru orantılı çokluklar arasında çarpmaya dayalı bir ilişki olduğu dikkate alınır. Örneğin, bir sınıfta kızların sayısının erkeklere oranı 3:5 ise kızların sayısı 3’ün, erkeklerin sayısı ise 5’in aynı sayı katı olduğu dikkate alınır.
 6. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.Verilen gerçek hayat durumları incelenerek orantı sabitini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır.
 7. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.
  1. Ters orantılı çoklukların çarpımının sabit olduğunu keşfetmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
  2. Ters orantı grafiklerine girilmez.
  • Ters orantılı çoklukların çarpımının sabit olduğunu keşfetmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
 8. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.Ölçek, karışım, indirim ve artış gibi durumları içeren problemlere yer verilir.

- Yüzdeler

 1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.
  1. %120 gibi %100’den büyük ve %0,5 gibi %1’den küçük yüzdelik ifadelerin anlaşılmasına yönelik çalışmalara da yer verilir.
  2. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
 2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.Örneğin 20 sayısı 50’nin %40’ıdır.
 3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
 4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

- CEBİR

- Cebirsel İfadeler

 1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işleminde uygun modeller kullanılır.
 2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.Örneğin 5 (x + 3) = 5x + 15
 3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.
  1. Adımlar arasındaki farkı sabit olan örüntülerle sınırlı kalınır.
  2. Değişken kullanımının önemi ve gerekliliği vurgulanır.
  3. c) Sayı örüntüleri incelenerek örüntünün kuralını bir değişken ile (örneğin n cinsinden) yazmaya yönelik çalışmalar yapılır. Örneğin, bir aritmetik dizinin ilk dört terimi 3, 9, 15 ve 21 ise bu dizinin kuralı 6n–3 olarak ifade edilir.
  4. Günlük hayat durumlarında veya şekil örüntülerindeki ilişkileri örüntüye dönüştürerek kuralı bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
  5. Günlük hayat durumu örneği: Birinci hafta 7 kelebekle koleksiyona başlayan Emine, sonraki her hafta koleksiyonuna 5 kelebek eklemektedir. Kelebek sayısının hafta sayısıyla ilişkisini cebirsel ifade olarak belirtiniz.
   Hafta123...n
   Toplam kelebek sayısı71217......
   İlişki5.1+25.2+25.3+2...5.n+2
  6. Şekil örüntüsü örneği: Her adımda mevcut altıgenlerden yalnız biriyle ortak kenara sahip olacak şekilde altıgen eklenerek oluşturulan şekil örüntüsünde, altıgen sayısı ile toplam kenar sayısı arasındaki ilişkinin cebirsel kuralı nedir? 1.adım2.adım3.adım
   Altıgen sayısı123...
   Toplam kenar sayısı61116......
   İlişki5.1+15.2+15.3+1...5.n+1

- Eşitlik ve Denklem

 1. Terimler veya kavramlar: eşitlik, derece, bilinmeyen, denklem
 2. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
  1. 7 + 2 = △ +3 gibi eşitliklerin bozulmaması için △ yerine gelecek sayıyı bulmaya yönelik çalışmalar yapılır.
  2. Ekleme ve çıkarma durumlarında eşitliğin korunduğunu göstermek için terazi veya benzeri denge modellerine yer verilir.
  3. Eşitliğin her iki tarafına aynı sayının eklenmesi veya çıkarılması veya iki tarafın aynı sayıyla çarpılması veya bölünmesi durumunda eşitliğin korunması ele alınır.
 3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.
 4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.Denklemlerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
 5. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

- GEOMETRİ VE ÖLÇME

- Doğrular ve Açılar

 1. Terimler veya kavramlar: ters açılar, iç ters açılar, dış ters açılar, yöndeş açılar
 2. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.Dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir.
 3. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.
  1. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumları ele alınır.
  2. İki doğrunun birbirine paralel olup olmadığına karar vermeye yönelik çalışmalara da yer verilir. Bunu yaparken doğruların ortak kesenle yaptığı açıların eş olma durumlarından yararlanılabilir.

- Çokgenler

 1. Terimler: iç açı, dış açı
 2. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.Yalnızca dışbükey çokgenler incelenir.
 3. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.İç açılar toplamını keşfetmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
 4. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.
  1. Kenarların oluşturduğu açılarla birlikte eşkenar dörtgen, kare ve dikdörtgende köşegenlerin oluşturduğu açılar da incelenir.
  2. Kare, dikdörtgenin ve eşkenar dörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır. Bunun yanı sıra dikdörtgen ve eşkenar dörtgen, paralelkenarın özel hâlleri olarak ele alınır. Ayrıca dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralelkenar da yamuğun özel durumları olarak ele alınır.
 5. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 6. Alan ile ilgili problemleri çözer.
  1. Üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk veya eşkenar dörtgenden oluşan bileşik şekillerin alanlarını bulmayı gerektiren problemlere yer verilir.
  2. Dikdörtgenin çevre uzunluğuyla alanını ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara yer verilir. Aynı alana sahip farklı dikdörtgenlerin çevre uzunlukları ile aynı çevre uzunluğuna sahip farklı dikdörtgenlerin alanları incelenir.

- Çember ve Daire

 1. Terimler: çember, daire, merkez açı, yay, çember parçası, daire dilimi
 2. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.
 3. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.Merkez açı ile çember parçasının uzunluğu ilişkilendirilirken orandan yararlanmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
 4. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.Merkez açı ile daire diliminin alanı ilişkilendirilirken orandan yararlanmaya yönelik çalışmalara yer verilir.

- Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

 1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
  1. Eş küplerden oluşturulmuş yapılar ve bilinen geometrik cisimler kullanılır. Çizim için uygun kareli kâğıtlar kullanılır. Yapıların farklı yönlerden görünümlerinin ilişkilendirilmesi istenir (ön-arka ve sağ-sol görüntülerinin simetrik olması gibi).
  2. Uygun bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.
 2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.
  1. Eş küplerden oluşturulmuş yapılar ve bilinen geometrik cisimler kullanılır. Eş küplerle oluşan yapıları çizmek için izometrik kâğıt kullanılabilir.
  2. Uygun bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.

- VERİ İŞLEME

- Veri Analizi

 1. Terimler: çizgi grafiği, daire grafiği, ortanca (medyan), tepe değer (mod)
 2. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
  1. İki veri grubuna ait grafik oluşturma çalışmalarına da yer verilir.
  2. Yanlış yorumlamalara yol açan çizgi grafikleri de incelenir.
 3. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.Belli bir veri grubu için bu değerlerden hangisinin daha kullanışlı olduğunu anlamaya yönelik çalışmalara yer verilir. Bu doğrultuda gerektiğinde bilgi ve iletişim teknolojilerine yer verilir.
 4. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.Daire grafiği oluşturulurken gerektiğinde etkileşimli bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
 5. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.