7. sınıf matematik

- KONU ANLATIMLARI

7. sınıf tam sayılarla işlemler , 7. sınıf rasyonel sayılar , 7. sınıf rasyonel sayılarla işlemler , Oran orantı , 7. sınıf yüzdeler , 7. sınıf cebirsel ifadeler , 7. sınıf eşitlik ve denklem , 7. sınıf doğrular ve açılar , 7. sınıf çokgenler , Çember daire , 7. sınıf cisimlerin farklı yönden görünümleri , 7. sınıf veri analizi , Çizgi grafiği , Daire grafiği ,

- TESTLER

Tam Sayılarla İşlemler : 7. sınıf tam sayılar testi , 7. sınıf tam sayılar soruları , Tam sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler , Tam sayılarla toplama çıkarma soruları 2 , Tam sayılarla toplama çıkarma testi 2 , Tam sayılarla toplama çıkarma soruları , Tam sayılarla toplama çıkarma testi , Tam sayılarla toplama çıkarma problemleri , Toplama işlemi özellikleri testi , Toplama işlemi özellikleri soruları , Tam sayılarla çarpma bölme testi , Tam sayılarla çarpma bölme soruları , Tam sayı üslü nicelik testi , Tam sayı üslü nicelik soruları , Çarpma işlemi özellikleri soruları , Çarpma işlemi özellikleri testi , Tam sayılarla işlemler soruları , Tam sayılarla işlemler testi , Tam sayılarla işlemler testi 2 , Tam sayılarla işlemler testi 3

Rasyonel Sayılar : 7. sınıf rasyonel sayılar testi , 7. sınıf rasyonel sayılar soruları , Rasyonel sayıları karşılaştırma soruları , Rasyonel sayıları karşılaştırma testi , Rasyonel sayılar testi , Rasyonel sayılar soruları

Rasyonel Sayılarla İşlemler : Rasyonel sayılarla işlemler soruları , 7. sınıf rasyonel sayılarla işlemler soruları , 7. sınıf rasyonel sayılarla işlemler testi , Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler , Çok adımlı işlemler testi , Çok adımlı işlemler soruları , Rasyonel sayılarla toplama çıkarma soruları , Rasyonel sayılarla toplama çıkarma testi , Rasyonel sayılarla çarpma bölme soruları , Rasyonel sayılarla çarpma bölme testi , Rasyonel sayı kare küp hesaplama soruları , Rasyonel sayı kare küp hesaplama testi , Rasyonel sayılarla işlemler testi , Rasyonel sayılarla işlemler testi 2 , Rasyonel sayılarla işlemler testi 3

Cebirsel İfadeler : 7. sınıf cebirsel ifadeler testi , 7. sınıf cebirsel ifadeler soruları , Cebirsel ifadelerle toplama çıkarma testi , Cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları , Doğal sayı cebirsel ifade çarpma testi , Doğal sayı cebirsel ifade çarpma soruları , Sayı örüntü kuralının harfle ifadesi testi , Sayı örüntü kuralının harfle ifadesi soruları , 7. sınıf cebirsel ifade modelleme testi , 7. sınıf cebirsel ifade modelleme soruları

Eşitlik ve Denklem : Eşitlik ve denklem testi , Eşitlik ve denklem soruları , 7. sınıf eşitlik ve denklem testi , 7. sınıf eşitlik ve denklem soruları , Eşitliğin korunumu ilkesi testi , Eşitliğin korunumu ilkesi soruları , Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem testi , Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem soruları , Eşitlik ve denklem testi 2 , Eşitlik ve denklem soruları 2 , Eşitlik ve denklem soruları 3

Oran ve Orantı : Oran orantı soruları , Oran ve orantı soruları , Orantı tespiti soruları , Orantı tespiti testi , Doğru orantı testi , Doğru orantı soruları , Ters orantı testi , Ters orantı soruları , Doğru ters orantı ile ilgili problemler , Tablolu orantı testi , Orandaki çokluklardan birinin bir olması testi , Orandaki çokluklardan birinin bir olması soruları , Oranlı çokluklardan verilmeyeni bulma testi , Oranlı çokluklardan verilmeyeni bulma soruları , Oran ve orantı testi , Oran orantı testi , Orantı testi , Orantı soruları

Yüzdeler : 7. sınıf yüzdeler testi , 7. sınıf yüzdeler soruları , Yüzde ile ilgili problemler , 7. sınıf yüzde ile ilgili problemler , Çokluk yüzde soruları , Çokluk yüzde testi , Bir çokluğu diğerinin yüzdesi olarak hesaplama soruları , Bir çokluğu diğerinin yüzdesi olarak hesaplama testi , Bir çokluğu yüzde arttırma azaltma testi , Bir çokluğu yüzde arttırma azaltma soruları , Yüzdeler testi , Yüzdeler testi 2 , Yüzdeler soruları

Doğrular ve Açılar : 7. sınıf doğrular açılar testi , 7. sınıf doğrular açılar soruları , Yöndeş iç ters dış ters açı testi , Yöndeş iç ters dış ters açı soruları , Açıortay testi , Açıortay soruları , Doğrular ve açılar testi , Doğrular ve açılar soruları , Açı soruları , Açı testi

Çokgenler : 7. sınıf çokgenler soruları , 7. sınıf çokgenler testi , Dikdörtgen paralelkenar testi , 7. sınıf yamuk testi , Yamuk alan testi , Eşkenar dörtgen alan testi , 7. sınıf eşkenar dörtgen testi , Bileşik şekillerin alanını bulma soruları , Bileşik şekillerin alanını bulma testi , Alan ile ilgili sorular , Düzgün çokgenler testi , Düzgün çokgenler soruları , Çokgen köşegen iç dış açı testi , Çokgen köşegen iç dış açı soruları , Eşkenar dörtgen testi , Yamuk testi , Çokgenler soruları , Çokgenler testi , Çokgenler testi 2 , Çokgenler testi 3 , Çokgenler testi 4

Çember ve Daire : 7. sınıf çember daire testi , 7. sınıf çember daire soruları , Çember ve çember parçası uzunluk soruları , Çember ve çember parçası uzunluk testi , 7. sınıf çember testi , 7. sınıf çember soruları , Daire testi , Daire soruları , Daire ve daire dilimi alanı soruları , Daire ve daire dilimi alanı testi , Çember ve daire testi , Çember ve daire soruları , Çember soruları 2 , Çember daire testi , Çember daire testi 2

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri : Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri soruları , 7. sınıf cisimlerin farklı yönlerden görünümleri soruları , 7. sınıf cisimlerin farklı yönlerden görünümleri testi , Cisimlerin farklı yönlerden görünümü soruları , Cisimlerin farklı yönlerden görünümü testi , Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri testi , Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri testi 2

Veri Analizi : 7. sınıf veri işleme soruları , 7. sınıf veri işleme testi , Çizgi grafiği soruları , 7. sınıf çizgi grafiği soruları , 7. sınıf çizgi grafiği testi , İki veri grublu çizgi grafiği soruları , İki veri grublu çizgi grafiği testi , Daire grafiği soruları , 7. sınıf daire grafiği soruları , 7. sınıf daire grafiği testi , 7. sınıf daire grafiği soruları 2 , 7. sınıf daire grafiği testi 2 , Aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları , Aritmetik ortalama ortanca tepe değeri testi , 7. sınıf aritmetik ortalama soruları , Tepe değeri soruları , Ortanca soruları , Daire grafiği testi , Çizgi grafiği testi , 7. sınıf veri işleme soruları 2 , 7. sınıf veri işleme testi 2

Muhtelif konular : 7. sınıf soruları , 7. sınıf testi , 7. sınıf testi 2 , 7. sınıf testi 3