7. sınıf tam sayılar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (+3) - (-4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +7 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2551 doğru , 2463 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (-5) + (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +9 D) -9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2534 doğru , 1653 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-1) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -3 B) 3 C) 5 D) -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1799 doğru , 1982 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru -1 0 1 2 3 4 -2 -3 -4 -5
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+1) + (+2) B) (+1) - (+2) C) (-1) + (-2) D) (-1) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1850 doğru , 1098 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-3) + (-2) B) (-3) - (-2) C) (-5) + (-2) D) (-5) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1508 doğru , 1058 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru m - (-4) işleminin sonucu negatif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır? A) -5 B) +5 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1100 doğru , 1371 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🚁 💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 2 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve deniz seviyesinde 12 metre hareket ederek kayıp elması bulmuştur.
Buna göre kayıp elmasın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -12 B) -10 C) +10 D) +12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 836 doğru , 1419 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 160 TL kâr , Salı günü ise 140 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 20 TL kâr B) 20 TL zarar C) 300 TL kâr D) 300 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1544 doğru , 737 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🐟
Deniz seviyesinin 4 metre altındaki bir balık 13 metre aşağıdaki başka bir yere yüzmüştür.
Balığın deniz seviyesine yeni mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) -9 B) -17 C) +9 D) +17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1327 doğru , 741 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (+6) + (-3) ? (-3) + (+6)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1616 doğru , 493 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1760 doğru , 248 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu -24 değildir? A) (-3).(+8) B) (+3).(-8) C) (-4).(-6) D) (+4).(-6) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1356 doğru , 578 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu +8 değildir? A) (-24)÷(+3) B) (+24)÷(+3) C) (-40)÷(-5) D) (-56)÷(-7) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1214 doğru , 516 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru [(-4).(+5)] ÷ (+10) işleminin sonucu kaçtır? A) -2 B) +2 C) +200 D) -200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1274 doğru , 772 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (+2) x (-3) + (-8) ÷ (-4) işleminin sonucu kaçtır? A) +8 B) -8 C) -4 D) +4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1060 doğru , 838 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (+2).(-3) = ❓ ÷ (+3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -2 B) +2 C) -18 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 674 doğru , 986 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru (+20)÷(-5) = ❓ ÷(-2) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -8 B) -2 C) +2 D) +8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 843 doğru , 661 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru a.b = 48 ve a.b.c = 48 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) +1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 872 doğru , 619 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir çarpma işleminde işlem sonucunu etkilemeyen çarpana .... eleman denir.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) yutan B) etkisiz C) ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1069 doğru , 290 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 4.2092 - 4.92 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 252 doğru , 838 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru (+2)3 üslü ifadesinde taban hangisidir? A) (+2) B) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1166 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru +5 in 3. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+5)3 B) (+3)5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1116 doğru , 173 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Üç tane yedinin çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)7 B) (+7)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 951 doğru , 306 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir negatif tam sayının tek doğal sayı kuvvetleri ...... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 809 doğru , 330 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 278 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1035 doğru , 141 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)4 = +1 B) (-2)4 = +16 C) (-3)3 = -27 D) (-4)2 = -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 644 doğru , 514 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Musa son yedi günde yaptığı satışlardan toplam 650 TL kâr elde etmiştir.
Musa bu yedi günün üç gününde , günde 50 şer TL zarar yapmıştır.
Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 791 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.
Zekeriya hava sıcaklığı 28 oC olan yerden sıcaklığın -5 oC olduğu bir dağın eteğine çıkmıştır.
Çıkılan yer Zekeriya'nın bulunduğu yerden kaç metre yüksektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 528 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 20 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin iki yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? A) +82 B) +84 C) +86 D) +88 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 592 doğru , 373 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -8 o C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 18 oC sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 243 doğru , 395 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir denizaltı her 30 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
A) -7 B) -3 C) +3 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 435 doğru , 331 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 20 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 10 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 50 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 267 doğru , 361 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Meryem'in İsa'ya 2400 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 200 TL vererek Meryem İsa'dan 800 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 200 er TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 186 doğru , 368 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Bu sınavda +328 puan alan Ayşe'nin altı yanlışı ve bir boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.Buna göre bu sınavda kaç soru vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 424 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru (+3) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -7 B) -1 C) +1 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 439 doğru , 431 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru (-2) (-1) I II III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların farkı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) +1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 272 doğru , 312 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru k tam sayısının toplama işlemine göre tersinin 1 fazlası -2 dir.
Buna göre k sayısı kaçtır?
A) -3 B) -1 C) +1 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 191 doğru , 495 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru [(-4).(-5)] ÷ (-10) işleminin sonucu kaçtır? A) -200 B) -2 C) +2 D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 435 doğru , 375 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru (-12) (+2) I II III IV
Yukarıda bir kutudaki sayı sonraki kutudaki sayıya bölünmüş ve bölüm bölenden sonraki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların çarpımı kaçtır?
A) -18 B) -2 C) +2 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 237 doğru , 271 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru (+15) ÷ ❓ = (-9) ÷ (-3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -45 B) -5 C) +5 D) +45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 406 doğru , 352 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru (-2) I II III
Yukarıdaki bir kutudaki sayının küpü sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre III nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -512 B) -256 C) +256 D) +512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 271 doğru , 345 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.