7. sınıf tam sayılar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (+3) - (-4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +7 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7795 doğru , 8842 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (-5) + (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +9 D) -9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8130 doğru , 5921 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-1) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -3 B) 3 C) 5 D) -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5355 doğru , 7215 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+1) + (+2) B) (+1) - (+2) C) (-1) + (-2) D) (-1) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5695 doğru , 3999 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-3) + (-2) B) (-3) - (-2) C) (-5) + (-2) D) (-5) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4578 doğru , 3692 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru m - (-4) işleminin sonucu negatif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır? A) -5 B) +5 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3547 doğru , 4574 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🚁 💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 2 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve deniz seviyesinde 12 metre hareket ederek kayıp elması bulmuştur.
Buna göre kayıp elmasın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -12 B) -10 C) +10 D) +12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2521 doğru , 4545 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 160 TL kâr , Salı günü ise 140 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 20 TL kâr B) 20 TL zarar C) 300 TL kâr D) 300 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4789 doğru , 2548 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🐟
Deniz seviyesinin 4 metre altındaki bir balık 13 metre aşağıdaki başka bir yere yüzmüştür.
Balığın deniz seviyesine yeni mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) -9 B) -17 C) +9 D) +17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3963 doğru , 2532 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (+6) + (-3) ? (-3) + (+6)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5216 doğru , 1787 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5590 doğru , 902 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu -24 değildir? A) (-3).(+8) B) (+3).(-8) C) (-4).(-6) D) (+4).(-6) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4151 doğru , 2072 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu +8 değildir? A) (-24)÷(+3) B) (+24)÷(+3) C) (-40)÷(-5) D) (-56)÷(-7) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3638 doğru , 1796 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru [(-4).(+5)] ÷ (+10) işleminin sonucu kaçtır? A) -2 B) +2 C) +200 D) -200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3903 doğru , 2767 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (+2) x (-3) + (-8) ÷ (-4) işleminin sonucu kaçtır? A) +8 B) -8 C) -4 D) +4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3232 doğru , 2988 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (+2).(-3) = ❓ ÷ (+3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -2 B) +2 C) -18 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1957 doğru , 3243 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru (+20)÷(-5) = ❓ ÷(-2) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -8 B) -2 C) +2 D) +8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2349 doğru , 2330 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru a.b = 48 ve a.b.c = 48 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) +1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2425 doğru , 2255 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir çarpma işleminde işlem sonucunu etkilemeyen çarpana .... eleman denir.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) yutan B) etkisiz C) ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3214 doğru , 1037 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 4.2092 - 4.92 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 729 doğru , 2688 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru (+2)3 üslü ifadesinde taban hangisidir? A) (+2) B) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3562 doğru , 792 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru +5 in 3. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+5)3 B) (+3)5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3499 doğru , 456 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Üç tane yedinin çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)7 B) (+7)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2805 doğru , 1039 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir negatif tam sayının tek doğal sayı kuvvetleri ...... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2268 doğru , 1156 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 278 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3066 doğru , 452 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)4 = +1 B) (-2)4 = +16 C) (-3)3 = -27 D) (-4)2 = -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1827 doğru , 1668 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru (-1)3 < A < (+3)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 371 doğru , 1085 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Erzurum'da Pazartesi günü sıcaklık -17 oC idi.Pazartesi gününden sonra sıcaklık 5 gün boyunca hergün 4 oC artmıştır.
Buna göre Pazartesi gününden sonraki 5. günde sıcaklık kaç derecedir?
A) -3 B) -2 C) +2 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1195 doğru , 1045 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 20 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 10 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 50 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 890 doğru , 1238 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Musa son yedi günde yaptığı satışlardan toplam 650 TL kâr elde etmiştir.
Musa bu yedi günün üç gününde , günde 50 şer TL zarar yapmıştır.
Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 193 doğru , 2076 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.
Zekeriya hava sıcaklığı 28 oC olan yerden sıcaklığın -5 oC olduğu bir dağın eteğine çıkmıştır.
Çıkılan yer Zekeriya'nın bulunduğu yerden kaç metre yüksektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 405 doğru , 1420 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 20 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin iki yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? A) +82 B) +84 C) +86 D) +88 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1582 doğru , 1149 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -8 o C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 18 oC sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 607 doğru , 1170 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Bir denizaltı her 30 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
A) -7 B) -3 C) +3 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1200 doğru , 994 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Meryem'in İsa'ya 2400 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 200 TL vererek Meryem İsa'dan 800 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 200 er TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 472 doğru , 1167 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Bu sınavda +328 puan alan Ayşe'nin altı yanlışı ve bir boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.Buna göre bu sınavda kaç soru vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 121 doğru , 1256 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru (+3) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -7 B) -1 C) +1 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1237 doğru , 1511 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların farkı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) +1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 766 doğru , 997 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru k tam sayısının toplama işlemine göre tersinin 1 fazlası -2 dir.
Buna göre k sayısı kaçtır?
A) -3 B) -1 C) +1 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 557 doğru , 1649 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru [(-4).(-5)] ÷ (-10) işleminin sonucu kaçtır? A) -200 B) -2 C) +2 D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1290 doğru , 1318 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 40. sorusunun resmi
Yukarıda bir kutudaki sayı sonraki kutudaki sayıya bölünmüş ve bölüm bölenden sonraki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların çarpımı kaçtır?
A) -18 B) -2 C) +2 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 639 doğru , 866 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru (+15) ÷ ❓ = (-9) ÷ (-3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -45 B) -5 C) +5 D) +45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1150 doğru , 1187 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 42. sorusunun resmi
Yukarıdaki bir kutudaki sayının küpü sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre III nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -512 B) -256 C) +256 D) +512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 800 doğru , 1089 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.