7. sınıf tam sayılar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-8) + (+3) işlemi sonucu kaçtır? A) -5 B) +5 C) +11 D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8426 doğru , 2247 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (+8) - (-4) işlemi sonucu kaçtır? A) -4 B) +4 C) +12 D) -12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7090 doğru , 2858 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-2) - (+3) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +5 D) -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5771 doğru , 3628 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru -1 0 1 2 3 4 -2 -3 -4 -5
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (+2) B) (+2) - (+2) C) (-2) + (-2) D) (-2) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6364 doğru , 1929 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (+1) B) (+2) - (+1) C) (+3) + (+2) D) (+3) - (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6115 doğru , 1904 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a - (-4) işleminin sonucu pozitif tam sayı olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır? A) -2 B) +2 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3215 doğru , 4244 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🐟
Deniz seviyesinin 20 metre altındaki bir balık bulunduğu yerden 10 metre yukarı gitmiştir.
Balığın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -30 B) -10 C) +10 D) +30 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5289 doğru , 2188 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 250 TL kâr , Salı günü ise 50 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 300 TL kâr B) 300 TL zarar C) 200 TL kâr D) 200 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5946 doğru , 1045 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🚁 💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 1 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve atladığı yerden 7 metre aşağıda kayıp elması bulmuştur.
Buna göre kayıp elmasın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -8 B) -6 C) +6 D) +8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3888 doğru , 2915 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (+9) + (-8) ? (-8) + (+9)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5702 doğru , 829 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Zıt işaretli iki tam sayının bölümü .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4827 doğru , 1458 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu -12 değildir? A) (-2).(-6) B) (+2).(-6) C) (-4).(+3) D) (+4).(-3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5029 doğru , 1045 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu -3 değildir? A) (-24)÷(+8) B) (-24)÷(-8) C) (-30)÷(+10) D) (+45)÷(-15) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4877 doğru , 899 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru [(-3).(+6)] ÷ (-2) işleminin sonucu kaçtır? A) -9 B) +9 C) +36 D) -36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4648 doğru , 1223 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (+7) x (-1) - (-10) ÷ (+2) işleminin sonucu kaçtır? A) -2 B) +2 C) -12 D) +12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3526 doğru , 2006 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (-3).(-3) = ❓ ÷ (+9) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -1 B) +1 C) -81 D) +81 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1744 doğru , 3432 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru ❓ ÷ (+5) = (-8).(-5) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -8 B) +8 C) -200 D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2172 doğru , 2606 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Aşağıdakilerden hangisi çarpma işleminin bir özelliği değildir? A) Etkisiz eleman B) Etkili eleman C) Yutan eleman D) Ters eleman Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3628 doğru , 1308 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru a.b = 48 ve a.b.c = 0 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) +1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4009 doğru , 556 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru -2 ile 2 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 0 B) +1 C) +4 D) -4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3680 doğru , 1022 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 3.1005 + 3.(-5) işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1979 doğru , 1669 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru (-2)5 üslü ifadesinde kuvvet (üs) hangisidir? A) (-2) B) +5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3700 doğru , 434 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru +4 ün 5. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+4)5 B) (+5)4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3798 doğru , 219 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Dört tane üçün çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)4 B) (+4)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3049 doğru , 945 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru (-8)93 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3374 doğru , 538 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)9 = -1 B) (-2)4 = -16 C) (-3)2 = +9 D) (-5)2 = +25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2953 doğru , 868 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Musa bu hafta üç gün yaptığı satışlardan günlük 100 TL zarar , kalan dört günde ise günlük 200 TL kâr elde etmiştir.
Musa'nın bu hafta yaptığı satış sonucundaki kâr-zarar durumu nedir?
A) 500 TL kâr B) 500 TL zarar C) 1100 TL kâr D) 1100 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2856 doğru , 801 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 30 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +4 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin beş yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? A) +60 B) +70 C) +80 D) +90 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2623 doğru , 925 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.Zekeriya hava sıcaklığı 20 oC olan yerden sıcaklığı -2 oC olan yere çıkmıştır.Çıkılan yer Zekeriya'nın bulunduğu yerden kaç metre yüksektedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 927 doğru , 1972 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -5 o C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 20 oC sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1422 doğru , 1285 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir denizaltı her 12 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
A) -10 B) -5 C) 0 D) +5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1580 doğru , 1198 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 10 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 10 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 40 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1329 doğru , 1206 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Meryem'in İsa'ya 1300 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 100 TL vererek Meryem İsa'dan 200 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 100 er TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1240 doğru , 1070 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Bu sınavda 205 puan Ayşe'nin beş yanlışı ve iki boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.Buna göre bu sınavda kaç soru vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 254 doğru , 1834 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru (-1) (+1) I II III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -3 B) -1 C) +1 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1201 doğru , 906 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru (-6) - (-1) işlemi sonucu kaçtır? A) -7 B) -5 C) +5 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1829 doğru , 640 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru b tam sayısının toplama işlemine göre tersinin 2 eksiği -4 dür.
Buna göre b sayısı kaçtır?
A) -6 B) -2 C) +2 D) +6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 647 doğru , 1605 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru (-2) (+6) I II III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -18 B) -2 C) +2 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1243 doğru , 779 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru (+2) x (-3) = (-12) ÷ ❓ olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -72 B) -2 C) +2 D) +72 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1588 doğru , 712 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru (-2) I II III IV
Yukarıdaki bir kutudaki sayının karesi sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -256 B) -16 C) +16 D) +256 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1251 doğru , 995 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.