7. sınıf veri işleme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Grafik:Tercih edilen meslekler
60oMühendisÖğretmenDiğerDoktor
Bir okuldaki öğrencilerin tercih ettiği mesleklerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
624 öğrenci bulunan okulda öğretmen ve mühendisliği eşit sayıda öğrenci tercih etmektedir.
Buna göre mühendisliği kaç öğrenci tercih etmektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Grafik:Satışların ürün grubuna göre dağılımı
135o 135oMeyveSebzeDiğer
Bir markette bugün yapılan satışların ürün grubuna göre dağılımları yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu markette bugün toplam 2400 TL tutarında satış yapıldığına göre , ne kadar sebze satışı yapılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Grafik:Bu haftaki koşulan mesafenin günlere göre dağılımı
CumartesiCumaSalı
Atlet Süleyman'ın bu hafta koştuğu mesafelerin günlere göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Süleyman Salı 4 , Cuma 2 ve Cumartesi 6 km koştuğuna göre daire grafiğindeki Salı günkü koşuya ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Grafik:Araba kullanma mesafesinin kişilere göre dağılımı
100o 60o 80oOsmanAliBekirÖmer
Araba ile seyahate çıkan dört kardeşin kullandıkları araba mesafesinin dağılımına ilişkin daire grafiği yukarıdaki gibidir.
Kardeşler toplam 720 km araba kulladıklarına göre Ömer kaç kilometre araba kullanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Grafik:Aylık satış miktarları
HaziranTemmuzAğustosEylül100200300400500600700800Miktar (x 1000 TL)Aylar
Bir marketin aylık satışları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Ağustos ayında Temmuz ayına göre kaç TL azalış olmuştur?
A) 200 B) 200 000 C) 300 D) 300 000 Cevabını kontrol et

6. soru Grafik:Yıllık verilen zekat
20142015201620172018246810121416Miktar (bin TL)Yıllar
Ahmet'in son beş yılda verdiği zekatlar yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Çizgi grafiğine göre son beş yılda verilen zekatların aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et

7. soru Grafik:Yıllık biriktirilen miktar
201420152016201720183691215182124Miktar (bin TL)Yıllar
Firdevs'in son beş yılda biriktiriği para miktarları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre bir önceki yıla göre artış miktarı en fazla ne kadardır?
A) 9000 B) 10 000 C) 11 000 D) 12 000 Cevabını kontrol et

8. soru Grafik:Günlük sıcaklıklar
PazartesiSalıÇarşambaPerşembe3691215182124Sıcaklık ( C)oGünler
İstanbul'daki son dört günün sıcaklıkları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Çizgi grafiğine göre aşağıdaki günlerden hangisinde sıcaklık bir önceki gündeki sıcaklıktan fazladır?
A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba D) Perşembe Cevabını kontrol et

9. soru Grafik:Yıllık gelir giderler
2014201520162017201850100150200250300350400Miktar (bin TL)YıllarGelirGider
Bir fabrikanın son beş yıldaki gelir ve giderleri yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre fabrika 2014 yılında zarar mı etmiştir yoksa kâr mı etmiştir?
A) Zarar B) Kâr C) Gelir gider eşit Cevabını kontrol et

10. soru Grafik:Yıllık notlar
20142015201620172018102030405060708090100NotYıllarTürkçeMatematik
Havva'nın son beş yıldaki Türkçe ve matematik notları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
2014 yılında Havva'nın Türkçe notu matematik notundan ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et

11. soru Grafik:Aylık satış miktarları
HaziranTemmuzAğustosEylül200300400500600700800900Miktar (x1000 TL)AylarHaziranTemmuzAğustosEylül40050060070080090010001100Miktar (x1000 TL)Aylar
İki marketin aylık satışları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.Bu grafikler yanlış yorumlamalara yol açmaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru Bir veri grubunda en çok tekrar eden değere .... denir.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) ortalama B) aritmetik ortalama C) ortanca (medyan) D) tepe değeri (mod) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru Bir şirketin son altı aydaki aylık karları 2500 , 7500 , 3500 , 1500 , 9100 , 6500 TL dir.
Buna göre şirketin aylık karlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru İsmail'in son beş senedeki matematik notları 98 , 87 , 89 , 67 ve 79 dur.
Buna göre İsmail'in matematik notlarının ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru Bir mağazada bu hafta satılan bilgisayar sayıları 21 , 10 , 49 , 67 , 33 , 75 ve 25 dir.
Buna göre bu haftaki bilgisayar satışlarının tepe değeri kaçtır?
A) 67 B) 98 C) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru Atlet Hüseyin'in son 8 günde günlük koştuğu mesafeler 13 , 15 , 16 , 8 , 20 , 17 , 9 , 8 kilometredir.
Buna göre Hüseyin'in günlük koştuğu mesafelere ait aşağıdaki ortalama çeşitlerinin değerlerinden hangisi en büyüktür?
A) Ortanca B) Tepe değer C) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et

17. soru Tablo:Öğrencilerin matematik notları
NotÖğrenci sayısı
405
5010
6015
8010
9010

Yukarıdaki sıklık tablosuna göre veri grubunun aritmetik ortalaması nedir?
Cevabını kontrol et

18. soru 5 10 15 20 25 30 35 40 Not Öğrenci sayısı 80 60 70 50 Grafik:Öğrenci notları
Bir sınavda öğrenciler 4 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin sayılar yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun tepe değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

19. soru 150o 90o 120o 63 71 99 Grafik:Öğrenci notları
48 öğrenci olan bir sınıftaki öğrenciler son matematik sınavında 63 , 71 ve 99 olmak üzere 3 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

20. soru Aritmetik ortalaması 18 olan 4 sayıya 8 eklenirse aritmetik ortalama kaç olur? Cevabını kontrol et

21. soru 8 , 9 , 10 , 10 , 14 , 19 , 27 veri grubundan 8 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Tepe değer B) Ortanca değer C) Aritmetik ortalama D) Açıklık Cevabını kontrol et

22. soru 40 80 120 160 200 240 280 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Sayfa sayısı Ay Ahmet İbrahim
Ahmet ile İbrahim'in son beş ayda okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ilişkin çizgi grafiği yukarıdaki gibidir.
Hangi ayda Ahmet ile İbrahim'in okuduğu sayfa sayısı aynıdır?
A) Şubat B) Mart C) Nisan D) Mayıs Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.