8. sınıf çarpanlar katlar

Çarpanlara ayırma

Bir pozitif tam sayının pozitif tam sayı çarpanlarını bulmak için sayı küçükten büyüğe doğru sıra ile asal sayılara ( 2 , 3 , 5 , 7 vb. ) bölünebildiği kadar bölünür.Bölme işlemi kalan bölüm 1 olana kadar devam eder.Çarpanları ya asal çarpan algoritması yada asal çarpan ağacı ile çarpanlara ayırabilirsiniz.Örnek

8.sınıf çarpanlar katlar 1 8.sınıf çarpanlar katlar 2

24 sayısında 3 tane 2 olduğundan 23.3 , 90 ise 2.32.5 şeklinde gösterebilinir.

İki doğal sayının aralarında asallığı

İki doğal sayıyı bölen 1 den başka sayı yoksa bu iki doğal sayı aralarında asaldır.

iki doğal sayının aralarında asallığı 1

42 ve 55 sayıları aralarında asal sayılardır.Çünkü asal çarpan algoritmasında görüldüğü gibi 1 dışında ortak bir çarpanları yoktur.

iki doğal sayının aralarında asallığı 2

42 ile 110 aralarında asal değildir.Çünkü 2 ikisinin ortak bir çarpanıdır.

En büyük ortak bölen , en küçük ortak kat

İki sayının en küçük ortak katını ( EKOK ) bulmak için sıra ile iki sayının katları yazılır.Bu yazılan katlar arasında aynı olan en küçük sayı bu iki sayının en küçük ortak katıdır.

4 ile 6 sayısının EKOK'unu bulmak için
4 , 8 , 12 , 16 , 20 , 24 ( üçün katları )
6 , 12 , 18 , 24 , 30 ( altının katları )
yazılır.İki sayının görünen ortak katı 12 ve 24 tür.Ama en küçük istendiğinden dolayı 4 ile 6 sayılarının EKOK u 12 dir.

İki sayının en büyük ortak bölenini ( EBOB ) bulmak için ise sayılar çarpanlarına ayrılır.İki sayının da çarpanı olan en büyük sayı bu iki sayının en büyük ortak bölenidir.

8.sınıf çarpanlar katlar 5

Yukarıda yeşil ile yazılanlar çarpanların büyükten küçüğe sıralanmışıdır.Bu iki grupta ortak olan çarpanlar 1 , 2 , 3 , 4 ve 12 dir.Bu ortaklar arasında en büyük 12 olduğundan dolayı 36 ile 24 sayılarının EBOB u 12 dir.

2 soru ve çözümü

Soru 1 : Ben ve kardeşim bugün parkta koşmaya gittik.Ben 3 günde bir , kardeşim ise 5 günde bir parka gitmektedir.Kardeşimle parka ne zaman tekrar beraber gideriz?

Çözümü : Bu sorunun çözümü için 3 ve 5 in EKOK u hesaplanmalıdır.

  • 3 ün katları 3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 ... dir.
  • 5 in katları ise 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 dur.
3 ile 5 in en küçük ortak katı 15 doğru cevaptır.

Soru 2 : Çiftlikteki iki süt fıçısından birinde 96 L , diğerinde ise 64 L süt bulunmaktadır.Bunları en az sayıda kaplara eşit miktarda koymak istiyoruz.Bunun kullanılacak kap kaç L olmalıdır?

Çözümü : Bu sorunun çözümü için 96 ve 102 in EBOB u hesaplanmalıdır.

  • 96 nın bölenleri 96 , 48 , 32 , 24 ... 1 dir.
  • 64 ün bölenleri 64 , 32 , 16 , ... 1 dir.
96 ile 64 ün en büyük ortak böleni 32 doğru cevaptır.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.