8. sınıf çarpanlar katlar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru k = 23 . 32
l = 57
k ve l sayıları aralarında asal sayılar mıdır?
A) Aralarında asaldır B) Aralarında asal değildir Soruyu cevapla

2. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 72 sayısının çarpanı değildir? A) 18 B) 24 C) 28 D) 36 Soruyu cevapla

3. soru 81 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Soruyu cevapla

4. soru 300 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 . 32 . 5 B) 22 . 32 . 52 C) 22 . 3 . 52 D) 22 . 32 . 5 Soruyu cevapla

5. soru 32 . 52 = ?
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Soruyu cevapla

6. soru 360 = 2a . 3b . 5c
Yukarıdaki eşitlikte a yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Soruyu cevapla

7. soru 1200 = 2a . 3b . 5c
Yukarıdaki eşitlikte b yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Soruyu cevapla

8. soru A 2 B 2 2 C 2 2 5 5
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre A + B + C kaçtır?
Soruyu cevapla

9. soru D E F G 1 2 3 5 7
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre D + G kaçtır?
Soruyu cevapla

10. soru a , b , c birbirinden farklı asal sayılardır.
A = a2 . b2 . c1 şeklinde asal çarpanlarının üslü ifade çarpımı şeklinde yazılabilecek en küçük A kaçtır?
Soruyu cevapla

11. soru 6 ile 9 sayıları aralarında asal sayılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Yanlış B) Doğru Soruyu cevapla

12. soru B sayısı ile 48 sayısı aralarında asal sayılardır.
Buna göre B aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 12 B) 25 C) 36 D) 22 Soruyu cevapla

13. soru 86 sayısı ile D sayısı aralarında asal iki sayıdır.
Buna göre D sayısı aşağıdaki hangi sayıya kalansız bölünemez?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 Soruyu cevapla

14. soru a ve b doğal sayıları aralarında asal sayılardır.
ab = 3042 olduğuna göre b kaçtır?
Soruyu cevapla

15. soru ( c + 2 ) ve ( d - 1 ) doğal sayıları aralarında asal sayılardır.

c + 2 d - 1 = 1520 olduğuna göre d kaçtır?
Soruyu cevapla

16. soru Aşağıdaki her harf farklı bir tam sayıdır.
ABBB1DEF12335
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) iki sayının ebobunu bulmak için sayılar asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre bu iki sayının ebobu kaçtır?
Soruyu cevapla

17. soru Kısa kenarı 10 cm , uzun kenarı 15 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar aralarında boşluk kalmadan yanyana veya alt alta konularak bir kare yapılmak isteniyor.
Oluşabilecek en küçük karenin bir kenarı santimetredir?
Soruyu cevapla

18. soru 24 ve 36 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır? Soruyu cevapla

19. soru 45 ve 60 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru En büyük ortak böleni 21 olan iki doğal sayıdan en küçüğü kaçtır? Soruyu cevapla

21. soru 45 ile A sayısının en büyük ortak böleni 15'dir.
100'den büyük en küçük A kaçtır?
Soruyu cevapla

22. soru A = 22 . 32 ve B = 2 . 33 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Soruyu cevapla

23. soru Aşağıdaki her harf farklı bir tam sayıdır.
ABCD1DDEF12335
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) iki sayının ekokunun bulunması için sayılar asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre A + D kaçtır?
Soruyu cevapla

24. soru 👦🎾
Tenis antremanı yapan Ömer'e iki makineden otomatik top atılmaktadır.
Bir makine 28 saniye , diğer makine ise 20 saniyede bir tenis topu atmaktadır.
Saat 11:00'da Ömer'e iki makinede top atmıştır.
En erken kaç saniye sonra iki makine aynı anda Ömer'e top atar ?
Soruyu cevapla

25. soru Bir inşaatta 960 kg kum , 720 kg çimento bulunmaktadır.
Bu malzemeler karıştırılmadan ve eşit miktarlarda yükleme yapılarak başka bir yere el arabası ile götürülecektir.
En az sayıda el arabası için bir el arabasına kaç kilogram malzeme yüklenmelidir?
Soruyu cevapla

26. soru 🧓🧕🧒
İki kardeşten Ayşe 2 günde , Ali ise 4 günde bir dedelerini ziyaret etmektedir.
10 Mart günü dedelerini ziyaret eden kardeşler en erken kaç gün sonra dedelerini aynı günde ziyaret ederler?
Soruyu cevapla

27. soru Meryem öğretmenin hazırladığı 80 matematik , 100 Türkçe soru vardır.
Meryem öğretmen hazırladığı bu sorularla aynı sayıda sorular bulunun ve tek bir konudan oluşan testler hazırlayacaktır.
Yukarıdaki şartları sağlayan bir testte en fazla kaç soru olabilir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları