8. sınıf üslü ifadeler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-3)5 kaçtır? A) -1243 B) 1243 C) 243 D) -243 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 2-3 kaçtır? A) -18 B) 18 C) 8 D) -8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-3)-2 kaçtır? A) -19 B) 19 C) 9 D) -9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 1 216 = 6b ise b kaçtır? A) 3 B) -3 C) 4 D) -4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru a ve b farklı tam sayılardır.
ab = 18 ise a + b işlemi sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -5 B) -1 C) 1 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a= -2 ise 1 4a ifadesinin değeri kaçtır? A) -116 B) 116 C) -16 D) 16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2a = 12 , 3b = 181 ve 6c = 36
Yukarıdaki eşitliklere göre a.b.c kaçtır?
A) -8 B) 0 C) 1 D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (4.101)+(7.10-2)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,407 B) 4,7 C) 4,07 D) 40,07 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru (4.100)+(9.10-1)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,049 B) 0,49 C) 4,9 D) 49 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 710,5 = (7.10a)+(1.10b)+(5.10c)
a.b.c kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru m ve n tam sayılar olmak üzere
am . an = am❓n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) ÷ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru a0= 1
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 125-5 üslü ifadesinin değeri 1 den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 1 2-8 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 530 = (55)n olduğuna göre n kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 484 = a4.244 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
(3m)n=272 olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
5m 5n= 57olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 5 (24) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 56 B) 58 C) 516 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 2a.5a işleminin sonucu 15 basamaklıdır.
Buna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (2)10+6=(2)10.(2)6 B) 525.325=1550 C) 1 58=5-8 D) (-3)9 (-3)7=(-3)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Türkiye'de bir kilosu 26 TL olan madenden 230 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 25 B) 224 C) 236 D) 2180 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 216 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 16 kg lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 24 B) 212 C) 220 D) 264 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru a bir tam sayı olmak üzere
124=1a olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 23x+2. 1 22x=32 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 35.9a = 3-3 ve 43.2b = 2-3 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -15 B) -13 C) 13 D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Aşağıdakilerden hangisi 784 sayısına eşittir? A) 7,84 . 102 B) 7,84 . 103 C) 7,84 . 104 D) 7,84 . 105 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 0,000214 = 2140 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -5 B) -6 C) -7 D) -8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterimdir? A) 77 . 10-4 B) 77 . 104 C) 7 . 104 D) 0,07 . 1044 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 0,0000077 sayısının bilimsel gösterimi a.10b olduğuna göre a + b kaçtır? A) -13,7 B) -1,7 C) 1,7 D) 13,7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.