8. sınıf üslü ifadeler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-3)5 kaçtır? A) -1243 B) 1243 C) 243 D) -243 Soruyu cevapla

2. soru 2-3 kaçtır? A) -18 B) 18 C) 8 D) -8 Soruyu cevapla

3. soru (-3)-2 kaçtır? A) -19 B) 19 C) 9 D) -9 Soruyu cevapla

4. soru 1 216 = 6b ise b kaçtır? A) 3 B) -3 C) 4 D) -4 Soruyu cevapla

5. soru a ve b farklı tam sayılardır.
ab = 18 ise a + b işlemi sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -5 B) -1 C) 1 D) 5 Soruyu cevapla

6. soru a= -2 ise 1 4a ifadesinin değeri kaçtır? A) -116 B) 116 C) -16 D) 16 Soruyu cevapla

7. soru 2a=12 , 3b=181 ve 6c=36
Yukarıdaki eşitliklere göre a.b.c kaçtır?
A) -8 B) 0 C) 1 D) 8 Soruyu cevapla

8. soru (4.101)+(7.10-2)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,407 B) 4,7 C) 4,07 D) 40,07 Soruyu cevapla

9. soru (4.100)+(9.10-1)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,049 B) 0,49 C) 4,9 D) 49 Soruyu cevapla

10. soru 710,5 = (7.10a)+(1.10b)+(5.10c)
a.b.c kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 Soruyu cevapla

11. soru m ve n tam sayılar olmak üzere
am . an=am❓n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) : Soruyu cevapla

12. soru a0= 1
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

13. soru 125-5 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Soruyu cevapla

14. soru 1 2-8 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Soruyu cevapla

15. soru 530 = (55)n olduğuna göre n kaçtır? Soruyu cevapla

16. soru 484 = a4.244 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

17. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
(3m)n=272 olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Soruyu cevapla

18. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
5m 5n= 57olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Soruyu cevapla

19. soru 5 (24) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 56 B) 58 C) 516 Soruyu cevapla

20. soru 2a.5a işleminin sonucu 15 basamaklıdır.
Buna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

21. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (2)10+6=(2)10.(2)6 B) 525.325=1550 C) 1 58=5-8 D) (-3)9 (-3)7=(-3)2 Soruyu cevapla

22. soru Türkiye'de bir kilosu 26 TL olan madenden 230 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 25 B) 224 C) 236 D) 2180 Soruyu cevapla

23. soru 216 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 16 kg'lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 24 B) 212 C) 220 D) 264 Soruyu cevapla

24. soru a bir tam sayı olmak üzere
124=1a olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

25. soru 23x+2. 1 22x=32 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Soruyu cevapla

26. soru 35.9a=3-3 ve 43.2b=2-3 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -15 B) -13 C) 13 D) 15 Soruyu cevapla

27. soru Aşağıdakilerden hangisi 784 sayısına eşittir? A) 7,84 . 102 B) 7,84 . 103 C) 7,84 . 104 D) 7,84 . 105 Soruyu cevapla

28. soru 0,000214 = 2140 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -5 B) -6 C) -7 D) -8 Soruyu cevapla

29. soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterimdir? A) 77 . 10-4 B) 77 . 104 C) 7 . 104 D) 0,07 . 1044 Soruyu cevapla

30. soru 0,0000077 sayısının bilimsel gösterimi a . 10b olduğuna göre a + b kaçtır? A) -13,77 B) -1,77 C) 1,77 D) 13,77 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları