8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru -3x.3 - 2 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 2 B) -2 C) 3 D) -3 Soruyu cevapla

2. soru 3x2-2y-1 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru 4x+1=5x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru 4x-2y=2xy ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru Aşağıdakilerden hangisi -4a.3 cebirsel ifadesine eşittir? A) -43a B) -12a C) -7a D) -a Soruyu cevapla

6. soru 3x-3.5x-2=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru Aşağıdakilerden hangisi 8x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.2y B) 4x.y.2y C) x.4x.2y D) x.x.8y Soruyu cevapla

8. soru Aşağıdakilerden hangisi y.(y-2) ifadesine eşittir? A) 2y-2 B) y2-2 C) y2-2y Soruyu cevapla

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(6x-3) ifadesine eşittir? A) 8x-5 B) 8x2-5 C) 12x2-6x D) 12x2-6 Soruyu cevapla

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(2y-4) ifadesine eşittir? A) 5xy-7x B) 5xy-7 C) 6xy-12 D) 6xy-12x Soruyu cevapla

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (x-4).(3x-2) ifadesine eşittir? A) 3x2-12x+8 B) 3x2+12x-8 C) 3x2-14x+8 D) 3x2+14x-8 Soruyu cevapla

12. soru Aşağıdakilerden hangisi (4xy-2x).(y-1) ifadesine eşittir? A) 4xy2-6xy+2x B) 4xy2-6xy-2x C) 4y2-4xy+2x D) 4xy2-4xy-2x Soruyu cevapla

13. soru (2x+4).(3x-5) çarpımı sonucunda x'li terimin katsayısı kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-a).(2x-3b) çarpımında sabit terim 15 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -11 B) -12 C) -13 D) -14 Soruyu cevapla

15. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(3x+3) B) 3x2+3x C) 3x2+x+3 Soruyu cevapla

16. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(2x-1) B) 4x2-2 C) 4x2-2x Soruyu cevapla

17. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen bazı sayı veya sayılarda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

18. soru (x+1).(x+3) = x2+4x+3 eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

19. soru (2x+3)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2+12x+9 B) 2x2+12x+9 C) 4x2+2x+3 D) 4x2+6x+9 Soruyu cevapla

20. soru (x-3).(x+3) = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-9 B) (x-3)2 C) (x+3)2 Soruyu cevapla

21. soru 16x2-24x+9= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (4x-3).(4x+3) B) (4x-2)2 C) (4x+2)2 Soruyu cevapla

22. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+4)2 B) x2+8x+16 C) x2+4x+16 Soruyu cevapla

23. soru (2x+y)2= 4x2+12+y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Soruyu cevapla

24. soru A B C D E F G
Yukarıdaki şekilde ACEG bir dikdörtgen , B , D ve F noktaları bulunduğu kenarların orta noktalarıdır.
|AG|=2x-2 , |AC|=2x+2 olduğuna göre yeşil bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 3x2-3 B) 3.(x2-1) C) 3x2-1 Soruyu cevapla

25. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFG birer kare , [FH]⊥[AD]
Karelerin alanlarının farkı 60 cm olduğuna göre HFD üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Soruyu cevapla

26. soru Bir cebirsel ifadeyi çarpanlara ayırmada özdeşliklerden yararlanabilinir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

27. soru 4x2+4x+1 cebirsel ifadesi (2x+1).(2x+1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

28. soru 9x2y4-4x2y4 cebirsel ifadesi (3x2y-2x2y).(3x2y+2x2y) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

29. soru ax-bx=27 ve a-b=9 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

30. soru 2x+y=4 olduğuna göre 20 - y2-4xy-4x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

31. soru 3x2-48=(x-4).(3x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

32. soru Alanı (18x2-8) cm2 ve kısa kenarı 3x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 40 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Soruyu cevapla

33. soru D E F 68 cm 69 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=68 cm ve |DF|=69 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

34. soru 9x2+24x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

35. soru x2+y2=41 ve x+y=9 olduğuna göre x.y kaçtır? Soruyu cevapla

36. soru a=2450 olduğuna göre a.(a+3)+9 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları