8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3x2 - 2y - 1 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 612 doğru , 640 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 4x + 1 = 5x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 722 doğru , 690 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 4x - 2y = 2xy ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 750 doğru , 466 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdakilerden hangisi -4a.3 cebirsel ifadesine eşittir? A) -43a B) -12a C) -7a D) -a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 932 doğru , 227 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 3x-3.5x-2 = axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 220 doğru , 588 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Aşağıdakilerden hangisi 8x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.2y B) 4x.y.2y C) x.4x.2y D) x.x.8y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 463 doğru , 478 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangisi y.(y-2) ifadesine eşittir? A) 2y-2 B) y2-2 C) y2-2y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 574 doğru , 279 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(6x-3) ifadesine eşittir? A) 8x-5 B) 8x2-5 C) 12x2-6x D) 12x2-6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 587 doğru , 232 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(2y-4) ifadesine eşittir? A) 5xy-7x B) 5xy-7 C) 6xy-12 D) 6xy-12x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 599 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıdakilerden hangisi (x-4).(3x-2) ifadesine eşittir? A) 3x2-12x+8 B) 3x2+12x-8 C) 3x2-14x+8 D) 3x2+14x-8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 385 doğru , 337 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (4xy-2x).(y-1) ifadesine eşittir? A) 4xy2-6xy+2x B) 4xy2-6xy-2x C) 4y2-4xy+2x D) 4xy2-4xy-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 310 doğru , 284 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru (2x+4).(3x-5) çarpımı sonucunda x li terimin katsayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 191 doğru , 287 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-a).(2x-3b) çarpımında sabit terim 15 olduğuna göre x li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -11 B) -12 C) -13 D) -14 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 105 doğru , 308 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(3x+3) B) 3x2+3x C) 3x2+x+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 138 doğru , 322 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(2x-1) B) 4x2-2 C) 4x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 166 doğru , 200 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen bazı sayı veya sayılarda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 270 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru (x+1).(x+3) = x2+4x+3 eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 262 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru (2x+3)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2+12x+9 B) 2x2+12x+9 C) 4x2+2x+3 D) 4x2+6x+9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 247 doğru , 143 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru (x-3).(x+3) = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-9 B) (x-3)2 C) (x+3)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 226 doğru , 155 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 16x2-24x+9= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (4x-3).(4x+3) B) (4x-2)2 C) (4x+2)2 D) (3x-4).(3x+4) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 253 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+4)2 B) x2+8x+16 C) x2+4x+16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 163 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru (2x+y)2= 4x2+12+y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 67 doğru , 141 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru A B C D E F G
Yukarıdaki şekilde ACEG bir dikdörtgen , B , D ve F noktaları bulunduğu kenarların orta noktalarıdır.
|AG|=2x-2 , |AC|=2x+2 olduğuna göre yeşil bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 3x2-3 B) 3.(x2-1) C) 3x2-1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 142 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFG birer kare , [FH]⊥[AD]
Karelerin alanlarının farkı 60 cm olduğuna göre HFD üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir cebirsel ifadeyi çarpanlara ayırmada özdeşliklerden yararlanabilinir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 187 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 4x2+4x+1 cebirsel ifadesi (2x+1).(2x+1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 9x2y4-4x2y4 cebirsel ifadesi (3x2y-2x2y).(3x2y+2x2y) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 117 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru ax - bx = 27 ve a - b = 9 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 2x + y = 4 olduğuna göre 20 - y2 - 4xy - 4x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru a bir doğal sayı olmak üzere 3x2 - 48 = (x-4).(3x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 111 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Alanı (18x2-8) cm2 ve kısa kenarı 3x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 40 cm dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru D E F 68 cm 69 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=68 cm ve |DF|=69 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 111 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 9x2+24x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru x2+y2=41 ve x+y=9 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru a=2450 olduğuna göre a.(a+6)+9 kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.