8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru -3x - 2 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) -5 B) -1 C) 1 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 4x - 1 = 3x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 6x - 3y = 3xy ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 67 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdakilerden hangisi -4a.2 cebirsel ifadesine eşittir? A) -42a B) -8a C) -6a D) -2a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 5x2.2x5 = axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Aşağıdakilerden hangisi 24xy2 ifadesine eşit değildir? A) 3x.4y.2y B) 6x.y.4y C) 8xy.3y D) 2x.12x.y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangisi y.(y-3) ifadesine eşittir? A) 2y-3 B) y2-3 C) y2-3y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi 5x.(3x-2) ifadesine eşittir? A) 8x-7 B) 8x2-7 C) 15x2-10x D) 15x2-10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(4y-2) ifadesine eşittir? A) 7xy-5x B) 7xy-5 C) 12xy-6 D) 12xy-6x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıdakilerden hangisi (x-2).(2x-3) ifadesine eşittir? A) 2x2-7x+6 B) 2x2+7x-6 C) 2x2-4x+6 D) 2x2+4x-6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (4xy-3x).(2y-1) ifadesine eşittir? A) 8xy2-10xy+3x B) 8xy2-10xy-3x C) 8y2-6xy+3x D) 8xy2-+xy-3x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru a bir doğal sayı olmak üzere (x-2).(x-a) çarpımında katsayılar toplamı 5 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-2a).(2x-b) çarpımında sabit terim 6 olduğuna göre x li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -5 B) -7 C) -9 D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(4x+4) B) 4x2+4x C) 4x2+x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(3x-1) B) 3x.(2x-1) C) 6x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru x2-x-6 = (x+2).(x-3) eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru (x+1).(2x-1) = 2x2+T eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için T yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) x-1 B) x+1 C) 2x-1 D) 2x+1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru (2x-3)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2-12x+9 B) 2x2-12x+9 C) 4x2-2x+3 D) 4x2-6x+9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 16x2-9= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (4x-3).(4x+3) B) (4x-2)2 C) (4x+2)2 D) (3x-4).(3x+4) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru x2+10x+25= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (x-5).(x+5) B) (x-5)2 C) (x+5)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+1)2 B) x2+2x+1 C) x2+x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2)2 B) 4x2+8x+4 C) 4x2+4x+8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru (2x+2y)2= 4x2+16+4y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru x x x+3 2x+3
Yukarıdaki alanı gösteren cebirsel ifadede aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+3)2 B) x2+6x+9 C) (x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru A B C D E F G H K
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=4 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-8x+16 B) x2-8x+32 C) x2+16 D) x2-8x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Bir cebirsel ifadedeki tüm terimler ortak bir sayı veya değişkenle çarpılıyorsa,bu cebirsel ifade ortak çarpan parantezine alınabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 15 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 4x2+4x+1 cebirsel ifadesi (2x-1).(2x-1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 9x2-4x2 cebirsel ifadesi (3x-2x).(3x-2x) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru ax + bx = 28 ve a + b = 4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 2x - y = 5 olduğuna göre 40 - y2 + 4xy - 4x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru a bir doğal sayı olmak üzere 3x2 - 12 = (x-2).(3x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Alanı (16x2-4) cm2 ve kısa kenarı 4x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 32 cm dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru D E F 32 cm 33 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=32 cm ve |DF|=33 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 9x2+30x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru x2+y2=41 ve x-y=1 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru a=2450 olduğuna göre a.(a-6)+9 kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.