8. sınıf dönüşüm geometrisi

Öteleme

Öteleme,herhangi bir şeklin üzerindeki tüm noktaların aynı yönde hareket ederek başka bir yerde eş görüntüsünü ( en , boy , yüksekliğinin aynı olduğu ) oluşturma işlemidir.

Yanda nokta ve bir altıgenin 2 birim sağa , doğru parçasının ise 2 birim sağ 1 birim aşağıya ötelenmiş görüntüleri belirip kaybolmaktadır.Görüldüğü gibi ötelemede şekilin görüntüsü ile şekil eştir.Büyüklüklerde bir değişiklik yoktur ve tüm noktalar aynı yönde haret etmiştir.( Animasyon yoksa şekilde sayfaya en son Chrome olan bir cihazdan ziyaret etmelisiniz. )

y x 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4

Yandaki koordinat sisteminde ise nokta , doğru parçası ve altıgen şekilin 4 birim sağa ötelenmesinin animasyonu bulunmaktadır.

Yansıma

Yansıma bir şeklin doğruya göre simetrisi sonucunda oluşan görüntüsüdür.(bakınız 4.sınıf uzamsal ilişkiler).Yansıma ile öteleme arasında fark vardır.Ötelemede şekilde bulunan tüm noktalar aynı yönde aynı miktarda hareket etmekte iken , yansımada noktalar simetri doğrusuna olan uzaklığına göre hareket etmektedir.Bu yüzden de yansımada şekil eş olmakla beraber şeklin yönünde değişme olmaktadır.

Yandaki şekilde nokta , doğru parçası ve altıgenin siyah simetri doğrusuna göre yansımaları vardır.Altıgenin yansımasında , yansıma ile öteleme farkı daha açık gözükmektedir.

Çokgenleri öteleme , çokgenlerin yansıması

ÖTELEME YANSIMA

Yandaki animasyonda 2 farklı çokgenin öteleme ve yansıma sonucu oluşan görüntüleri bulunmaktadır.

Yansımada önce şeklinde sağ kenraı simetri doğrusu olarak alınmıştır.Daha sonra da şeklin alt kenarı simetri doğrusu alınmıştır.3 yansıma sonucunda orata bir daire şekli belirmektedir.

Animasyonları göremiyorsanız,sayfaya en son Chrome tarayıcı bulunan bir cihazdan ziyaret etmelisiniz.

Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları