8. sınıf dönüşüm geometrisi

Öteleme

Bir şeklin sağa , sola , yukarıya veya aşağıya doğru hareket ettirilmesine öteleme denir.Bir şekil ile öteleme sonucu oluşan görüntü eştir.

Yukarıdaki nokta ve bir altıgenin 2 birim sağa , doğru parçasının ise 2 birim sağ 1 birim aşağıya ötelenmiş görüntüleri belirip kaybolmaktadır.Görüldüğü gibi ötelemede şekilin görüntüsü ile şekil eştir.Büyüklüklerde bir değişiklik yoktur ve tüm noktalar aynı yönde haret etmiştir.( Animasyon görünmüyorsa sayfayı en son Chrome olan bir cihazdan ziyaret etmelisiniz. )

y x 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4

Yukarıdaki koordinat sisteminde ise nokta , doğru parçası ve altıgen şekilin 4 birim sağa ötelenmesinin animasyonu bulunmaktadır.

Yansıma

Bir şeklin doğruya göre simetriği yansımadır.(bakınız 4.sınıf uzamsal ilişkiler).Yansımada şekil ile görüntüsünün karşılıklı noktalarını birleştiren doğru parçası simetri doğrusuna diktir ve simetri doğrusu bu doğru parçasını ortalar.Yani karşılıklı noktaların simteri doğrusuna uzaklıkları eşittir.

Yukarıdaki şekilde nokta , doğru parçası ve altıgenin siyah simetri doğrusuna göre yansımaları vardır.Altıgenin yansımasında , yansıma ile öteleme farkı daha açık gözükmektedir.

Çokgenleri öteleme , çokgenlerin yansıması

ÖTELEME YANSIMA

Yandaki animasyonda 2 farklı çokgenin öteleme ve yansıma sonucu oluşan görüntüleri bulunmaktadır.

Yansımada önce şeklinde sağ kenarı simetri doğrusu olarak alınmıştır.Daha sonra da şeklin alt kenarı simetri doğrusu alınmıştır.3 yansıma sonucunda ortada bir daire şekli belirmektedir.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.