8. sınıf dik üçgen soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir dik üçgende dik kenarların toplamı hipotenüse eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Çevresi 24 cm olan bir karenin köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 5 B) 6 C) 52 D) 62 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A B C 5 cm 15 cm
Yukarıdaki ABC dik üçgeninde |AC| kaç santimetredir?
A) 210 B) 310 C) 410 D) 510 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru D E F G 4 cm 5 cm 13 cm
Yukarıdaki EDF dik üçgeninde m(E) = 90o |DG|=5 cm , |GE|=4 cm ve |GF|=13 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
A) 230 B) 232 C) 234 D) 236 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru B C D T 6 cm 7 cm
Yukarıdaki TCD üçgeni ikizkenar dik üçgen,CDB ise dik üçgendir.
|TC|=6 cm ve |DB|=7 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A B C D 7 cm 11 cm 6 cm
ABCD dörtgeninde [AB]⏊[AD] , [AB]⏊[BC] , |AD|=6 cm,|AB|=7 cm ve |BC|=11 cm olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?
A) 70 B) 74 C) 76 D) 78 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B
Yukarıdaki kareli kağıtta |AB|=10 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru K L M N 66o 66o 13 cm 12 cm
Yukarıdaki KLM üçgeninde |KL|=13 cm , |KN|=12 cm , m(L) ve m(M) = 66o olduğuna göre |LM| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru cevap verilmiştir.

9. soru Koordinat düzleminde M(6,a) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 210 birimdir.
Buna göre |a| kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

10. soru Koordinat düzleminde A(3,-5) noktasının B(-12,-13) noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

11. soru Koordinat düzleminde A(c,0) noktasının B(5,-6) noktasına olan uzaklığı 10 birimdir.
Buna göre c aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -3 B) 8 C) 13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

12. soru 5 3 m 10 m A
53m uzunluğundaki bir direğe kolayca çıkabilmek için 10 m uzunluğunda bir merdiven konulmuştur.
Buna göre merdivenin konulduğu A noktasının direğe olan uzaklığı kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.