8. sınıf doğrusal denklemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2x 3 = 4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 4x 3 + 3 = 15 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru x-2 3 = 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru x+1 5 - 3 = 2 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2 7 + x 5 = 17 35 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 5-2x 3x+1 = 3 4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Üçte biri ile altıda birinin farkı 76 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Koordinat sistemindeki yatay sayı doğrusuna x ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 45 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 B
m ve n birer tam sayıdır.
Yukarıdaki kırmızı nokta B(m,n) şeklinde sıralı ikili olarak yazılabildiğine göre n kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Koordinat sistemindeki bir nokta D(0,-2) şeklinde sıralı ikili olarak gösterilmektedir.
Buna göre D noktasının y eksenine uzaklığı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A(10,9) , B(-10,-9) , C(9,10) , D(-9,-10)
Yukarıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde en alttadır?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru B A
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki B noktasının koordinatı B(-3,-2) , A noktasının koordinatı ise A(d,e) şeklindedir.
Buna göre e kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru ABCD dikdörtgenin 3 köşesinin koordinatları A(-2,-3) , B(1,2) ve C(-2,2) olduğuna göre D köşesinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) (1,-2) B) (1,-3) C) (2,3) D) (2,1) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 3y - 3 = 2x eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım Çizgi sayısı
1 8
2 11
3 14
4 17
.. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunan adım ve çizgi sayısı değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Adım B) Çizgi sayısı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı Tüketilen su
1 17 TL
2 33 TL
3 50 TL
4 66 TL
.. ..

Bir apartmandaki dairelerde tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Tablo:Gidilen yol ile ödenecek para
Yol (x) Ödenecek para (y) Sıralı ikili
1 10 (1,10)
2 12 (2,12)
3 14 (3,14)
.. .. ..

Bir taksinin katettiği yol ile ödenecek para arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=2x B) y=2x+8 C) x=2y D) x=2y+8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru
Tablo:Limon miktarına göre limonata hacmi
Adet Hacim Sıralı ikili
1 200 (1,200)
2 350 (2,350)
3 250 (3,250)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun limon adedi ve limonata hacmi değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Adet B) Hacim Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru
Tablo:Günlere göre kumbaradaki para
Gün (x) Kumbaradaki para (y) Sıralı ikili
1 100 (1,100)
2 150 (2,150)
3 200 (3,200)
.. .. ..

Geçen gün ile kumbaradaki para miktarı arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=50x B) y=50x+50 C) x=50y D) x=50y+50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru
Tablo:Koşulan saate göre katedilen mesafe
Saat (x) Mesafe (y) Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 24 (2,24)
3 36 (3,36)
.. .. ..

Saatte ortalama 12 km sabit hızla koşabilen Nuh'un koştuğu süre ile koştuğu mesafe arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x=12y+12 B) y=12x+12 C) x=12y D) y=12x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Sabit terimi 0 ( sıfır ) olan doğruların grafikleri koordinat sisteminde orjinden geçer.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=-4 B) x=-4 C) x+y=-4 D) x-y=-4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (-3,4) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-4y=0 B) 3x+4y=0 C) 4x-3y=0 D) 4x+3y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (-2,3) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-3y=0 B) 2x+3y=0 C) 3x-2y=0 D) 3x+2y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-2,0) ve (0,-2) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-y+2=0 B) x-y-2=0 C) x+y+2=0 D) x+y-2=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-1,0) ve (0,-2) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-y+2=0 B) 2x-y-2=0 C) 2x+y+2=0 D) 2x+y-2=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (-5,2) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-5y=0 B) 2x+5y=0 C) 5x-2y=0 D) 5x+2y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-2,0) ve (0,-4) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x-2y+8=0 B) 4x-2y-8=0 C) 4x+2y+8=0 D) 4x+2y-8=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-6,0) ve (0,-2) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-6y+12=0 B) 2x-6y-12=0 C) 2x+6y+12=0 D) 2x+6y-12=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru y + 2 = x doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde x eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-2) B) (-2,0) C) (0,2) D) (2,0) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru y = x + 1 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-1) B) (-1,0) C) (0,1) D) (1,0) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru A(3,k) noktası , 3y = 2x + 6 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru A(m,2) noktası , y = 5x - 8 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (5,0) ve (0,3) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-5y+15=0 B) 3x-5y-15=0 C) 3x+5y+15=0 D) 3x+5y-15=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (2,0) ve (0,-3) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-2y+6=0 B) 3x-2y-6=0 C) 3x+2y+6=0 D) 3x+2y-6=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Toplanan para (TL) Kişi sayısı (adet) 0 50 100 150 200 250 10 20 30
Bir camide namaza gelen kişilerin sayısı ile cami için toplanan paralara ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre bir namaz çıkışı 2000 TL toplandığına göre camiye kaç kişi gelmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Çözülen soru (adet)(y) Zaman (dk)(x) 30 60 90 120 15 30 45 0
Elif'in matematik sınavlarında geçen sürede çözdüğü soru miktarına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 42 soruluk bir sınavı Elif kaç dakikada bitirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Boyanan alan (m2) Boya mik. (kg) 2 4 6 50 100 150 0
Bir boyanın kütlesi ile boyanabilecek bir bölgenin alanına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 750 m2 lik bir binayı boyayabilmek kaç kilo boya gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi tanımsız ise doğru x eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru D E 8 cm 18 cm
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 94 B) -49 C) -94 D) 49 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru U V
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -35 B) -53 C) 35 D) 53 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 4y = 8x - 1 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru F G x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki FG doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 25 B) 52 C) -25 D) -52 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru ax - 2y + b = 0 denkleminin grafiğinin eğimi 32 tür.
Bu doğrunun grafiği (-1,1) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.