8. sınıf doğrusal denklemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2x 3 = 4 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

2. soru 4x 3 + 3 = 15 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru x-2 3 = 3 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

4. soru x+1 5 - 3 = 2 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru 2 7 + x 5 = 17 35 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru 5-2x 3x+1 = 3 4 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru Üçte biri ile altıda birinin farkı 76 olan sayı kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru Koordinat sistemindeki yatay sayı doğrusuna x ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

9. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 B
m ve n birer tam sayıdır.
Yukarıdaki kırmızı nokta B(m,n) şeklinde sıralı ikili olarak yazılabildiğine göre n kaçtır?
Soruyu cevapla

10. soru Koordinat sistemindeki bir nokta D(0,-4) şeklinde sıralı ikili olarak gösterilmektedir.
Buna göre D noktasının y eksenine uzaklığı kaç birimdir?
Soruyu cevapla

11. soru A(10,9),B(-10,-9),C(9,10),D(-9,-10)
Yukarıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde en alttadır?
A) A B) B C) C D) D Soruyu cevapla

12. soru B A
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki B noktasının koordinatı B(-3,-2) , A noktasının koordinatı ise A(d,e) şeklindedir.
Buna göre e kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 Soruyu cevapla

13. soru ABCD dikdörtgenin 3 köşesinin koordinatları A(-2,-3) , B(1,2) ve C(-2,2) olduğuna göre D köşesinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) (1,-2) B) (1,-3) C) (2,3) D) (2,1) Soruyu cevapla

14. soru 3y-3=2x eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

15. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım Çizgi sayısı
1 8
2 11
3 14
4 17
.. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunan adım ve çizgi sayısı değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Adım B) Çizgi sayısı Soruyu cevapla

16. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı Tüketilen su
1 17 TL
2 33 TL
3 50 TL
4 66 TL
.. ..

Bir apartmandaki dairelerde tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Soruyu cevapla

17. soru
Tablo:Gidilen yol ile ödenecek para
Yol (x) Ödenecek para (y) Sıralı ikili
1 10 (1,10)
2 12 (2,12)
3 14 (3,14)
.. .. ..

Bir taksinin katettiği yol ile ödenecek para arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=2x B) y=2x+8 C) x=2y D) x=2y+8 Soruyu cevapla

18. soru
Tablo:Limon miktarına göre limonata hacmi
Adet Hacim Sıralı ikili
1 200 (1,200)
2 350 (2,350)
3 250 (3,250)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun limon adedi ve limonata hacmi değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Adet B) Hacim Soruyu cevapla

19. soru
Tablo:Günlere göre kumbaradaki para
Gün (x) Kumbaradaki para (y) Sıralı ikili
1 100 (1,100)
2 150 (2,150)
3 200 (3,200)
.. .. ..

Geçen gün ile kumbaradaki para miktarı arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=50x B) y=50x+50 C) x=50y D) x=50y+50 Soruyu cevapla

20. soru
Tablo:Koşulan saate göre katedilen mesafe
Saat (x) Mesafe (y) Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 24 (2,24)
3 36 (3,36)
.. .. ..

Saatte ortalama 12 km sabit hızla koşabilen Nuh'un koştuğu süre ile koştuğu mesafe arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x=12y+12 B) y=12x+12 C) x=12y D) y=12x Soruyu cevapla

21. soru Sabit terimi 0 ( sıfır ) olan doğruların grafikleri koordinat sisteminde orjinden geçer.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

22. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=-4 B) x=-4 Soruyu cevapla

23. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-4y=0 B) 3x+4y=0 C) 4x-3y=0 D) 4x+3y=0 Soruyu cevapla

24. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-3y=0 B) 2x+3y=0 C) 3x-2y=0 D) 3x+2y=0 Soruyu cevapla

25. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-y+2=0 B) x-y-2=0 C) x+y+2=0 D) x+y-2=0 Soruyu cevapla

26. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-y+2=0 B) 2x-y-2=0 C) 2x+y+2=0 D) 2x+y-2=0 Soruyu cevapla

27. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-5y=0 B) 2x+5y=0 C) 5x-2y=0 D) 5x+2y=0 Soruyu cevapla

28. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x-2y+8=0 B) 4x-2y-8=0 C) 4x+2y+8=0 D) 4x+2y-8=0 Soruyu cevapla

29. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-6y+12=0 B) 2x-6y-12=0 C) 2x+6y+12=0 D) 2x+6y-12=0 Soruyu cevapla

30. soru y+2=x doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde x eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-2) B) (-2,0) C) (0,2) D) (2,0) Soruyu cevapla

31. soru y=x+1 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-1) B) (-1,0) C) (0,1) D) (1,0) Soruyu cevapla

32. soru A(3,k) noktası , 3y=2x+6 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Soruyu cevapla

33. soru A(m,2) noktası , y=5x-8 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Soruyu cevapla

34. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-5y+15=0 B) 3x-5y-15=0 C) 3x+5y+15=0 D) 3x+5y-15=0 Soruyu cevapla

35. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-2y+6=0 B) 3x-2y-6=0 C) 3x+2y+6=0 D) 3x+2y-6=0 Soruyu cevapla

36. soru 🕌 Toplanan para (TL) Kişi sayısı (adet) 0 50 100 150 200 250 10 20 30
Bir camide namaza gelen kişilerin sayısı ile cami için toplanan paralara ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre bir namaz çıkışı 2000 TL toplandığına göre camiye kaç kişi gelmiştir?
Soruyu cevapla

37. soru Çözülen soru (adet)(y) Zaman (dk)(x) 30 60 90 120 15 30 45 0
Elif'in matematik sınavlarında geçen sürede çözdüğü soru miktarına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 42 soruluk bir sınavı Elif kaç dakikada bitirebilir?
Soruyu cevapla

38. soru Boyanan alan (m2) Boya mik. (kg) 2 4 6 50 100 150 0
Bir boyanın kütlesi ile boyanabilecek bir bölgenin alanına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 750 m2'lik bir binayı boyayabilmek kaç kilo boya gereklidir?
Soruyu cevapla

39. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi tanımsız ise doğru x eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

40. soru D E 8 cm 18 cm
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 94 B) 49 C) 8 D) 18 Soruyu cevapla

41. soru U V
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 35 B) 53 C) 3 D) 5 Soruyu cevapla

42. soru 4y=8x-1 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Soruyu cevapla

43. soru F G x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki FG doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Soruyu cevapla

44. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Soruyu cevapla

45. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 25 B) 52 C) -25 D) -52 Soruyu cevapla

46. soru ax-2y+b=0 denkleminin grafiğinin eğimi 32'tür.
Bu doğrunun grafiği (-1,1) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları