8. sınıf doğrusal denklemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3x 2 = 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 6x 5 + 1 = 13 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru x-4 2 = 5 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru x+3 4 - 2 = 5 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2x 3 - 1 4 = 13 12 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru x+5 2x-3 = 8 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Yarısı ile beşte birinin toplamı 72 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Koordinat sistemindeki dikey sayı doğrusuna y ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 23 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 B
m ve n birer tam sayıdır.
Yukarıdaki kırmızı nokta B(m,n) şeklinde sıralı ikili olarak yazılabildiğine göre m aşağıdakilerden hangisidir?
A) -4 B) -3 C) 3 D) 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Koordinat sistemindeki bir nokta D(-2,3) şeklinde sıralı ikili olarak gösterilmektedir.
Buna göre D noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A(10,9) , B(-10,-9) , C(9,10) , D(-9,-10)
Yukarıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde en üsttedir?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru B A
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki B noktasının koordinatı B(-1,-3) , A noktasının koordinatı ise A(d,e) şeklindedir.
Buna göre d kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru ABCD dikdörtgenin 3 köşesinin koordinatları A(-5,-1) , B(2,1) ve C(-5,1) olduğuna göre D köşesinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) (2,-1) B) (2,1) C) (-2,-1) D) (-2,1) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 2y = 3x - 1 eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım Çizgi sayısı
1 10
2 13
3 16
4 18
.. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunan adım ve çizgi sayısı değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Adım B) Çizgi sayısı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı Tüketilen su Sıralı ikili
1 17 (1,17)
2 34 (2,34)
3 51 (3,51)
4 68 (4,68)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunan adım ve çizgi sayısı değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Kişi B) Tüketilen miktar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Tablo:Günlere göre toplam çözülen soru
Gün (x) 1 2 3 ..
Toplam çözülen soru (y) 25 45 65 ..
Sıralı ikili (1,25) (2,45) (3,65) ..

Musa aldığı matematik kitabından her gün soru çözmeye başlamıştır.Doğrusal ilişkili çözülen soru ile gün sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=20x B) y=20x+5 C) x=20y D) x=20y+5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru
Tablo:Fidanın yaşına göre boyu
Yaş (x) Boy (y) Sıralı ikili
1 25 (1,25)
2 40 (2,40)
3 55 (3,55)
.. .. ..

Bir fidanın yaşı ile boyu arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10x+15=y B) 15x+10=y C) 10y+15=x D) 15y+10=x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru
Tablo:Satış kütlesine göre kazanılan para
Miktar Tutar Sıralı ikili
1 5 (1,5)
2 10 (2,10)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun satış miktarı ve kazanılan para değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Miktar B) Tutar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru a ve b 0 dan farklı bir sayı olmak üzere ax + by = 0 şeklindeki doğruların grafikleri koordinat sistmeinde orjinden geçer.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=-5 B) x=-5 C) x+y=-5 D) x-y=-5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (3,4) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-4y=0 B) 3x+4y=0 C) 4x-3y=0 D) 4x+3y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (3,2) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-3y=0 B) 2x+3y=0 C) 3x-2y=0 D) 3x+2y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (2,0) ve (0,-2) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-y+2=0 B) x-y-2=0 C) x+y+2=0 D) x+y-2=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (1,0) ve (0,-2) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-y+2=0 B) 2x-y-2=0 C) 2x+y+2=0 D) 2x+y-2=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (4,1) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-4y=0 B) x+4y=0 C) 4x-y=0 D) 4x+y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

27. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (2,0) ve (0,-4) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x-2y+8=0 B) 4x-2y-8=0 C) 4x+2y+8=0 D) 4x+2y-8=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (6,0) ve (0,-2) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-6y+12=0 B) 2x-6y-12=0 C) 2x+6y+12=0 D) 2x+6y-12=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru y = x + 2 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde x eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-2) B) (-2,0) C) (0,2) D) (2,0) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 2y = 3x + 6 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,6) B) (6,0) C) (0,3) D) (3,0) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru A(-1,k) noktası , y = 3x + 5 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru A(m,-2) noktası , 2y = 2x - 8 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-5,0) ve (0,3) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-5y+15=0 B) 3x-5y-15=0 C) 3x+5y+15=0 D) 3x+5y-15=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-2,0) ve (0,-3) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-2y+6=0 B) 3x-2y-6=0 C) 3x+2y+6=0 D) 3x+2y-6=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Toplanan para (TL) Kişi sayısı (adet) 0 50 100 150 200 250 10 20 30
Bir camide namaza gelen kişilerin sayısı ile cami için toplanan paralara ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre bir namaz çıkışı 1000 TL toplandığına göre camiye kaç kişi gelmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Boyanan alan (m2) Boya mik. (kg) 2 4 6 50 100 150 0
Bir boyanın kütlesi ile boyanabilecek bir bölgenin alanına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 500 m2 lik bir binayı boyayabilmek kaç kilo boya gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Çözülen soru (adet)(y) Zaman (dk)(x) 30 60 90 120 15 30 45 0
Elif'in matematik sınavlarında geçen sürede çözdüğü soru miktarına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 48 soruluk bir sınavı Elif kaç dakikada bitirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi 0 ise doğru y eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Koordinat sistemindeki paralel doğrularının eğimleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru L M 5 cm 6 cm
Yukarıdaki LM doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 65 B) -56 C) -65 D) 56 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 2y = 8x - 4 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru U V
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -13 B) 13 C) 3 D) -3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru U V x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 23 B) 32 C) -23 D) -32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru A ve B aynı uzunlukta birer merdivendir.A merdiveni C noktasına eğimi 1 olarak konulmuş ve en yüksek noktası X olmuştur.B merdiveni ise yine C noktasına eğimi 2 olarak konulmuş ve en yüksek noktası Y olmuştur.
Buna göre hangi noktanın yerden yüksekliği daha fazladır?
A) X B) Y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

46. soru Grafiği orjinden ve (3a-2,3) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.