8. sınıf doğrusal denklemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3x 2 = 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

2. soru 6x 5 + 1 = 13 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru x-4 2 = 5 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

4. soru x+3 4 - 2 = 5 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru 2x 3 - 1 4 = 13 12 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru x+5 2x-3 = 8 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru Yarısı ile beşte birinin toplamı 72 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru Koordinat sistemindeki dikey sayı doğrusuna y ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

9. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 B
m ve n birer tam sayıdır.
Yukarıdaki kırmızı nokta B(m,n) şeklinde sıralı ikili olarak yazılabildiğine göre m aşağıdakilerden hangisidir?
A) -4 B) -3 C) 3 D) 4 Cevabını kontrol et

10. soru Koordinat sistemindeki bir nokta D(-2,3) şeklinde sıralı ikili olarak gösterilmektedir.
Buna göre D noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et

11. soru A(10,9),B(-10,-9),C(9,10),D(-9,-10)
Yukarıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde en üsttedir?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et

12. soru B A
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki B noktasının koordinatı B(-1,-3) , A noktasının koordinatı ise A(d,e) şeklindedir.
Buna göre d kaçtır?
A) -1 B) -0 C) 1 D) 2 Cevabını kontrol et

13. soru ABCD dikdörtgenin 3 köşesinin koordinatları A(-5,-1) , B(2,1) ve C(-5,1) olduğuna göre D köşesinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) (2,-1) B) (2,1) C) (-2,-1) D) (-2,1) Cevabını kontrol et

14. soru 2y=3x-1 eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

15. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım Çizgi sayısı
1 10
2 13
3 16
4 18
.. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunan adım ve çizgi sayısı değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Adım B) Çizgi sayısı Cevabını kontrol et

16. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı Tüketilen su Sıralı ikili
1 17 (1,17)
2 34 (2,34)
3 51 (3,51)
4 68 (4,68)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunan adım ve çizgi sayısı değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Kişi B) Tüketilen miktar Cevabını kontrol et

17. soru
Tablo:Günlere göre toplam çözülen soru
Gün (x) 1 2 3 ..
Toplam çözülen soru (y) 25 45 65 ..
Sıralı ikili (1,25) (2,45) (3,65) ..

Musa aldığı matematik kitabından her gün soru çözmeye başlamıştır.Doğrusal ilişkili çözülen soru ile gün sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=20x B) y=20x+5 C) x=20y D) x=20y+5 Cevabını kontrol et

18. soru
Tablo:Fidanın yaşına göre boyu
Yaş (x) Boy (y) Sıralı ikili
1 25 (1,25)
2 40 (2,40)
3 55 (3,55)
.. .. ..

Bir fidanın yaşı ile boyu arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10x+15=y B) 15x+10=y C) 10y+15=x D) 15y+10=x Cevabını kontrol et

19. soru
Tablo:Satış kütlesine göre kazanılan para
Miktar Tutar Sıralı ikili
1 5 (1,5)
2 10 (2,10)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun satış miktarı ve kazanılan para değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Miktar B) Tutar Cevabını kontrol et

20. soru a ve b 0'dan farklı bir sayı olmak üzere ax + by = 0 şeklindeki doğruların grafikleri koordinat sistmeinde orjinden geçer.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

21. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=-5 B) x=-5 Cevabını kontrol et

22. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-4y=0 B) 3x+4y=0 C) 4x-3y=0 D) 4x+3y=0 Cevabını kontrol et

23. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-3y=0 B) 2x+3y=0 C) 3x-2y=0 D) 3x+2y=0 Cevabını kontrol et

24. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-y+2=0 B) x-y-2=0 C) x+y+2=0 D) x+y-2=0 Cevabını kontrol et

25. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-y+2=0 B) 2x-y-2=0 C) 2x+y+2=0 D) 2x+y-2=0 Cevabını kontrol et

26. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-4y=0 B) x+4y=0 C) 4x-y=0 D) 4x+y=0 Cevabını kontrol et

27. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x-2y+8=0 B) 4x-2y-8=0 C) 4x+2y+8=0 D) 4x+2y-8=0 Cevabını kontrol et

28. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-6y+12=0 B) 2x-6y-12=0 C) 2x+6y+12=0 D) 2x+6y-12=0 Cevabını kontrol et

29. soru y=x+2 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde x eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-2) B) (-2,0) C) (0,2) D) (2,0) Cevabını kontrol et

30. soru 2y=3x+6 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,6) B) (6,0) C) (0,3) D) (3,0) Cevabını kontrol et

31. soru A(-1,k) noktası , y=3x+5 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Cevabını kontrol et

32. soru A(m,-2) noktası , 2y=2x-8 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et

33. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-5y+15=0 B) 3x-5y-15=0 C) 3x+5y+15=0 D) 3x+5y-15=0 Cevabını kontrol et

34. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-2y+6=0 B) 3x-2y-6=0 C) 3x+2y+6=0 D) 3x+2y-6=0 Cevabını kontrol et

35. soru 🕌 Toplanan para (TL) Kişi sayısı (adet) 0 50 100 150 200 250 10 20 30
Bir camide namaza gelen kişilerin sayısı ile cami için toplanan paralara ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre bir namaz çıkışı 1000 TL toplandığına göre camiye kaç kişi gelmiştir?
Cevabını kontrol et

36. soru Boyanan alan (m2) Boya mik. (kg) 2 4 6 50 100 150 0
Bir boyanın kütlesi ile boyanabilecek bir bölgenin alanına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 500 m2'lik bir binayı boyayabilmek kaç kilo boya gereklidir?
Cevabını kontrol et

37. soru Çözülen soru (adet)(y) Zaman (dk)(x) 30 60 90 120 15 30 45 0
Elif'in matematik sınavlarında geçen sürede çözdüğü soru miktarına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 48 soruluk bir sınavı Elif kaç dakikada bitirebilir?
Cevabını kontrol et

38. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi 0 ise doğru y eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

39. soru Koordinat sistemindeki paralel doğrularının eğimleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

40. soru L M 5 cm 6 cm
Yukarıdaki LM doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 65 B) 56 C) 7 D) 14 Cevabını kontrol et

41. soru 2y=8x-4 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et

42. soru U V
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 13 B) 3 C) 2 D) 7 Cevabını kontrol et

43. soru U V x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et

44. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 23 B) 32 C) -23 D) -32 Cevabını kontrol et

45. soru A merdivenin eğimi 1 , B merdivenin eğimi ise 2'dir.
Buna göre hangi merdivenin yerden yüksekliği daha fazladır?
A) A B) B Cevabını kontrol et

46. soru Grafiği orijinden ve (3a-2,3) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.